Блог

WinTool shema

WinTool публикува версия 2018 – нова еволюция на водещия софтуерен продукт за централизирано управление на режещи инструменти в производства с CNC машини. Във версия за 2018, WinTool въвежда нов графичен потребителски интерфейс - едновременно различен и ултрамодерен! Новият интерактивен екран за въвеждане на данни подобрява както видимостта на данните, така и скоростта за въвеждане на инструменталните атрибути, и сега грешките в данните за инструментите са незабавно видими. 

Вижте повече за WinTool на рази връзка ...

Новото в Tool Library:

 • Industry 4.0 WEB-базиран портал за Tools United, Machining Cloud and Sandvik Coromant.
 • Валидиране на въвежданите данни за инструментите
 • Нов начин на визуализация на 3D-моделите на инструментите.

Новото в Process Manager

 • Планиране на CNC настройките чрез пълна прозрачност на текущото състояние на инструментите в складовете и цеха
 • Сравняване на списъци за наличност чрез локализиране и идентифициране на идентични и подобно инструменти за ускоряване процедурата за
 • WinTool-MES интерфейс за интегрирано планиране на работните поръчки и производствените ресурси и инструменти .
 • Откривате и анализирате на предстоящи тесните места и дефицити
 • Оценка в реално време при планиране на заявките за инструмент

Новото в CNC-Archive

 • Ново решение WinTool Tablet PC за гъвкава работа с „в движение“ с мобилни устройства

Новото в Logistics модула

 • Нов процес за управление на заточване на инструмента за повторна употреба.

Вижте повече за WinTool на рази връзка ...


По време на годишната среща на партньорите на SIEMENS PLM Software в Малта в края на Януари, екипът на СпейсКАД ООД получи наградата на SIEMENS за топ партньор в Централна и Източна Европа (CEE) при продажбите на софтуерни решения за дигитализация на проектирането и производството за 2017 година. Това е поредно признание след 2010 и 2014 година, когато СпейсКАД бе удостоен със същия приз. Наградата е признание за усилията на екипа на СпейсКАД, както и за етичния кодекс и уникалният бизнес модел на дружеството, насочен към защита интересите на неговите потребители и партньори.

През 2017 година, СпейсКАД стартира реализация на няколко отговорни проекта за внедряване на решения и системи дигитализация на проектирането (CAD/CAE), производството (CAM) и управление на жизнения цикъл (PLM) в големи организации, поели по пътя към ИНДУСТРИЯ 4.0:

 • ВМЗ Сопот ЕАД – доставка и внедряване на CAD/CAM решение на SIEMENS от висок клас за проектиране и производство на изделия за отбраната - NX CAD/CAM

 • GUALA Closures Tool България - доставка и внедряване на интегрирана система от висок клас за проектиране и производство на матрици за пластмасови детайли – NX CAD/CAM/MOLD

 • Готмар АД Съединение - доставка и внедряване на интегрирана система от висок клас за проектиране, производство и управление на жизнения цикъл на матрици за пластмасови детайли – NX CAD/CAM/MOLD, TEAMCENTER PLM

 • Интехна АД - доставка и внедряване на интегрирана система от висок клас за проектиране и производство на матрици за пластмасови детайли – NX CAD/CAM/MOLD

 • Импулс АД - доставка и внедряване на CAD/CAM решение на SIEMENS от висок клас за проектиране и производство на детайли - NX CAD/CAM

Наред с това, през 2017 година СпейсКАД разработи технология за проектиране и производство чрез 3D печат в метал на матрици с капилярни охлаждащи канали, значително повишаваща ефективността на процеса на шприцоване за сметка на съкращаване на цикъла за охлаждане между две операции. От началото на 2018, СпейсКАД започна предлагане на нови решения за дигитализация, симулация и оптимизация на проектирането и производството:

 • SIEMENS Tecnomatix Plant simulation - Логистична симулация и оптимизация на линии за асемблиране на изделия с дигитален двойник на процесите, вкл. оптимизация на енергийната ефективност

 • SIEMENS MES/MOM – Решения за оперативно планиране и управление на дискретно производство, управление на качеството и производствената ефективност

 • SIEMENS Mind Sphere – Решения за събиране, анализ и обработка на машинни данни чрез Интернет на Нещата (IoT).

 


Siemens PLM обяви официално най-новата версия 12 на NX софтуера в Берлин, Германия в присъствието на над 1000 потребители. NX версия 12 доставя следващо поколение решения за проектиране, симулация и производство на иновативни продукти, като естествено продължение на най-добрите въвъ високия клас, лесни за ползване  инструменти и приложения за управление на продуктовите данни.  

Вижте новото в NX 12 CAD на тази връзка ...

Вижте новото в NX 12 CAM тук ...

 

 

Акценти в новата версия са:

 • Технологията Convergent Modeling - позволява на конструктори/дизайнери да работят безпроблемно с гасетна и регулярна CAD геометрия, като сливат сканирани обекти с мрежова геометрия и нативни 3D CAD модели
 • Генеративният дизайн - съчетава инструменти за оптимизация на топологията и създаване на олекотени модели с използване на решетки, подходяши за производство с 3D печат 
 • Обединено електро-механично и електронно-механично проектиране с решенията на Mentor Graphics 
 • Адаптивен CAM за производството - новата стратегия за високо скоростно рязане може да намали машинното време с до 60 процента;
 • Разширени мулти-физични симулации с технологиите на Mentor Graphics и Star CCM+

 

 

 • Оптимизирани CNC обработки за матрици и поансони
 • Ророботизирани операции за производство на детайли
 • NX Feature2Cost - автоматично идентифициране и класифициране на специфични геометрични елементи от формата на детайла
 • Teamcenter Product Cost Management – Бързо получаване на точнa себестойност при производството на инструменти
 • NX Additive Manufacturing - Подреден и удобен работен поток за техническа подготовка и 3D печат на качествени детайли 

Вижте новото в NX 12 CAD на тази връзка ...

Вижте новото в NX 12 CAM тук ...


Siemens предлага безплатно 30-дневни тестове на своите софтуерни продукти RobotExpert, Plant Simulation и Jack Human Simulation, без никакво задължение за закупуване. За да сте сигурни, че тестването ще бъде приятен процес, ние ще ви изпратим съвети как да се справите по време на пробния период и ще ви дадем достъп до технически форум, където можете да потърсите помощ и да си взаимодействате с нашите експерти или други членове на форума, когато се научите да използвате софтуерните решения на Tecnomatix.

Tecnomatix RobotExpert - Софтуер за симулация и програмиране на роботи 

Резултат с изображение за tecnomatix robot expert


RobotExpert е леко за работа решение за триизмерна робот симулация и офлайн програмиране на индустриални роботи. С интуитивния си потребителски интерфейс на Windows, пробната версия на RobotExpert ще ви помогне да извършвате офлайн програмиране и системна проверка на роботи от всички големи доставчици. Ще имате достъп до всички команди и функции, за да проучите и внимателно да оцените възможностите на софтуера. 


Tecnomatix Plant Simulation  - Софтуер за производствена симулация

Резултат с изображение за tecnomatix plant simulation

Plant Simulation е 3D, обектно-ориентиран софтуер за симулиране на дискретни събития, който ви позволява бързо и интуитивно да създавате реалистични логистични симулационни модели на производството. Също така можете да извършвате сложен анализ на производството, като използвате съвременни статистически инструменти. Ще научите как софтуерът за симулиране на производството може да ви помогне да подобрите потока на материалите, ефективността на производството и енергийната консумация в цеха. Можете да създавате интерактивно симулационни модели, като използвате предварително дефинирана библиотека от фабрични и логистични обекти, да редактирате параметрите на обекта и да използвате всички налични аналитични инструменти. Това пиложение включва също възможности за 3D визуализация и анализ на енергийната ефективност.


Tecnomatix Jack - Софтуер за симулации с модели на хора 

Резултат с изображение за tecnomatix jack

Джак е десктоп-базиран, 3D софтуер за моделиране и симулация на хора, който ви позволява да проектирате, симулирате и оптимизирате вашите човешки операции. Можете да проектирате дигитални двойници на процеси с виртуални хора, и да извършвате ергономичен анализ. С тази безплатна 30-дневна пробна версия можете да научите как Джак може да ви помогне да постигнете значително спестявания на време, като разкриете потенциални проблеми с човешките операции, свързани с дизайна на продуктите и процесите в началото на жизнения цикъл на продукта. Можете да оразмерявате човешките си модели, за да работите с целевата си популация, като използвате предсказуемата технология на Task Simulation Builder.


Основана в Италия през 1954 г., Guala Closures Group днес е мултинационален лидер в производството на пластмасови и алуминиеви капачки за спиртни напитки, вино, масло и оцет, вода и напитки, храни и фармацевтични продукти. Guala Closures работи на 5 континента чрез 25 производствени предприятия и търговска мрежа, обхващаща над 100 страни. Благодарение на политиката на непрекъснато развитие на бизнеса и технологичните иновации, Групата е призната на световно ниво, в динамична среда на силно диференцирани и постоянно развиващи се пазари.

Като световен лидер в производството на затварящи се спирачки за спиртни напитки и в производството на алуминиеви капачки, Guala също участва в проектирането и производството на PET бутилки. Като част от групата, Guala Closures Bulgaria е специализирана в производството и доставката на формообразуващи инструменти за производството на продуктите в предприятията на цялата група.

guala tappi

Бързият ръст на производството и все по-обхватната диверсификация на портфолиото на Guala Closures Group поставиха нови предизвикателства пред Guala Closures Tools - как да се произвеждат повече все по-сложни инструменти, за по-кратки срокове и с по-ниска себестойност.

Съществуващите инструменти за проектиране и производство, наред с дискретните процеси и разнородните продуктови данни очевидно не бяха в състояние да осигурят средствата за посрещане на това предизвикателство. За постигане на амбиционата цел бе необходима трансформация към интегриран работен процес и дигитализация на целия работен процес, позволяваща многократно използване на съществуващите конструктивни и технологични решения при минимална операторка намеса. 

След демонстрация на функционалните възможности, Guala Closures Group и Guala Closures Tools взеха единодушно решение за преход към SIEMENS NX - CAD/CAM § Mold, решение с интегриран работен поток и еднородни продуктови данни в цялата верига задачи при конструиране, валидиране и производство на матрици. 

AAA top 119 2

Основните причини за този избор бяха:

 • Работата с "дигитален" двойник на матрицата, описана в компютърен 3D "master" модел
 • Автоматизираният работен поток с подредени стъпки при конструиране на матрици
 • Специализираните CAE инструменти за симулация на процесите при запълване на матриците  
 • Интегрирани инструменти за моделиране на електроди в контекста на матрицата
 • Интегрираният CAM от висок клас, поддържащ всички налични в  Guala Closures Bulgaria машини с ЦПУ
 • Пълната асоциативност на инженерните изменения с инструменталните пътища за механична обработка
 • Широкият спектър професионални услуги при вендряване, предлагани от SpaceCAD

Към началото на Октомври 2017 са проведени специализирани CAD/Mold обучения за конструктори и CAM обучения за технолози, разработени и настроени са 3, 4 и 5 осеви постпроцесори за основните CNC машини, в процес е пилотно проектиране на първи матрици.

По план, редовната експлоатация на система следва да започне в началото на 2018 година.


Страница 1 от 4

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
Факс: 0431 63365
e-mail: spacecad@david.bg

 

© 2015 SpaceCAD