ПРОИЗВОДСТВО

TC logo new

 

Управлението на проекти и програми при разработка на нови продукти са дейности, които причиняват преразход на време, създават неактуални данни и често водят до погрешни управленчески решения и финансови загуби. 

Фирмени инициативи за ефективно производство, такива като LEAN Manufacturing, предполагат подредени и непрекъснати работни потоци през цялата верига офериране, конструиране, техническа подготовка и производство - с актуални инженерни данни,  съхранявани в защитена сървърна среда като един единствен източник на продуктови знания.

Teamcenter Rapid Start PDM решава проблемите при разработка и въвеждане в производството на нови изделия, чрез привързване на проектните графици и ресурси към работните потоци и задачите, създавайки свързани дейности, които ангажират всеки участник във “виртуалното” предприятие.
 

 

Teamcenter Rapid Start управлява инженерните процеси във фирмата, като подрежда и автоматизира следните основни задачи: 

 • Поддържа единна централизирана база данни за инженерните данни и чертежи
 • Създава и управлява фирмени класификатори на продукти, възли, детайли и производствени ресурси  
 • Управлява проектите за разработване и въвеждане на нови/заимствани продукти в производството (NPI)
 • Управлява инженерните измененията в CAD (Siemens NX и Solid Edge, SolidWorks, AutoCAD, CATIA, Pro/E и др.)
 • Генерира и актуализира инженерни спецификации на материалите  спецификации (BOM)
 • Управлява електронното съгласуване и публикуване на конструкторската документация
 • Разнася автоматично заповедите за изменения и актуалните версии/ревизии на чертежи/спецификации 
 • Съгласуване на операциите при екипна работа на конструкторите в един и съща проекта
 • Отчита пригодността и използваемостта на детайлите и сглобените възли
 • Води предписаните комплектации на изделията
 • Изключва  дублирането на информация в базата данни
 • Контролира достъпа на инженерите до данните чрез система за контрол, базирана на роли и права
 • Обезпечава надеждно и безопасно съхранение на проектните данни. 

Решението, предлагано от Teamcenter Rapid Start PDM осигурява пълна видимост към актуалното състояние на проектната информация, включително метрични величини за изпълнението на етапи и задачи, процесни метрични данни, анализ на риска, както и отчитане със справки, дефинирани по собствени критерии на потребителя.  


Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
images.jpg
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: spacecad@david.bg

 

© 2015 SpaceCAD