ПРОИЗВОДСТВО

Детайлно производствено планиране и създаване на графици за серийно производсто (APS 5000)

Quinx Logo 2014 ManSol smlAPS 5000 e софтуерна система за графично планиране на производствени ресурси - машини и персонал. В APS 5000 разпределението и използването на машините, работните места и отделите се визуализират графично. Всички работни цикли на производствената поръчка се визуализира по оста на времето.


Таблото за планиране позволява преместване на операции с използване на Подобно на система за ранно предупреждение, тесните места в производствения капацитет се визуализират веднага. Свободния капацитет може да бъде използван за експресни поръчки. Всяка промяна на производствения капацитет се визуализира незабавно на таблото за планиране и могат да бъдат взети под внимание при следващото планиране.

aps-balkendiagramm-drehen
Календар в APS 5000. Всеки сменен модел може да бъде прилаган към всеки един производствен ресурс или група от ресурси. Календарът може да бъде конфигуриран с всеки модел на производствена смяна.

Поръчки за производството, видими в APS 5000. За всяка поръчка за производство се показват свързаните работни цикли в тяхната времева последователност. В APS 5000 всеки следващ работен цикъл може да започне само когато предходния работен цикъл е бил приключен, или е постигната специфицирана взаимозависимост.

Информация за поръчките. С едно кликване на мишката, APS 5000 показва поръчките и всяка свързана с тях информация, като например съставни детайли, чертежи, материали, план за доставка и т.н.

Отчети и справки. С едно кликване на мишката в APS 5000 са налични стандартни справки, готови за незабавен отчет на производството. По желание на потребителя, лесно могат да бъдат конфигурирани собствени шаблони за справки.

Интерфейс за връзка с външни системи. APS 5000 има предварително дефинирани интерфейси към много известни ERP и PPS системи, например:
 • ABAS
 • Agilsys
 • Apollo
 • Infor
 • Navision
 • SAP R / 3
 • SAP Business One
 • други.

Заредете описание на всички модули в QUINX MES на Български език от тук (PDF)

APS 5000 diagram BG

 

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
images.jpg
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: spacecad@david.bg

 

© 2015 SpaceCAD