Блог

Siemens PLM обяви официално най-новата версия 12 на NX софтуера в Берлин, Германия в присъствието на над 1000 потребители. NX версия 12 доставя следващо поколение решения за проектиране, симулация и производство на иновативни продукти, като естествено продължение на най-добрите въвъ високия клас, лесни за ползване  инструменти и приложения за управление на продуктовите данни.  

Вижте новото в NX 12 CAD на тази връзка ...

Вижте новото в NX 12 CAM тук ...

 

 

Акценти в новата версия са:

 • Технологията Convergent Modeling - позволява на конструктори/дизайнери да работят безпроблемно с гасетна и регулярна CAD геометрия, като сливат сканирани обекти с мрежова геометрия и нативни 3D CAD модели
 • Генеративният дизайн - съчетава инструменти за оптимизация на топологията и създаване на олекотени модели с използване на решетки, подходяши за производство с 3D печат 
 • Обединено електро-механично и електронно-механично проектиране с решенията на Mentor Graphics 
 • Адаптивен CAM за производството - новата стратегия за високо скоростно рязане може да намали машинното време с до 60 процента;
 • Разширени мулти-физични симулации с технологиите на Mentor Graphics и Star CCM+

 

 

 • Оптимизирани CNC обработки за матрици и поансони
 • Ророботизирани операции за производство на детайли
 • NX Feature2Cost - автоматично идентифициране и класифициране на специфични геометрични елементи от формата на детайла
 • Teamcenter Product Cost Management – Бързо получаване на точнa себестойност при производството на инструменти
 • NX Additive Manufacturing - Подреден и удобен работен поток за техническа подготовка и 3D печат на качествени детайли 

Вижте новото в NX 12 CAD на тази връзка ...

Вижте новото в NX 12 CAM тук ...


Основана в Италия през 1954 г., Guala Closures Group днес е мултинационален лидер в производството на пластмасови и алуминиеви капачки за спиртни напитки, вино, масло и оцет, вода и напитки, храни и фармацевтични продукти. Guala Closures работи на 5 континента чрез 25 производствени предприятия и търговска мрежа, обхващаща над 100 страни. Благодарение на политиката на непрекъснато развитие на бизнеса и технологичните иновации, Групата е призната на световно ниво, в динамична среда на силно диференцирани и постоянно развиващи се пазари.

Като световен лидер в производството на затварящи се спирачки за спиртни напитки и в производството на алуминиеви капачки, Guala също участва в проектирането и производството на PET бутилки. Като част от групата, Guala Closures Bulgaria е специализирана в производството и доставката на формообразуващи инструменти за производството на продуктите в предприятията на цялата група.

guala tappi

Бързият ръст на производството и все по-обхватната диверсификация на портфолиото на Guala Closures Group поставиха нови предизвикателства пред Guala Closures Tools - как да се произвеждат повече все по-сложни инструменти, за по-кратки срокове и с по-ниска себестойност.

Съществуващите инструменти за проектиране и производство, наред с дискретните процеси и разнородните продуктови данни очевидно не бяха в състояние да осигурят средствата за посрещане на това предизвикателство. За постигане на амбиционата цел бе необходима трансформация към интегриран работен процес и дигитализация на целия работен процес, позволяваща многократно използване на съществуващите конструктивни и технологични решения при минимална операторка намеса. 

След демонстрация на функционалните възможности, Guala Closures Group и Guala Closures Tools взеха единодушно решение за преход към SIEMENS NX - CAD/CAM § Mold, решение с интегриран работен поток и еднородни продуктови данни в цялата верига задачи при конструиране, валидиране и производство на матрици. 

AAA top 119 2

Основните причини за този избор бяха:

 • Работата с "дигитален" двойник на матрицата, описана в компютърен 3D "master" модел
 • Автоматизираният работен поток с подредени стъпки при конструиране на матрици
 • Специализираните CAE инструменти за симулация на процесите при запълване на матриците  
 • Интегрирани инструменти за моделиране на електроди в контекста на матрицата
 • Интегрираният CAM от висок клас, поддържащ всички налични в  Guala Closures Bulgaria машини с ЦПУ
 • Пълната асоциативност на инженерните изменения с инструменталните пътища за механична обработка
 • Широкият спектър професионални услуги при вендряване, предлагани от SpaceCAD

Към началото на Октомври 2017 са проведени специализирани CAD/Mold обучения за конструктори и CAM обучения за технолози, разработени и настроени са 3, 4 и 5 осеви постпроцесори за основните CNC машини, в процес е пилотно проектиране на първи матрици.

По план, редовната експлоатация на система следва да започне в началото на 2018 година.


cam2part

СпейсКАД предлага най-мощните в индустрията софтуерни инструменти, решения и услуги, насочени към реализация на иновативни проекти, финансирани по Оперативна Програма Иновации и Конкурентоспособност (ОПИК). Базирани на портфолиото на нашите партньори -  SIEMENS, 3D Systems, ZUKEN и Quinx, нашите решения са насочени към фирми, търсещи ръст на бизнеса чрез ефективни процеси.

Предлаганите от СпейсКАД решения са насочени към следните области:

 • Проектирането на иновативни машини, механизми и системи
 • Конструиране и производство на матрици за пластмаси
 • Проектиране на електроника и производство на печатни платки
 • Симулация и оптимизация на продукти и технологични процеси
 • Дигитализация на производства с CNC машини и роботи
 • Адитивно производство на метални детайли с 3D печат
 • MES/M
 • OM за оперативно управление на производства

Повече за продуктите, решенията и услугите на СпейсКАД за иновативни проекти можете да намерите на тази връзка (PDF) …


csm industrie 40 3b05e0977cДнес производствените компании се сблъскват с огромни предизвикателства

SIEMENS Digital Enterprise Suite позволява на производствените компании да оптимизират и дигитализират целия си бизнес процес, безпроблемно интегрирайки веригата от под-доставчици. Процесът на дигитализация може да започне от проектирането на продукта, и да се разпростира постепенно в зависимост от текущите нужди на производството и логистиката.

Вижте целия материал за SIEMENS Digital Enterprise Suite на тази връзка ...

SIEMENS MindSphere позволява да се анализират продуктите, процесите и производствените ресурси директно в производствения процес, за да се възстановят оптималните взаимодействия в цялата верига на стойността.


nx cam1 web


Отговорът на Siemens към Industrie 4.0

Специфични решения, специфични продукти, специфични предимства - SIEMENS Digital Enterprise Suite дава възможност на цифровите предприятия да създадат дигитален образ на всички вериги за създаване на стойност. Полученият интелигентен модел за данни (цифров близнак) дава възможност за идеи и оптимизация във виртуалния свят и рационализира процеса на реализиране на идеите.

Вижте целия материал за SIEMENS Digital Enterprise Suite на тази връзка ...

Digital Enterprise Suite - уникалното портфолио на SIEMENS за цифрова трансформация

 

7383 02 holistic approach end customer light backgrounds srgb

Digital Enterprise Suite предлага интегрирано портфолио от софтуерни системи и технологии за автоматизация на дискретни индустрии за безпроблемна интеграция и цифровизация на цялата верига на добавената стойност, включително с веригата от под-доставчици. Резултатът от това е перфектно цифрово копие на веригата за създаване на стойност - Digital Twin. Симулацията, тестването и оптимизацията в напълно виртуална среда позволяват по-малко време за пускане на пазара, повишена гъвкавост, качество и ефективност.

 

7383 02 des grafik abstrakt en

С помощта на Digital Enterprise Suite Siemens интегрира управлението на данните за жизнения цикъл на продуктите (PLM), управлението на производствените операции (MOM), тотално интегрираната автоматизация (TIA) - всички базирани на платформата за сътрудничество на Siemens - Teamcenter и свързани със SIEMENS MindSphere, oперационна система за Интернет на нещата (IoT).

Вижте целия материал за SIEMENS Digital Enterprise Suite на тази връзка ...


Днешните високо автоматизирани гъвкави производствени системи се контролират от програмируеми логически контролери (PLC), които включват сложни инструменти за упраление на роботи, линии за асмблиране, машинни контролери и други системи за безопасност и контрол в цеха. PLC програмирането позволява на производителите да настройват производствените линии, без да се налага да реконструират цялото съоръжение. Когато се правят промени, инженерите трябва да спрат производството за продължителен период от време, докато при програмите за откриване на грешки с PLC процеса на производство не се спира. С решенията за виртуално пускане в експлоатация на SIEMENS Tecnomatix можете да откриете и отстраните грешките във вашите PLC кодове във виртуална среда, преди да ги установите в реална работа с физическото оборудване. Чрез симулиране на материалните потоци и производствени процеси за валидиране на вашето оборудване за производствена автоматизация, Вие можете да се уверите, че те ще работят както се очаква, и така значително ще намалите времето за стартиране на производствените процеси.

SIEMENS Virtual Commissioning включва два продукта:
• SIEMENS Process Simulation за Роботи
• SIEMENS Plant Simulation


SIEMENS Process Simulation за Роботи

Процесната симулация за Роботи Ви позволява да отстранявате грешки да симулирате PLC кодове, за автоматизация на оборудването, инструменталната екипировка и устройствата за сигурност.

Ключови възможности:

• Проектиране и симулация на 3D процеси въз основа на стандартни JT данни за визуализация
• Планиране на роботизирани линии, тест за обхват и „умно” разполаганеМодели на 3D производствени ресурси с интегрирана логика за управление
• Симулация, управлявана от логиката, използваща булева и аналогова сигнализация
• Симулация въз основа на събития, управлявана от действителния програмен код на логически контролер (PLC) и хардуер над стандартния протокол OLE за управление на процесите (OPC)

Предимства:

• Намаля разходите за промяна с ранно откриване на проблеми в дизайна на продукта
• Намален брой физически прототипи чрез виртуално валидиране
• Оптимизирани времена на цикъл, чрез симулация
• Виртуално валидиране, както на механичните, така и на електрическите (PLC и роботиката) системни компоненти и процеси
• Насърчава сътрудничеството между отделите за механично проектиране и автоматизация


SIEMENS Plant Simulation

SIEMENS Plant Simulation ви позволява да симулирате и оптимизирате материални потоци, производствени операции и поредици за отстранявате грешки чрез симулиране с PLC кодовете, които управляват системите за управление на материалите в производството, вкл. В конвейерни, трансферни и кабелни линии.

Ключови възможности:

• Обектно-ориентирани модели с йерархия и наследство
• Отворена архитектура с поддръжка на няколко интерфейса
• Управление на библиотеки и обекти
• Генетичен алгоритъм за оптимизация
• Симулация и анализ на потреблението на енергия
• Картографиране на потока от стойности и симулация
• Автоматичен анализ на резултатите от симулацията
• Създател на отчети въз основа на HTML

Предимства:

• До 6% икономии при първоначална инвестиция
• Увеличава съществуващата производителност с до 20 %
• Намаля разходите за нови системи с до 20 %
• Оптимизира на потреблението на ресурси и повторната им употреба
• Намалява материалните запасите с до 60 %
• Намаля времето за пускане в експлоатация с до 60 %
• Оптимизира системите за намаляване на консумацията на енергия


Страница 1 от 3

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
Факс: 0431 63365
e-mail: spacecad@david.bg

 

© 2015 SpaceCAD