Блог

 На Siemens PLM Connection Americas 2018, Siemens обяви последната версия на  Solid Edge – 2019, портфолио от достъпни, лесни за използване софтуерни инструменти, които включват всички аспекти на процеса на разработване на продукти, включително механичен и електрически дизайн, симулация, CAM за производство, техническа документация и управление на данните. Solid Edge 2019 добавя най-добрите в световен мащаб технологии за проектиране на електрически и печатни платки (PCB), нови възможности за управление на изисквания, напълно интегриран симулационен анализ, най-новите, доказани в последните 30 години CAM инструменти за производство с конвенционални CNC машини, поддръжка на адитивни производствени процеси с 3D принтери, и  безплатно, сигурно сътрудничество в облака.

Разширеното портфолио дава на клиентите нови мощни средства да реализират иновации, като се възползват от технологията на „дигиталните двойници“  "от край до край".


Solid Edge 2019 осигурява средства за разработка на продукти от следващо поколение за днешните инженери. Най-добър в своя клас за проектиране на електрически инсталации и печатни платки. С напълно интегриран симулационен и с най-новите CAM инструменти за традиционно и адитивно производство. Нови възможности за управление на изискванията. И безплатно, сигурно сътрудничество в облака.

 • Механичен дизайн от следващо поколение
 • Проектиране на електрически/електронни PCB системи
 • Висок клас CAM за производството
 • Разширени FEM/FEA и CFD симулации
 • Модулно проектиране на тръбопроводи и химическо оборудване
 • Разширени технически публикации
 • Управление на изискванията
 • Solid Edge портал

Заредете подробно описание тук ...


Инженерни решения за управление на процесите при разработка и реализация на космически системи с по-ниски разходи и намален риск. Индустрията за космоса винаги търси начин да изгради по-леки, по-ефективни и по-надеждни сателити, за намаляване на разходите за доставяне на полезен товар в орбита. Използването на нови материали, иновативни структури и системи създават нови възможности за по-достъпни космически системи и поп-евтини операции.

SIEMENS е основен доставчик на решения за проектиране и производство на аеро-космически апарати, сателити, двигатели и орнитални системи в световен мащаб. Списъкът на потребителите включва имена като BAe Systems, Boeing, General Dynamics, Lockheed-Martin, NASA, Роскосмос/Хруничев, Сухой, Rolls Royce Engines и много други.

Резултат с изображение за siemens aerospace digital


SIEMENS NX

От дизайна на продукта до инженеринга и производството, NX е най-доброто решение в класа, което помага на компаниите да доставят аеро-космически продукти и системи с висока точност по-бързо и по-ефективно. Дигиталното проектиране позволява създаването на дигитален двойник на реалния апарат. Този дигитлен двойник на самолета, спътника или двигателя представя всеки негов детайл и приложен аспект и може да се използва за симулиране, тестване и оптимизиране на продукта преди неговото производство. Вижте подробно ....

SIEMENS Teamcenter

Ползите от цифровизацията могат да бъдат постигнати, когато се премахнат всички интерфейси между отделните стъпки по веригата на стойността. Интерфейсите правят процеса податлив на грешка, поради което е необходим общ гръбнака за данните, който може да служи като непрекъсната комуникационна и иновационна платформа. Софтуерът Teamcenter PLM от Siemens е подходящото решение за управление на данните в аеро-космическата индустрия. Това е PLM решение, което предлага достъп до всички данни от всички значими области. Вижте подробно ...

 

global c4isr market 1


Заредете PDF с подробно описание на решенията на SIEMENS за аер-космоса от тази връзка ...

SIEMENS Simcenter

Simcenter ви позволява да прогнозирате ефективността на дизайна, чрез виртуален модел на продукта с 3D геометрия. Решенията за тестване на Simcenter предлагат цялостна, интегрирана среда за инженерни симулации и анализи, съчетавайки високоскоростно многоканално събиране на данни с пълен набор от интегрирани инструменти за тестване, анализ и отчитане. Вижте повече ....

FemapCAE hero211

SIEMENS LMS - решения за симулация и изпитване

Системите за симулация и тестване на LMS помагат на авиокосмическите компании да управляват сложността на продуктите чрез моделна мехатронна симулация и усъвършенствани тестови решения в процеса на разработване. LMS Testing Solutions увеличава продуктивността, доставя по-надеждни резултати и обхваща симулация и оптимизация на проектните решения за намаляване на всички видове шум, вибрации, при изпитания за издръжливост и при инженерни задачи в лабораторията.

Заредете PDF с подробно описание на решенията на SIEMENS за аер-космоса от тази връзка ...


СпейсКАД ООД, фирма от ДАВИД Холдинг започна предлагане на SIEMENS SIMATIC IT UADM - водещо MES решение за оперативно управление на дискретни производства, част от Manufacturing Operation Management (MOM) портфолиото на SIEMENS. Вътрешния капацитет на екипа на СпейсКАД, допълван от ERP и IoT екипите на ДАВИД Холдинг и специализираният екип за MES решения на SIEMENS, наред с натрупаните до момента знания и постижения при внедряване на комплексни софтуерни решения в областите ERP, PLM и ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА (SIEMENS MindSphere) гарантират на потребители, търсещи дигитализация на производствения процес предсказуеми процеси при проучване на нуждите и средата, проектиране на MES решение, внедряване и поддръжка на потребителите.  

SIMATIC IT UA e уникално решение за управление на Дигитални Фабрики (DF), покриващо всички основни изисквания на Индустрия 4.0:

 • Интеграцията с TEAMCENTER - мощният софтуер на SIEMENS за управление на жизнения цикъл (PLM) позволява развитието и оптимизация на нови продукти в изцяло виртуална среда
 • В реалния свят на производството, концепцията за напълно интегрираната автоматизация (TIA) гарантира ефективността и оперативната съвместимост на всички компоненти на производствената автоматизация.
 • За фазата на управление на производството, Siemens осигурява цялостно портфолио от решения за управление на производствените операции (MES/MES/MOM), чрез свързване на PLM и автоматизацията, за даване възможност на клиентите да прилагат стратегии за пълното дигитализиране и интегриране на жизнените цикли на техния продукт.

Чрез моделиране, подреждане, управление и проследяване на производствените процедури, SIMATIC IT за Дискретно Производството увеличава видимостта и управлява прозрачно всички операции в производствения процес:

 • Затворя, подравнява и синхронизира съответствията между конструктивния замисъл и производство на продукта
 • Позволява въвеждане на инженерни изменения в конструктивната документация при вече започнало производството на продукта
 • Ръководи оператора, за да гарантира своевременно и правилно изпълнение на производствените процеси
 • Осигурява проследимост, родословие и видимост на незавършената работа (WIP), които са от съществено значение за разбирането на текущото състояние на производството и вземане на решения.
 • Позволява по-ефективно управление на несъответствията чрез обвързване на персонални предписания за процесите на преработка.
 • Подкрепа за мобилност, тъй като може да има широк набор от устройства използвани като клиенти.

Вижте повече за SIEMENS SIMATIC IT UADM на тази връзка ....


След провеждане на специализирано обучение за дигитална симулация с дигитален двойник на производствения процес, Фесто България и СпейсКАД ООД стартираха пилотен проект за симулация и оптимизация на процесите на асемблиране на продуктите на компанията със софтуера на SIEMENS Tecnomatix Plant Simulation.

Резултат с изображение за plant simulation


Plant Simulation е удобен визуален софтуерен инструмент, позволяващ бързо и лесно пространствено моделиране на работните поредици и действия на операторите върху 2D или 3D подложка на производствения участък. В дигиталния двойник на производствения процес от наличните в Plant Simulation библиотеки могат да бъдат пространствено позиционирани всички стандартни компоненти в едни производствен участник - работни центрове, машини, роботи, транспортни линии, кари, буферни складове, обособен участъци, оператори и други.

За обекти от производството, които са специфични за потребителя, Plant Simulation предлага SYMTALK, скриптов език за описание геометрията и поведението на собствени производствени обекти.

След това, с помощта на прецизни алгоритми, Plant Simulation симулира всички поредици и взаимодействия на производствения процес, откривайки потенциалните „тесни места“ и предлагайки „какво – ако“ алтернативни сценарии за оптимизация на производството.

Наред с това, Plant Simulation симулира, анализира и оптимизира консумацията и енергийната ефективност на производствения участък чрез програмирано превключване на състоянието на машините между „Изключено/Off“, “В очакване/Stand-by”, „Включено/On” и „Работно/Load”. Това позволява икономия на енергия до 40 %, за значително намаляване на себестойността на продуктите.

Повече за Plant Simulation може да прочете на тази връзка…

 


По време на годишната среща на партньорите на SIEMENS PLM Software в Малта в края на Януари, екипът на СпейсКАД ООД получи наградата на SIEMENS за топ партньор в Централна и Източна Европа (CEE) при продажбите на софтуерни решения за дигитализация на проектирането и производството за 2017 година. Това е поредно признание след 2010 и 2014 година, когато СпейсКАД бе удостоен със същия приз. Наградата е признание за усилията на екипа на СпейсКАД, както и за етичния кодекс и уникалният бизнес модел на дружеството, насочен към защита интересите на неговите потребители и партньори.

През 2017 година, СпейсКАД стартира реализация на няколко отговорни проекта за внедряване на решения и системи дигитализация на проектирането (CAD/CAE), производството (CAM) и управление на жизнения цикъл (PLM) в големи организации, поели по пътя към ИНДУСТРИЯ 4.0:

 • ВМЗ Сопот ЕАД – доставка и внедряване на CAD/CAM решение на SIEMENS от висок клас за проектиране и производство на изделия за отбраната - NX CAD/CAM

 • GUALA Closures Tool България - доставка и внедряване на интегрирана система от висок клас за проектиране и производство на матрици за пластмасови детайли – NX CAD/CAM/MOLD

 • Готмар АД Съединение - доставка и внедряване на интегрирана система от висок клас за проектиране, производство и управление на жизнения цикъл на матрици за пластмасови детайли – NX CAD/CAM/MOLD, TEAMCENTER PLM

 • Интехна АД - доставка и внедряване на интегрирана система от висок клас за проектиране и производство на матрици за пластмасови детайли – NX CAD/CAM/MOLD

 • Импулс АД - доставка и внедряване на CAD/CAM решение на SIEMENS от висок клас за проектиране и производство на детайли - NX CAD/CAM

Наред с това, през 2017 година СпейсКАД разработи технология за проектиране и производство чрез 3D печат в метал на матрици с капилярни охлаждащи канали, значително повишаваща ефективността на процеса на шприцоване за сметка на съкращаване на цикъла за охлаждане между две операции. От началото на 2018, СпейсКАД започна предлагане на нови решения за дигитализация, симулация и оптимизация на проектирането и производството:

 • SIEMENS Tecnomatix Plant simulation - Логистична симулация и оптимизация на линии за асемблиране на изделия с дигитален двойник на процесите, вкл. оптимизация на енергийната ефективност

 • SIEMENS MES/MOM – Решения за оперативно планиране и управление на дискретно производство, управление на качеството и производствената ефективност

 • SIEMENS Mind Sphere – Решения за събиране, анализ и обработка на машинни данни чрез Интернет на Нещата (IoT).

 


Страница 1 от 4

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: spacecad@david.bg

 

© 2015 SpaceCAD