Блог

cam2part

СпейсКАД предлага най-мощните в индустрията софтуерни инструменти, решения и услуги, насочени към реализация на иновативни проекти, финансирани по Оперативна Програма Иновации и Конкурентоспособност (ОПИК). Базирани на портфолиото на нашите партньори -  SIEMENS, 3D Systems, ZUKEN и Quinx, нашите решения са насочени към фирми, търсещи ръст на бизнеса чрез ефективни процеси.

Предлаганите от СпейсКАД решения са насочени към следните области:

 • Проектирането на иновативни машини, механизми и системи
 • Конструиране и производство на матрици за пластмаси
 • Проектиране на електроника и производство на печатни платки
 • Симулация и оптимизация на продукти и технологични процеси
 • Дигитализация на производства с CNC машини и роботи
 • Адитивно производство на метални детайли с 3D печат
 • MES/M
 • OM за оперативно управление на производства

Повече за продуктите, решенията и услугите на СпейсКАД за иновативни проекти можете да намерите на тази връзка (PDF) …


Днешните високо автоматизирани гъвкави производствени системи се контролират от програмируеми логически контролери (PLC), които включват сложни инструменти за упраление на роботи, линии за асмблиране, машинни контролери и други системи за безопасност и контрол в цеха. PLC програмирането позволява на производителите да настройват производствените линии, без да се налага да реконструират цялото съоръжение. Когато се правят промени, инженерите трябва да спрат производството за продължителен период от време, докато при програмите за откриване на грешки с PLC процеса на производство не се спира. С решенията за виртуално пускане в експлоатация на SIEMENS Tecnomatix можете да откриете и отстраните грешките във вашите PLC кодове във виртуална среда, преди да ги установите в реална работа с физическото оборудване. Чрез симулиране на материалните потоци и производствени процеси за валидиране на вашето оборудване за производствена автоматизация, Вие можете да се уверите, че те ще работят както се очаква, и така значително ще намалите времето за стартиране на производствените процеси.

SIEMENS Virtual Commissioning включва два продукта:
• SIEMENS Process Simulation за Роботи
• SIEMENS Plant Simulation


SIEMENS Process Simulation за Роботи

Процесната симулация за Роботи Ви позволява да отстранявате грешки да симулирате PLC кодове, за автоматизация на оборудването, инструменталната екипировка и устройствата за сигурност.

Ключови възможности:

• Проектиране и симулация на 3D процеси въз основа на стандартни JT данни за визуализация
• Планиране на роботизирани линии, тест за обхват и „умно” разполаганеМодели на 3D производствени ресурси с интегрирана логика за управление
• Симулация, управлявана от логиката, използваща булева и аналогова сигнализация
• Симулация въз основа на събития, управлявана от действителния програмен код на логически контролер (PLC) и хардуер над стандартния протокол OLE за управление на процесите (OPC)

Предимства:

• Намаля разходите за промяна с ранно откриване на проблеми в дизайна на продукта
• Намален брой физически прототипи чрез виртуално валидиране
• Оптимизирани времена на цикъл, чрез симулация
• Виртуално валидиране, както на механичните, така и на електрическите (PLC и роботиката) системни компоненти и процеси
• Насърчава сътрудничеството между отделите за механично проектиране и автоматизация


SIEMENS Plant Simulation

SIEMENS Plant Simulation ви позволява да симулирате и оптимизирате материални потоци, производствени операции и поредици за отстранявате грешки чрез симулиране с PLC кодовете, които управляват системите за управление на материалите в производството, вкл. В конвейерни, трансферни и кабелни линии.

Ключови възможности:

• Обектно-ориентирани модели с йерархия и наследство
• Отворена архитектура с поддръжка на няколко интерфейса
• Управление на библиотеки и обекти
• Генетичен алгоритъм за оптимизация
• Симулация и анализ на потреблението на енергия
• Картографиране на потока от стойности и симулация
• Автоматичен анализ на резултатите от симулацията
• Създател на отчети въз основа на HTML

Предимства:

• До 6% икономии при първоначална инвестиция
• Увеличава съществуващата производителност с до 20 %
• Намаля разходите за нови системи с до 20 %
• Оптимизира на потреблението на ресурси и повторната им употреба
• Намалява материалните запасите с до 60 %
• Намаля времето за пускане в експлоатация с до 60 %
• Оптимизира системите за намаляване на консумацията на енергия


СпейсКАД, фирма от ДАВИД Холдинг АД обяви за първи път услугата за 3D печат в метал на възли и детайли. Услугата предлага редица удобства и възможности на производителите на машинни детайли и инструментална екипировка за бързо производство на:

 • Детайли и възли „от днес за утре“
 • Вложки за нови и съществуващи матрици за пластмаси
 • Детайли и възли със сложна топология, невъзможни за производство при конвенционална технология
 • Функционални прототипи
 • Резервни части за машини и съоръжения в престой

СпейсКАД предлага производство по поръчка чрез 3D печат при изгодни условия:

 • Изгодна цена за единични възли/детайли и малки серии
 • Съдействие за подбор на подходящи материали и технологичен процес
 • Кратко време за реакция, производство и доставка при възложителя

Директният 3D печат на метални възли и детайли e изключително подходящ за широк кръг приложения в концептуалното проектиране, техническата подготовка и производството:

 • Функционални протипи на възли за оценка и тестове на проектни концепции
 • Малки серии детайли за крайна употреба, вкл. резервни части, корпусни детайли
 • Горивни дюзи, турбини и лопатки, крепежни компоненти и други
 • Вложки в матрици за пластмаси с конформално охлаждане
 • Олекотяване на детайли
 • Интеграция на няколко детайла в един.

Какво характеристики имат детайлите, произведени чрез 3D печат в метал?

 • Висока разделителна способност и повторяемост
 • Точност, най-тънка дебелина на стените
 • Висока химическа чистота и метална плътност над 98 %
 • Метали - ниско въглеродна и неръждаема стомана, алуминий и кобалт-хром
 • Размери на детайла – до 140 x 140 х 100 мм.

Ние можем да отговорим на Вашите нужди, изисквания и очаквания чрез:

 • Пре-проектиране на възлите и детайлите за 3D печат
 • Оптимизация за олекотяване на детайли и асемблиране на възли
 • Преглед за технологичност

Услугите включват изработка „от начало до край“, чрез комбиниране на 3D печата в метал и традиционни CNC обработки – всичко „от една ръка“.

Вашето запитване за оферта може да направите on-line на адрес https://www.3dsys.space/detaili-po-porachka-1/ , чрез електронна поща на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или на телефон 02/90 33 999.

Повече за 3D принтерите на 3D Systems и решенията за адитивни производства, предлагани от СпейсКАД ООД можете да намерите на http://www.3dsys.space


SIEMENS обяви Solid Edge ST10, новата основно обновена версия на най-продуктивната MCAD система на пазара днес. Наред с новите модули за конвергентно моделиране, реверсивен инженеринг, генеративен дизайн и 3D печат Solid Edge ST10 включва нови функции за анализ на флуидни потоци и топлопредаване, създаването на отлични технически публикации и нов портал, базиран в "Облака" за лесно екипно сътрудничество - както вътрешно, така и външно.

Ето някои от по-важните новости:

 • Нов специализиран инструментариум за реверсивен инженеринг проектиране от съществуващ модел):

 

 • Mоделиране за генеративен дизайн:

 

 • Конвергенто моделиране с фасетни мрежи и традиционни 3D B-rep, без губене на време за конвертиране:

 

 • Конструиране на детайли за 3D печат с минимизиране масата и теглото чрез автоматична оптимизация на топологията:

 

 • Анализи на флуиден поток и пренос на топлина, за оптимизиране на продукта:

 

 • Публикуване на прегледни технически илюстрации и ръководства, директно от Solid Edge:

И още:

 • Интерактивно скициране с писалка, премахвайки бариерата на работа с мишка
 • Ускорена работа с големи асемблирани модели
 • 3D печат върху локален 3D принтер или изпращане към услуга за 3D печат
 • Вградения PDM за управление на данни е още по-лесен за инсталиране и още по-продуктивен при работа
 • Автоматична миграция на детайли, възли и асемблирани модели от външни CAD системи.

Вижте подробно на тази връзка (PDF, Български език) ...

Повече за SIEMENS Solid Edge със Синхронна Технология може да научите на http://www.solidedge,bg 


„Лице в лице“ с главният изпълнителен директор на Siemens PLM Software Tony Hemmelgarn.

Кой днес e водещият играч в софтуера за разработка и производство на продукти? Една гледна точка сочи Siemens като добър кандидат за това. Но кое е това, което поставя Digital Factory - поделението на Siemens, от което Siemens PLM Software е част, в тази позиция? Има много допринасящи фактори за тази оценка - широкото PLM портфолио на Teamcenter, наличието на решения за автоматизация като Simatic (MES) и портала за тотално интегрирана автоматизация (TIA). Съществува е и фактът, че Сименс, като най-голяма инженерна компания в света произвежда премиум продукти. "Това е огромно предимство. Ние разработваме и произвеждаме неща и от това научаваме много. Например, какво е необходимо, за да има изцяло цифровизирана фабрика", казва новият изпълнителен директор и президент на Siemens PLM Software Тони Хеммелгарн в репортажа на PLM TV News. 
Дигиталните близнаци са в центъра на идеята за Индустрия 4.0. и концепцията за цифрова фабрика на Сименс. Ключът е да се създаде цифрова двойка по цялата верига на стойността. Това позволява на дизайнерите, инженерите и операторите да си сътрудничат в напълно виртуален свят, където могат да проектират, симулират и итерат върху продукта. Идеята за цифров близнак се състои не само от продукта, но и от фабриката, производствените процеси, оборудването и логистичните системи.

Прочетете цялото интервю тук (PDF) ...


Страница 1 от 2

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
Факс: 0431 63365
e-mail: spacecad@david.bg

 

© 2015 SpaceCAD