Блог

Индустриалният интернет на нещата (IIoT) - компонент на Industry 4.0 - коренно променя начина на работа на бизнеса, особено на големите производствени компании. Докато бизнеса се цифровизира, между физическите и дигиталните им активи се открива пропаст. Industrial IoT осигурява връзката между двете. Почти всеки физически обект може да се трансформира в IoT устройство, ако може да бъде свързан към Интернет. Това осигурява голяма част от данните, които могат да бъдат използвани за подобряване на производителността, стимулиране на по-доброто вземане на решения и стимулиране на иновациите. 

 

dF asset page

 

Индустриалният Интернет на нещата (IIoT) се отнася до огромния брой машини и устройства - или „неща“ - бизнес приложения, които сега са свързани с Интернет. Защитавайки тези критични оперативни данни, IIoT образува затворена, частна интернет мрежа, където устройствата могат да комуникират и споделят данни с други хора, системи и неща. Тези данни могат да бъдат използвани за подобряване на съществуващите работни практики и бизнес процеси, както и за създаване на изцяло нови начини за правене на неща.

 

pm solution 4K

Какви са предимствата на Industrial IoT? 

Тъй като IIoT устройства стават по-малки, по-евтини и по-интелигентни, те могат да се прилагат почти навсякъде. (вижте повече на тази връзка). Данните, които те създават, могат да бъдат превърнати в полезна представа, която носи невероятни ползи за бизнеса, включително:

 • Подобрена оперативна ефективност. Индустриалният софтуер за IoT ви позволява да създавате среди от свързани активи, които носят широк спектър от ползи за оперативна ефективност. Сензорите, разположени в производствените системи, монтажните линии, складовете и превозните средства, произвеждат данни, които помагат на мениджърите да наблюдават как точно даден актив работи и да решават проблеми, преди да възникнат.
 • Повишена производителност. Индустриалните IoT решения предоставят в реално време информация за производителността на оборудването и хората, за да помогнат за оптимизиране и подобряване на бизнес процесите и работните процеси.
 • Намаляване на разходите. Разгръщането на IIoT предлага големи ползи за спестяване на разходи за организациите. Например, промишлените IoT устройства могат да спестят драстично от сметките за енергия - с до 70% при осветление и 30% върху климатик според някои оценки.
 • Подобрено потребителско изживяване. Поставяйки индустриални IoT сензори в рамките на продуктите, производителите могат да събират и анализират данни за това как клиентите действително използват своите продукти - което им дава възможност да подобрят бъдещите подобрения и издания на продуктите.
 • Намалени отпадъци. Управлението на запасите е едно от най-важните предимства на софтуера на IIoT. Чрез свързване на IIoT устройства към продукти, складове и превозни средства можете да направите целия процес на веригата на доставки по-ефективен, намалявайки необходимостта от излишен инвентар и потенциала за запаси.
 • Нови бизнес модели. Индустриалните IoT технологии поставят основата за предоставяне на нови, иновативни и базирани на данни бизнес модели. Например, производителите могат да вземат данни от индустриални IIoT от сензори на техния продукт, за да предоставят свързани услуги като отдалечена диагностика или прогнозна поддръжка.

Интелигентно отдалечно наблюдение и управление на производства с CNC машини, електо-механични съоръжения, пресови производства, интеграция и визулаизация на SCADA данни и още ... Вижте повече тук.


В началото на Октомври 2019 СпейсКАД стратира сътрудничество с ZOLLER за внедряване на софтуерното решение за измерване и управление на режещи инструменти ZOLLER TMS.

Работещо съвместно с пресетерите на ZOLLER, TMS позволява създаването на високо автоматизирана, управлявана среда за ефективно управление на всички процеси, свързани с режещия инструмент в прпоизводства с CNC машини.

grenzen sind zum ueberschreiten da 37024 9923931

Управлявайте данните си за всеки режещ инструмент - просто и удобно!
Използвайки списъка с инструменти, чертежи и 3D модели можете правилно да сглобите инструмента си директно на работното си място. Управлявайте своите карти за настройка и подгответе необходимите инструменти за следващата задача. Можете да започнете веднага! Искате ли да инвестирате в система за управление на режещите инструменти в средносрочен или дългосрочен план? Създавайки ред и управлявайки отделните компоненти на режещия инструмент, карти за инструменти и техните настройки, вие полагате солидна основа за ефективно управление на производствения процес.

Вижте подробно отделните пакети на ZOLLER TMS на тази връзка ...

Интерфейси към CAM и симулационни системи

ZOLLER предлага интерфейси от решенията за управление на инструменти TMS до всички водещи CAM и симулационни системи. Екранът на CAM интерфейсите е особено лесен за използване. CAM операторът ще намери своята позната структура на инструментите за CAM в потребителския интерфейс на софтуера ZOLLER.

 • Подготовка за работа, свързана с производството
 • Последователност на процеса
 • По-кратки времена на работа
 • Производство без колизии на инструмента
 • Спестяване на време и разходи

Текущо поддържани CAM системи: 

- CAMWorks, DS Catia, Cimatron, PTC Creo, EdgeCAM, Esprit, FeatureCAM, hyperMill, MasterCAM, PowerMILL, Siemens NX CAM, Siemens Solid Edge CAM Pro, SolidCAM, SurfCAM, Tebis, TopSolid, Vericut, VirtualGibbs.

 

simulieren und planen ZOLLER

 Защо ZOLLER TMS:

 • Поддръжка на „умни“ шкафове с максимална прозрачност. Правилното количество инструменти е винаги на разположение благодарение на прозрачните складови наличности.
 • Максимално точна поръчка. Премахнете дългото време, прекарано в търсене на инструменти. Информацията е на една ръка разстояние, така че винаги да знаете къде са вашите инструменти.
 • Максимално спестяване на време и разходи. Бързо разпределение на вашите компоненти, достъпни веднага за употреба, намалено пре-запасяване и разходи за инструменти.
 • Правилното решение за съхранение на всеки компонент. Можете систематично да съхранявате най-различни материали в различните кутии на нашите интелигентни шкафове - от инструменти и компоненти до консумативи и аксесоари или измервателно-контролно оборудване.
 • Лесно импортиране на данни. Прехвърлете съществуващите данни, изтеглете нови данни. Прехвърлете съществуващите структури от данни, вече записаните данни могат да бъдат използвани повторно, изтеглете липсващи данни от облака.
 • Досадно въвеждане на данни на ръка? Спестете си бедата: Всички налични данни за инструмента са в облака от водещи производители и каталози на инструменти и са само на едно щракване с мишката благодарение на решенията за управление на инструменти ZOLLER TMS! Просто изтеглете желаните данни в работната станция на пресетера или компютър и създайте своя собствена база данни.
 • Силни партньори. Machining Cloud, ToolsUnited, NOVO, Hoffmann и EWS - ZOLLER може да импортира данни за инструментите от тези доставчици с едно кликване на мишката. В зависимост от системата могат да бъдат импортирани не само отделни компоненти, но и цели сглобени възли и инструменти.
 • Навременни поръчки за по-ниски разходи за съхранение. Вие съхранявате само количеството инструменти, от които реално се нуждаете.
 • Избягване на прекъсвания. Липсващите елементи са нещо от миналото - винаги имате своите инструменти под ръка.
 • Ефективно съхранение. В комбинация със софтуерния модул на ZOLLER за управление на местоположението за съхранение можете автоматично да търсите в наличностите си за минимални бройки и да задействате поръчки директно в софтуерния интерфейс на ZOLLER-TMS.
 • Пестене на пари. Вие намалявате разходите си за инструменти и поръчки и спестявате пари.
 • Управление на инструментите, което расте с вас: BRONZE, SILVER, GOLD - софтуерът расте с съответно на вашите изисквания.

Вижте подробно отделните пакети на ZOLLER TMS на тази връзка ...


P 006

Техническата поддръжка, капиталните и аварийните ремонти в авиацията, комплексните машини и друга едрогабаритна техника е сериозно предизвикателство, свързано с решаване на редица технически, логистични и финансови проблеми.

Вижте подробно нашият метода за реверсивно проектиране на големи машини тук ...

В общият случай, производителите предоставят на потребителя някакъв набор от инструкции за ремонт и техническа поддръжка, но в много случаи тази информация не е достатъчна за планиране и техническа подготовка за ремонт и/или модернизация, особено в след гаранционната част от жизнения цикъл на машината. Този дефицит на информация ограничава силно възможността на ремонтите заводи и звена да планират, подготвят и осъществяват ремонти и модернизации за своя сметка, запазвайки интереса на производителя на машината да доставя компоненти, модули и услуги до края на нейния жизнен цикъл.

Наличието на ремонтни инструкции, илюстрации и фотоси не решава проблема, и само прецизен 3D CAD реверсивен модел може да стане основа за достоверни технически и технологични решения за производство на резервни компоненти и планиране на операции за тяхното монтиране в машината. Използвайки последните разработки в областта на сканирането, софтуера и моделиране на продукти и технологични процеси с т.н. „дигитални двойници“, СпейсКАД ООД разработи и успешно валидира високо надежден метод и работен поток прецизно реверсивно моделиране на големи машини – самолети, хеликоптери, бойни машини и друга техника за нуждите на отбраната.

Вижте подробно нашият метода за реверсивно проектиране на големи машини тук ...

Работният поток се състои от няколко взаимно свързани, подредени стъпки:

1) Планиране на заснемане с лазерен скенер с висока разделителна способност
2) Лазерно сканиране на обекта от няколко гледни точки за пълно сканиране на зоните на интерес, външно и вътрешно, ако това се налага. Сканирането следва да се извършва с най-високата разделителна способност на сканиращото устройство.
3) Обработка на сканираните координати и запис в „облаци“ от точки, подходящи за обработка в компютърна среда
4) Паралелна работа в две допълващи се направление – конвенционално и автоматично реверсивно моделиране на детайли, вкл. създаване на обекти атрибути – вкл. материали и характеристики, тръбни класове други
5) Конвенционалното реверсивно проектиране се базира на опорни профили, извлечени от полигоналните мрежи в STL модел, генериран автоматично на база облаците от точки. Извлечените опорни скици се използват за моделиране на отделни 3D детайли на дигиталния двойник. 
6) Там, където това е приложимо, използваме софтуерно автоматизирано разпознаване на детайли с автоматично извличане на тръбни класове. Този клон на работния процес е приложим в моделирането на процесна/химическа, строителни конструкции, вкл. корабни системи и друг
7) Асемблиране на дигиталния двойник се извършва в среда за 3D CAD моделиране на сглобени модели, с отчитане на позицията и взаимодействията на всеки детайл с всички свързани детайли в общата конфигурация на продукта.
8) Така създаденият дигитален двойник се валидира чрез създаване на хибриден асемблиран модел, включващ опорните облаци от точки, за сравнение на създадената прецизна геометрия, с изходната такава, заснета с лазерния скенер в стъпка 1.
9) След валидацията и необходимите корекции (ако се окаже, че има нужда от такива) , Вие разполагате с прецизен, готов за CAE симулации дигитален модел (digital mock-up) на Вашата машина.
10) Едно примерно използване на дигиталния макет за симулация и планиране на ремонтната дейност - якостна симулация и анализ на конструкцията при ремонтна модификация...

Fig 3

Вижте подробно нашият метода за реверсивно проектиране на големи машини тук ...


Siemens NX CAM е много повече от поредния CAM софтуер. Вие може да използвате NX CAM за настройка и контрол на целия производствен процес на фрезови, и стругови и мулти шпинделни машини. Например, той предлага решение за автомобилни щамповки и включва множество най-добри практики в индустрията за автоматизиране на проектирането, управлението на размерте, валидирането и документацията на електродите.

 

 

SIEMENS доказва, че функционалната пълнота на NX CAM може значително да намали времето за NC програмиране. Това се постига чрез автоматично разпознаване и програмиране на типове обработващи елементи. В допълнение към ускоряването на работния процес, тази функция също така гарантира, че всички детайли са обработени в съответствие с доказаните най-добри практики за Вашите CNC машини. Тъй като траекториите на инструментите са асоциативно свързани обратно към CAD дизайна, всички промени е CAD се отразяват мигновено в пътищата на инструмента в CAM.

Комплексният подход на Siemens NX CAM към машинната обработка и производството предполага възможността да се симулира на практика физическата настройка и процеса на изпълнението на механичната обработка върху машината. Това ви позволява да откриете физически конфликти като машинни ограничения или сблъсъци с тела и други компоненти. Аналитичните инструменти могат също така да ви помогнат да разберете до каква степен пътищата на вашите инструменти са верни, и да откриете области, които са или недостатъчно обработени или прекалено обработени.

Освен оптимално програмиране на операциите върху всички видове CNC машини, NX CAM предлага завършен набор инструменти за програмиране на роботи и роботизирани операции, както и програмиране на процедури за метрологичен контрол на детайлите. NX CAM предлага пълния набор CAM функции на потребители, използваши други CAD продукти. 

Заредете безплатно пълно функционална 30 дневна версия на NX CAM от тази връзка ...

Вижте повече за SIEMENS NX CAM на тази връзка ...

 


Страница 1 от 8

Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
images.jpg
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: spacecad@david.bg

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD