ПРОЦЕСНА СИМУЛАЦИЯ

Симулация и оптимизация на технологични процеси и инструменти

От 1996 година до днес, SpaceCAD предлага на потребителите водещи специализирани, високо производителни инструменти за виртуална симулация и оптимизация на технологични процеси и инструментална екипировка за:

Оптималните технологични процеси, наред с правилно конструираните инструменти и приспособления гарантират производство от първия път, с минимални разходи за прототипи и пробни серии, без нужда от въвеждане на инженерни изменения при въвеждане  в редовно производство и най-важното – без загуби и неустойки поради брак и провалени срокове за доставка при клиента. 
 

 

Симулация на леярски процес - изстиване и преминаване от течна в твърда фаза
 

Работещи самостоятелно или интегрирано със Solid Edge, NX, Catia, SolidWorks, PTC и други CAD решения, тези продукти разширяват обхвата на автоматизацията на инженерния труд отвъд типичните граници на CAD/CAM/CAE и гарантират най-важните конкурентни предимства за една производствена компания:

  • По-кратко време до реализация на поръчката
  • По-ниска себестойност на производството
  • По-високо качество и надеждност 

Вижте подробности за предлаганите от нас решения:


Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
Факс: 0431 63365
e-mail: spacecad@david.bg

 

© 2015 SpaceCAD