Блог

СпейсКАД ООД, фирма от ДАВИД Холдинг започна предлагане на SIEMENS SIMATIC IT UADM - водещо MES решение за оперативно управление на дискретни производства, част от Manufacturing Operation Management (MOM) портфолиото на SIEMENS. Вътрешния капацитет на екипа на СпейсКАД, допълван от ERP и IoT екипите на ДАВИД Холдинг и специализираният екип за MES решения на SIEMENS, наред с натрупаните до момента знания и постижения при внедряване на комплексни софтуерни решения в областите ERP, PLM и ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА (SIEMENS MindSphere) гарантират на потребители, търсещи дигитализация на производствения процес предсказуеми процеси при проучване на нуждите и средата, проектиране на MES решение, внедряване и поддръжка на потребителите.  

SIMATIC IT UA e уникално решение за управление на Дигитални Фабрики (DF), покриващо всички основни изисквания на Индустрия 4.0:

 • Интеграцията с TEAMCENTER - мощният софтуер на SIEMENS за управление на жизнения цикъл (PLM) позволява развитието и оптимизация на нови продукти в изцяло виртуална среда
 • В реалния свят на производството, концепцията за напълно интегрираната автоматизация (TIA) гарантира ефективността и оперативната съвместимост на всички компоненти на производствената автоматизация.
 • За фазата на управление на производството, Siemens осигурява цялостно портфолио от решения за управление на производствените операции (MES/MES/MOM), чрез свързване на PLM и автоматизацията, за даване възможност на клиентите да прилагат стратегии за пълното дигитализиране и интегриране на жизнените цикли на техния продукт.

Чрез моделиране, подреждане, управление и проследяване на производствените процедури, SIMATIC IT за Дискретно Производството увеличава видимостта и управлява прозрачно всички операции в производствения процес:

 • Затворя, подравнява и синхронизира съответствията между конструктивния замисъл и производство на продукта
 • Позволява въвеждане на инженерни изменения в конструктивната документация при вече започнало производството на продукта
 • Ръководи оператора, за да гарантира своевременно и правилно изпълнение на производствените процеси
 • Осигурява проследимост, родословие и видимост на незавършената работа (WIP), които са от съществено значение за разбирането на текущото състояние на производството и вземане на решения.
 • Позволява по-ефективно управление на несъответствията чрез обвързване на персонални предписания за процесите на преработка.
 • Подкрепа за мобилност, тъй като може да има широк набор от устройства използвани като клиенти.

Вижте повече за SIEMENS SIMATIC IT UADM на тази връзка ....


WinTool shema

WinTool публикува версия 2018 – нова еволюция на водещия софтуерен продукт за централизирано управление на инструменти в производства с CNC машини. Във версия за 2018, WinTool въвежда нов графичен потребителски интерфейс - едновременно различен и ултрамодерен! Новият интерактивен екран за въвеждане на данни подобрява както видимостта на данните, така и скоростта за въвеждане на инструменталните атрибути, сега грешките в данните за инструментите са незабавно видими. 

Вижте повече за WinTool на тази връзка ...

Новото в Tool Library:

 • Industry 4.0 WEB-базиран портал за Tools United, Machining Cloud and Sandvik Coromant.
 • Валидиране на въвежданите данни за инструментите
 • Нов начин на визуализация на 3D-моделите на инструментите.

Новото в Process Manager

 • Планиране на CNC настройките чрез пълна прозрачност на текущото състояние на инструментите в складовете и цеха
 • Сравняване на списъци за наличност чрез локализиране и идентифициране на идентични и подобно инструменти за ускоряване процедурата за
 • WinTool-MES интерфейс за интегрирано планиране на работните поръчки и производствените ресурси и инструменти .
 • Откривате и анализирате на предстоящи тесните места и дефицити
 • Оценка в реално време при планиране на заявките за инструмент

Новото в CNC-Archive

 • Ново решение WinTool Tablet PC за гъвкава работа с „в движение“ с мобилни устройства

Новото в Logistics модула

 • Нов процес за управление на заточване на инструмента за повторна употреба.

Вижте повече за WinTool на тази връзка ...


Siemens предлага безплатно 30-дневни тестове на своите софтуерни продукти RobotExpert, Plant Simulation и Jack Human Simulation, без никакво задължение за закупуване. За да сте сигурни, че тестването ще бъде приятен процес, ние ще ви изпратим съвети как да се справите по време на пробния период и ще ви дадем достъп до технически форум, където можете да потърсите помощ и да си взаимодействате с нашите експерти или други членове на форума, когато се научите да използвате софтуерните решения на Tecnomatix.

Tecnomatix RobotExpert - Софтуер за симулация и програмиране на роботи 

Резултат с изображение за tecnomatix robot expert


RobotExpert е леко за работа решение за триизмерна робот симулация и офлайн програмиране на индустриални роботи. С интуитивния си потребителски интерфейс на Windows, пробната версия на RobotExpert ще ви помогне да извършвате офлайн програмиране и системна проверка на роботи от всички големи доставчици. Ще имате достъп до всички команди и функции, за да проучите и внимателно да оцените възможностите на софтуера. 


Tecnomatix Plant Simulation  - Софтуер за производствена симулация

Резултат с изображение за tecnomatix plant simulation

Plant Simulation е 3D, обектно-ориентиран софтуер за симулиране на дискретни събития, който ви позволява бързо и интуитивно да създавате реалистични логистични симулационни модели на производството. Също така можете да извършвате сложен анализ на производството, като използвате съвременни статистически инструменти. Ще научите как софтуерът за симулиране на производството може да ви помогне да подобрите потока на материалите, ефективността на производството и енергийната консумация в цеха. Можете да създавате интерактивно симулационни модели, като използвате предварително дефинирана библиотека от фабрични и логистични обекти, да редактирате параметрите на обекта и да използвате всички налични аналитични инструменти. Това пиложение включва също възможности за 3D визуализация и анализ на енергийната ефективност.


Tecnomatix Jack - Софтуер за симулации с модели на хора 

Резултат с изображение за tecnomatix jack

Джак е десктоп-базиран, 3D софтуер за моделиране и симулация на хора, който ви позволява да проектирате, симулирате и оптимизирате вашите човешки операции. Можете да проектирате дигитални двойници на процеси с виртуални хора, и да извършвате ергономичен анализ. С тази безплатна 30-дневна пробна версия можете да научите как Джак може да ви помогне да постигнете значително спестявания на време, като разкриете потенциални проблеми с човешките операции, свързани с дизайна на продуктите и процесите в началото на жизнения цикъл на продукта. Можете да оразмерявате човешките си модели, за да работите с целевата си популация, като използвате предсказуемата технология на Task Simulation Builder.


По време на годишната среща на партньорите на SIEMENS PLM Software в Малта в края на Януари, екипът на СпейсКАД ООД получи наградата на SIEMENS за топ партньор в Централна и Източна Европа (CEE) при продажбите на софтуерни решения за дигитализация на проектирането и производството за 2017 година. Това е поредно признание след 2010 и 2014 година, когато СпейсКАД бе удостоен със същия приз. Наградата е признание за усилията на екипа на СпейсКАД, както и за етичния кодекс и уникалният бизнес модел на дружеството, насочен към защита интересите на неговите потребители и партньори.

През 2017 година, СпейсКАД стартира реализация на няколко отговорни проекта за внедряване на решения и системи дигитализация на проектирането (CAD/CAE), производството (CAM) и управление на жизнения цикъл (PLM) в големи организации, поели по пътя към ИНДУСТРИЯ 4.0:

 • ВМЗ Сопот ЕАД – доставка и внедряване на CAD/CAM решение на SIEMENS от висок клас за проектиране и производство на изделия за отбраната - NX CAD/CAM

 • GUALA Closures Tool България - доставка и внедряване на интегрирана система от висок клас за проектиране и производство на матрици за пластмасови детайли – NX CAD/CAM/MOLD

 • Готмар АД Съединение - доставка и внедряване на интегрирана система от висок клас за проектиране, производство и управление на жизнения цикъл на матрици за пластмасови детайли – NX CAD/CAM/MOLD, TEAMCENTER PLM

 • Интехна АД - доставка и внедряване на интегрирана система от висок клас за проектиране и производство на матрици за пластмасови детайли – NX CAD/CAM/MOLD

 • Импулс АД - доставка и внедряване на CAD/CAM решение на SIEMENS от висок клас за проектиране и производство на детайли - NX CAD/CAM

Наред с това, през 2017 година СпейсКАД разработи технология за проектиране и производство чрез 3D печат в метал на матрици с капилярни охлаждащи канали, значително повишаваща ефективността на процеса на шприцоване за сметка на съкращаване на цикъла за охлаждане между две операции. От началото на 2018, СпейсКАД започна предлагане на нови решения за дигитализация, симулация и оптимизация на проектирането и производството:

 • SIEMENS Tecnomatix Plant simulation - Логистична симулация и оптимизация на линии за асемблиране на изделия с дигитален двойник на процесите, вкл. оптимизация на енергийната ефективност

 • SIEMENS MES/MOM – Решения за оперативно планиране и управление на дискретно производство, управление на качеството и производствената ефективност

 • SIEMENS Mind Sphere – Решения за събиране, анализ и обработка на машинни данни чрез Интернет на Нещата (IoT).

 


Siemens PLM обяви официално най-новата версия 12 на NX софтуера в Берлин, Германия в присъствието на над 1000 потребители. NX версия 12 доставя следващо поколение решения за проектиране, симулация и производство на иновативни продукти, като естествено продължение на най-добрите въвъ високия клас, лесни за ползване  инструменти и приложения за управление на продуктовите данни.  

Вижте новото в NX 12 CAD на тази връзка ...

Вижте новото в NX 12 CAM тук ...

 

 

Акценти в новата версия са:

 • Технологията Convergent Modeling - позволява на конструктори/дизайнери да работят безпроблемно с гасетна и регулярна CAD геометрия, като сливат сканирани обекти с мрежова геометрия и нативни 3D CAD модели
 • Генеративният дизайн - съчетава инструменти за оптимизация на топологията и създаване на олекотени модели с използване на решетки, подходяши за производство с 3D печат 
 • Обединено електро-механично и електронно-механично проектиране с решенията на Mentor Graphics 
 • Адаптивен CAM за производството - новата стратегия за високо скоростно рязане може да намали машинното време с до 60 процента;
 • Разширени мулти-физични симулации с технологиите на Mentor Graphics и Star CCM+

 

 

 • Оптимизирани CNC обработки за матрици и поансони
 • Ророботизирани операции за производство на детайли
 • NX Feature2Cost - автоматично идентифициране и класифициране на специфични геометрични елементи от формата на детайла
 • Teamcenter Product Cost Management – Бързо получаване на точнa себестойност при производството на инструменти
 • NX Additive Manufacturing - Подреден и удобен работен поток за техническа подготовка и 3D печат на качествени детайли 

Вижте новото в NX 12 CAD на тази връзка ...

Вижте новото в NX 12 CAM тук ...


Страница 1 от 4

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
Факс: 0431 63365
e-mail: spacecad@david.bg

 

© 2015 SpaceCAD