ПРОИЗВОДСТВО

Индустрия 4.0

Logo i40

Индустрия 4.0 е инициативата на Германското правителство и SIEMENS за повишаване на конкурентната способност на германската индустрията чрез интегрирано развитие и производство на продукти в т.н "Умни фабрики". 

Концепцията за  "умна фабрика" е базирана на интеграция на кибер-физически системи, които създават виртуални копия на физическия свят при проектиране, следят физическите процеси в производството, и вземат сами децентрализирани решения.

През "Интернет на нещата", такива кибер-физически системи комуникират и сътрудничат помежду си и с хората в реално време, а чрез "Интернет на услугите", участниците във веригите на добавена стойност комуникират както вътрешно, така и напречно с други организации.

i40

Шестте основни принципа за реализация на фабрика по инициативата Индустрия 4.0 включват:

  • Оперативна съвместимост: способността на кибер-физическите системи (доставка на детайли, станции за асемблиране и продукти), хора и "умни" фабрики да се свързват и комуникират помежду си чрез "Интернет на нещата" и "Интернет на услугите" 
  • Виртуализация: виртуални копия на умната фабрика, създавани чрез свързване на сензорни данни от мониторинг на физическия производствен процес с виртуалния модел на фабриката и модели за симулация на производството
  • Децентрализация: възможността на кибер-физическите системи в умната фабрика за вземат решения сами
  • Възможност за работа в реално време: способности за събиране и анализ на данни в реално време, с цел незабавно вземане на решения
  • Ориентация към услуги: предлагане на услуги (на кибер-физическите системи, хора или умни фабрики) чрез "Интернет на услугите"
  • Модулност: гъвкаво адаптиране на умните фабрики към променящите се изисквания чрез подмяна или разширение на индивидуални модули 
SpaceCAD Ltd. предлага водещите в индустрията решения на SIEMENS за дигитално проектиране и производство на продукти, стоящи в основата на инициативата Индустрия 4.0. (вижте подробно менюто в ляво).

Тези решения автоматизират пълния жизнен цикъл - от стилния дизайн и концептуално проектиране, през конструктивната оптимизация, конструирането на инструментална екипировка и документацията за техническата подготовка, до технологично планиране, CAM за програмирането на машинни контролери, управление на инструментите и качеството, логистичната оптимизация на производствените участъци, и програмиране на роботизирани клетки в производства със CNC машини.

DMW 3


Основна характеристика на предлаганите от SpaceCAD решения е принципът "от началото-до края" - целия цикъл от приемане на поръчката до експедицията на готовата продукция е в една единна информационна магистрала и с един единствен източник на данни. 

С тези решения, производителите имат гарантирано управляван процес, при който утвърдените инженерни изменения в конструктивен отдел се пренасят до CNC контролерите в цеха за броени минути, а бракът и доработите са сведени до минимум. 

Дигиталното проектиране и производство на продкти по този подход води до следните директни ползи: 

  • до 30 % по-кратък цикъл за изпълнение на поръчките
  • 10 - 15 % по-ниска производствена себестойност
  • 100 % избягване на грешки, брак и доработки.
 

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
Факс: 0431 63365
e-mail: spacecad@david.bg

 

© 2015 SpaceCAD