ПРОИЗВОДСТВО

NX CAM 3 Axis - ценово предложение

NX logoNX CAM (CAM Express за Solid Edge) 3 Axis e основна конфигурация, подходяща за производители на формообазуващи инструменти. 
 

Тази конфигурация съдържа следните модули: 

NX CAM Foundation:

 • Среда за 3D асемблиране
 • IGES, STEP, Parasolid транслатори
 • Произграване на траекторията и отнемане на материала
 • Редактор на инструменталния път
 • Генериране на документация за цеха
 • Интерактивен генератор на пост процесори
 • Пост процесиране
CAM Express total machining

NX 2.5 Axis Milling: 

 • Фрезоване вътре в граници
 •  Фрезоване на лица
 •  Изрязване по профили
 •  Гъвкави гружи обработки на комплексни детайли върху Slid геометрия.
 •  Позициониране по много оси към всяка валидна машинна координатна система
 •  Ръчно и базирано на фючъри пробиване 
 •  Общо преместване
 •  Машинни цикли за проверка на координати

Цената за конфигурация 2.5 оси е EUR 4 920

8b

NX 3 Axis Milling:

 • Фрезоване по повърхнини, включително свързани
 • Фрезоване във вдлъбнатини и ъгли
 • Обработка на лица
 • Интерполация по сплайни (NURBS изход)
 • Позициониране по много оси към всяка валидна машинна координатна система

Цената за конфигурация 2.5 + 3 оси е EUR 10 960

При нужда, към този набор модули могaт да бъдат добавени:

 • NX - Струговане
 • NX - 5 осово фрезоване
 • NX - Синхронизирани фрезо/стругови операции
 • NX - Обработка на турбини и лопатки
 • NX - Проектиране на роботизирани линии
 • NX - Програмиране на роботи 
 

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
images.jpg
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: spacecad@david.bg

 

© 2015 SpaceCAD