Блог

SIEMENS NX CAM е водещо решение за програмиране и управление на машини с CNC, предлагащо пълен набор от функции за управление на фрезови, стругови, ерозийни и комбинирани механични обработки, плюс програмиране на роботи и процедури за метрологичен контрол.

Наред с това, NX CAM е едно от малкото CAM решения, предлагащо симулация за проверка на програмите за управление на машините от изходния G-код след постпроцесора. Това гарантира оптимална програма за механична обработка - без рискове от аварии и повреди, още от първия път!

Наличието на готови за работа пост процесори е важно условие за бързото внедряване и възвръщаемост на инвестициите в системи за автоматизирано програмиране на машини с CNC.

 

 

SIEMENS NX CAM и СпейсКАД ООД предлагат богат набор от готови, тествани в реалното производство, готови за незабавна работа пост процесори за най-широк кръг машини с CNC, използвани от Българските производители.   

Вижте наличните, готови за работа пост процесори на NX CAM на тази връзка ...

Повече за NX CAM v.12

NX CAM v.12 е мощна, завършена система за нуждите на производства с CNC машини, което въвежда мощни нови функции за повишаване на ефективността на механичната обработка, и разширяване на бизнеса Ви чрез нови възможности за роботизирана механична обработка, производство на матрици и сложни механични детайли.

NX CAM v. 12 предлага редица разширени възможности и подобрения:

 • Роботика при производство на детайли
 • Адаптивното фрезоване при механична обработка на детайли за матрици
 • Подобрени финишни стратегии 
 • Комплексна обработка на детайли върху линии от машини
 • Механична обработка на сложни детайли
 • Автоматично изчисляване себестойност на формообразуващи инструменти
 • 3D печат на метални детайли в прахово легло
 • Поддръжка на 3D принтери HP Multi Jet Fusion
 • NX CMM 12 - програмиране за метрологично измерване.

Вижте повече за NX CAM на тази връзка ....

Вижте някои от потребителите на NX CAM в България тук ...Автоматизацията на процесите при NC програмирането предоставя голяма възможност за конкурентни бизнес предимства. Модулът на SIEMENS NX CAM за Feature-Based Machining осигурява възможности за създаване и модифициране на автоматизирани процеси за механична обработка, управлявани от правила в Machining Knowledge Editor в NX CAM. 

Тези възможности са особено ценни за производители, които искат да достигнат до следващото, по-високо ниво на NC автоматизация за бързо генериране на високо производителни програми за механична обработка върху машини с ЦПУ.

 

 

Модулни дефиниции на фичъри

NX CAM Feature-Based Author дефинира “фичъри” като съвкупност от най-базови компоненти на детайла. Вие можете да задавате опции за обработка на всеки отделен компонент, така че промените да засягат всички фичъри, които използват този компонент. Тази модулност на процеса на създаване поддържа нисък брой процеси и минимизира поддръжката, необходима за актуализиране на процесите на автоматизация..

Интеграция със NX Product Manufactiring Information (PMI)

PMI решението на Siemens в NX предлага 3D анотации, което позволяват на продуктовите екипи да улавят и свързват производствените изисквания директно към 3D модела, както и да предават тази информация до производствените приложения надолу по веригата. В правилата на NC процеса Вие можете да включите данни за модела, включително данни за PMI, като данни за обработка на повърхнини или закръгленост. Това увеличава интелигентността на процеса на автоматизация с връзки към всички данни, свързани със Solid модела.

Интерактивно обучение на функции

Вие можете интерактивно да дефинирате различни типове нови NC операции в графичната среда. След това лесно да дефинирате процеса на обработка в NX CAM и да определите специфичните за всяка отделна операция параметри.

Ползи

 • Значителни подобрения в ефективност на програмирането с автоматизирана обработка на добре дефинирани функции
 • Последователна обработка в мрежата с организацията общи методи
 • Стандартизация на най-добрите практики

Характеристики

 • Модулни функции за механична обработка с CNC машини
 • Интерактивно обучение на функции


Solid Edge Harness Design 2019

 

Solid Edge 2019 на SIEMENS доставя мощно, интегрирано CAD/CAM/CAE решение от следващо поколение. Сега, до 31 Октомври 2018 Solid Edge e с до 40 % по близо до професионалните конструктори, инженери и технолози. 

Вижте нашeтo специалнo предложениe тук ...

 Бавно, но устойчиво SIEMENS Solid Edge променя правилата на играта в средния клас CAD/CAM системи. От въвеждането на уникалната в този тип системи Синхронна Технология до поредното разширяване на функционалния обхват с модулите на Mentor Graphics, Solid Edge предлага значителни подобрения и нова функционалност, уникална по своя обхват и възможности. Solid Edge 2019 предлага повече от всяко друго CAD/CAM/CAE решение на пазара днес:

 • Нови специализиран модули от Mentor Graphics за висок клас FEM/FEA мулти физични симулации,
  проектиране на печатни платки и електрически системи
 • Най-добрият CAM в индустрията
 • Разширен модул за проектиране на химическа инфраструктура
 • Разширен модул за адитивно 3D моделиране и производство с 3D печат
 • Нов модул за управление на изискванията
 • Оптимизирано конструиране с поглед към цената
 • Solid Edge портал за гладка комуникация
 • Директна работа с CAD данни на конкурентни продукти

Вижте новите, мощни възможности на Solid Edge 2019 тук ...

Solid Edge 2019 добавя най-добрите в световен мащаб технологии за проектиране на електрически и печатни платки (PCB), нови възможности за управление на изискванията, напълно интегриран симулационен анализ, плюс доказаните в последните 30 години NX CAM инструменти за производство с CNC машини, поддръжка на адитивни производствени процеси с 3D принтери, и  безплатно, сигурно сътрудничество в облака.


Solid Edge Simulation 2019 hero

Solid Edge Wiring Design предлага проектиране на кабели и симулационни инструменти за бързо създаване и проверка на електрическите системи. Solid Edge Harness позволява интуитивно проектиране на електронни табла и кабелни снопове. Solid Edge PCB Design осигурява схематично проектиране и оформление на печатни платки, включително маршрутизиране на снопове, йерархично 2D/3D планиране и сътрудничество между ECAD и MCAD. Електрическото маршрутизиране в Solid Edge ефективно създава, управлява и организира проводници, кабели и връзки.


Solid Edge 2019 Manufacturing

Solid Edge 2019 предлага CAM Pro - доказана, много гъвкава CAM система от висок клас, използваща най-новата технология за механична обработка за ефективно програмиране на вашите CNC машинни. Наред с това сега Solid Edge 2019 поддържа и автоматична подготовка за печат директно към вашия 3D принтер, така че можете да направите вашите идеи реалност. Solid Edge порталът предлага онлайн управление на CAD проекти, преглед и сътрудничество – всичко това безплатно. С достъп през браузър за преглед и анотации на CAD файлове на всяко устройство можете да работите в реално време отвсякъде.

 


Овладяването на технически и организационни проблеми, когато става дума за производство, поддръжка и обслужващи процеси, става все по-важен аспект в областта на производството а металорежещи машини. Сервизът вече не представлява просто придружаващ фактор за подпомагане на пазара на машини - днес той предлага на производителите, използващи CNC машини ясно конкурентно предимство и повишава нивото на задържане на клиентите.

 

MMM Alarms tcm68 18779

 

С новото приложение Manage MyMachines можете да се възползвате от опита на SIEMENS  в областта на анализа на машинните данни и свързаните с CNC ноу-хау за продукти и процеси. С Manage MyMachines Вие имате средства да намалявате броя на непланираните часове за изчакване и престои, за увеличавате ефективността на вашите машини с CNC.

Manage MyMachines е „облачно“ приложение, предназначено за MindSphere, индустриалната IoT екосистема от Siemens.

Какво представлява Manage MyMachines?

 • Визуализация и управление на парк от CNC машини – локално и глобално
 • Комбиниране на критични данни за работата на машините, за да получите ценни аналитични данни за общата машинна ефективност на Вашето производство
 • Разработване на собствени оферти за услуги чрез CNC услуги
 • Незабавно и лесно свързване със SINUMERIK

Вашите ползи от Siemens Manage MyMachines

Предимства за производителите на оригинално оборудване:

 • Подобрени процеси на обслужване и оптимизирано внедряване на ресурси
 • Намаляване на разходите
 • Глобална наличност на експертно ноу-хау
 • Възможност за разработване на цифрови бизнес модели

Ползи за клиентите:

 • Подобрена наличност и по-висока производителност
 • По-ниски режийни разходи за инспекции и поддръжка
 • Концентрация на основната дейност
 • Прозрачно състояние и история на машината

Описание на Manage MyMachines

 

MMM Dashboard tcm68 18781

 

Manage MyMachines е WEB приложение за MindSphere. Той осигурява преглед на състоянието на машинния парк с възможност за показване на съответната информация за всяка свързана машина. Стандартизиран набор от специфични променливи за машинната и инструмента се събира от SINUMERIK 840D и се показва в специализирано електронно табло за управление. Важна информация за производителността може да се получи само с натискане на бутон; допълнителните променливи могат да бъдат конфигурирани ръчно. Чрез лесната за използване конфигурация на заявките могат да се откриват специфични условия в машинния инструмент, като за тази цел в MindSphere се създават известия или аларми.

Свързване

Машините със SINUMERIK 840D могат да бъдат свързани директно към MindSphere, като използват защитено вграден елемент за свързване. Ако е необходимо, клиентът може да поръча допълнителна поддръжка, предоставена от Обслужване на клиенти или регионални партньори. Моля, имайте предвид, че SINUMERIK 840D може да се свърже само към една дестинация (например MindSphere или SINUMERIK Integrate).

Ползи за клиентите

Manage MyMachines позволява наблюдение на машините на малки или големи производствени участъци по целия свят и увеличава наличността и производителността на машините с CNC. Приложението е подходящо за крайни клиенти на производители на оригинално оборудване с малък до среден размер (OEM). Manage MyMachines също позволява на производителите на машини да създават цифрови услуги и иновативни бизнес модели за своите клиенти. 

Ползи за производството:

 • Прозрачност за производствения статус на машината
 • По-добро използване на машината
 • Оптимизиране на жизнения цикъл на машината
 • По-бърз анализ на грешките, дължащ се на историята на данните

Предимства за поддръжка и обслужване:

 • Разработване на нови методи за поддръжка на машинния парк
 • По-бързо време за реакция чрез индивидуално конфигурирани аларми на машината
 • Възможност за нови бизнес модели между производителя и машиностроителя
 • Други функции на Manage MyMachines:

Вградена свързаност за SINUMERIK 840D

 • Бърз и лесен процес на вграждане
 • MindSphere отваря приложение за екосистема
 • Модел за ценообразуване с плащане при използване
 • Възможности за нови модели бизнес и услуги

С MindSphere и Manage MyMachines ние предоставяме на нашите клиенти по-нататъшна стъпка към цифровото предприятие, особено в индустрията на машиностроенето.

Основни функции

 • Персонализирано табло за управление на състоянието на машината с множество индикатори
 • Монитори за състояние на машината
 • Страница с преглед на няколко машини
 • Резюме на целия машинен парк
 • Алармен кокпит с реални машинни аларми и исторически данни
 • Персонализирани известия по имейл и правила за активиране
 • Plug and play свързаност за SINUMERIK и Fanuc

Ползи

 • Увеличена производителност, надеждност и наличност на машините
 • Мониторинг и управление на отдалечени машини
 • Придобиване на статус на машината, режим на работа и състояние на програмата
 • Достъп до данните и наблюдение на алармите на машината
 • Бързо и лесно конфигуриране на свързванията на машината за персонализирани изгледи и резултати
 • Възможност за разработването на нови цифрови приложения

Поддържани машинни контролери

Необходима е инсталация на софтуерен клиент върху вашият CNC контролер – например SINUMERIK 840D sl, SINUMERIK 828D / FANUC 31i (Windows 7 Embedded Standard).


Graham Packaging е световен лидер в проектирането, производството и продажбата на поръчкови пластмасови съдове. Graham Packaging работи с  екип от над 8,200 служители в 97 завода в 15 страни в Северна Америка, Европа, Южна Америка и Азия. Използвайки NX CAE, Graham Packaging постигна редица предимства, намаляващи себестойността, включително намаляване на времето, необходимо за промяна на формата от 3 минути на кухина до 1 минута на кухина; намаляване на ревизиите на вложките за врата от 2 или 3 на 0 или 1, намаляване на времето на цикъла с 20% и спестяване на 6 седмици тестване с 1 седмица симулация.

"Използвайки NX Thermal и NX за анализ на потока само в матрицата, спестихме 2 млн. долара, като намалихме разходите и намалихме броя на ревизиите", казва Травис Хънтър, инженер по процесите и водещ анализатор в Graham Packaging.


Страница 1 от 5

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
images.jpg
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: spacecad@david.bg

 

© 2015 SpaceCAD