Блог

P 006

Техническата поддръжка, капиталните и аварийните ремонти в авиацията, комплексните машини и друга едрогабаритна техника е сериозно предизвикателство, свързано с решаване на редица технически, логистични и финансови проблеми.

Вижте подробно нашият метода за реверсивно проектиране на големи машини тук ...

В общият случай, производителите предоставят на потребителя някакъв набор от инструкции за ремонт и техническа поддръжка, но в много случаи тази информация не е достатъчна за планиране и техническа подготовка за ремонт и/или модернизация, особено в след гаранционната част от жизнения цикъл на машината. Този дефицит на информация ограничава силно възможността на ремонтите заводи и звена да планират, подготвят и осъществяват ремонти и модернизации за своя сметка, запазвайки интереса на производителя на машината да доставя компоненти, модули и услуги до края на нейния жизнен цикъл.

Наличието на ремонтни инструкции, илюстрации и фотоси не решава проблема, и само прецизен 3D CAD реверсивен модел може да стане основа за достоверни технически и технологични решения за производство на резервни компоненти и планиране на операции за тяхното монтиране в машината. Използвайки последните разработки в областта на сканирането, софтуера и моделиране на продукти и технологични процеси с т.н. „дигитални двойници“, СпейсКАД ООД разработи и успешно валидира високо надежден метод и работен поток прецизно реверсивно моделиране на големи машини – самолети, хеликоптери, бойни машини и друга техника за нуждите на отбраната.

Вижте подробно нашият метода за реверсивно проектиране на големи машини тук ...

Работният поток се състои от няколко взаимно свързани, подредени стъпки:

1) Планиране на заснемане с лазерен скенер с висока разделителна способност
2) Лазерно сканиране на обекта от няколко гледни точки за пълно сканиране на зоните на интерес, външно и вътрешно, ако това се налага. Сканирането следва да се извършва с най-високата разделителна способност на сканиращото устройство.
3) Обработка на сканираните координати и запис в „облаци“ от точки, подходящи за обработка в компютърна среда
4) Паралелна работа в две допълващи се направление – конвенционално и автоматично реверсивно моделиране на детайли, вкл. създаване на обекти атрибути – вкл. материали и характеристики, тръбни класове други
5) Конвенционалното реверсивно проектиране се базира на опорни профили, извлечени от полигоналните мрежи в STL модел, генериран автоматично на база облаците от точки. Извлечените опорни скици се използват за моделиране на отделни 3D детайли на дигиталния двойник. 
6) Там, където това е приложимо, използваме софтуерно автоматизирано разпознаване на детайли с автоматично извличане на тръбни класове. Този клон на работния процес е приложим в моделирането на процесна/химическа, строителни конструкции, вкл. корабни системи и друг
7) Асемблиране на дигиталния двойник се извършва в среда за 3D CAD моделиране на сглобени модели, с отчитане на позицията и взаимодействията на всеки детайл с всички свързани детайли в общата конфигурация на продукта.
8) Така създаденият дигитален двойник се валидира чрез създаване на хибриден асемблиран модел, включващ опорните облаци от точки, за сравнение на създадената прецизна геометрия, с изходната такава, заснета с лазерния скенер в стъпка 1.
9) След валидацията и необходимите корекции (ако се окаже, че има нужда от такива) , Вие разполагате с прецизен, готов за CAE симулации дигитален модел (digital mock-up) на Вашата машина.
10) Едно примерно използване на дигиталния макет за симулация и планиране на ремонтната дейност - якостна симулация и анализ на конструкцията при ремонтна модификация...

Fig 3

Вижте подробно нашият метода за реверсивно проектиране на големи машини тук ...


Siemens NX CAM е много повече от поредния CAM софтуер. Вие може да използвате NX CAM за настройка и контрол на целия производствен процес на фрезови, и стругови и мулти шпинделни машини. Например, той предлага решение за автомобилни щамповки и включва множество най-добри практики в индустрията за автоматизиране на проектирането, управлението на размерте, валидирането и документацията на електродите.

 

 

SIEMENS доказва, че функционалната пълнота на NX CAM може значително да намали времето за NC програмиране. Това се постига чрез автоматично разпознаване и програмиране на типове обработващи елементи. В допълнение към ускоряването на работния процес, тази функция също така гарантира, че всички детайли са обработени в съответствие с доказаните най-добри практики за Вашите CNC машини. Тъй като траекториите на инструментите са асоциативно свързани обратно към CAD дизайна, всички промени е CAD се отразяват мигновено в пътищата на инструмента в CAM.

Комплексният подход на Siemens NX CAM към машинната обработка и производството предполага възможността да се симулира на практика физическата настройка и процеса на изпълнението на механичната обработка върху машината. Това ви позволява да откриете физически конфликти като машинни ограничения или сблъсъци с тела и други компоненти. Аналитичните инструменти могат също така да ви помогнат да разберете до каква степен пътищата на вашите инструменти са верни, и да откриете области, които са или недостатъчно обработени или прекалено обработени.

Освен оптимално програмиране на операциите върху всички видове CNC машини, NX CAM предлага завършен набор инструменти за програмиране на роботи и роботизирани операции, както и програмиране на процедури за метрологичен контрол на детайлите. NX CAM предлага пълния набор CAM функции на потребители, използваши други CAD продукти. 

Заредете безплатно пълно функционална 30 дневна версия на NX CAM от тази връзка ...

Вижте повече за SIEMENS NX CAM на тази връзка ...

 


SE2020

 

Визуализацията на дизайна в Solid Edge 2020 вдъхва живот на идеите и позволява на инженерите да валидират своя дигитален дизайн във физическа среда.

  • Нови възможности за валидиране на симулации спомагат за подобряване на качеството и намаляване броя на скъпоструващите прототипи
  • Нови моделно базирани дефиниции ускоряват производството

Siemens Digital Industries обяви най-новата версия на Solid Edge, която включва многобройни подобрения, които ще позволят на малките и средни производствени компании да ускорят разработването на продукти и производствени процеси. Чрез нови функции като виртуална реалност, разширени инструменти за валидиране, моделно базирани дефиниции и 2D разполагане (Nesting), Solid Edge 2020 предлага технологии от следващо поколение за подобряване на сътрудничеството, с пълна дигитализация на процеса на проектиране и производство.  Моделно базираните дефиниции в CAD дават възможност за създаване на пълно цифрово описание на продуктa в рамките на 3D модела, като по този начин се заменя традиционните 2D чертежи.

„Споделянето на проекти чрез виртуална реалност в Solid Edge 2020 може да промени начина, по който правим почти всичко. Това е абсолютна промяна на играта, която ще ни помогне да проектираме по-добре, докато общуваме по-ефикасно и по-ефективно с нашите клиенти и инженери", каза Стефан Ислинер, Управление на информацията, IM-CAD поддръжка в Krones AG. Solid Edge 2020 предоставя нови възможности за разширена виртуална реалност, които позволяват на потребителите да визуализират намеренията си за дизайн по нови начини и позволяват подобрено сътрудничество както вътре във фирмата, така и с доставчици и клиенти по време на процеса на проектиране. 

Заредете подробно описание на новото в Solid Edge 2020 от тази връзка.

 


parasolid 3D modeling tcm55 56809

 

Parasolid - графичното ядрото, собственост на Siemens, се използва от много популярни CAD продукти, както и в собствените продукти на Siemens - NX и Solid Edge. Това прави Parasolid най-широко използваното геометрично ядро в света!

SOLIDWORKS и Onshape, водещи конкуренти на Solid Edge, използват ядрото на SIEMENS Parasolid, и никога не са показали желание да разработят свои собствени такива. От Siemens твърдят, че компанията ще спечели повече от лицензирането на компонентите си, отколкото ако държи Parasolid изключително за собствени цели. Това изглежда съмнително, като имаме предвид, че конкурентът ще престане да съществува с изтръгнато Parasolid сърце, а продуктите на Siemens ще поемат господстващото положение на пазара на софтуер, за продуктов дизайн на стойност милиарди.

Кога за първи път се появява Parasolid?

Parasolid v1.0 е публикувана през 1988 от Shape Data Ltd., за да замени продукта ROMULUS. Основната разлика между двата продукта е, че ROMULUS поддържа една единствена, аналитична геометрия FORTRAN, докато Parasolid е с двойна точност, поддържайки аналитична и NURBS геометрия.

Можете да прочетете цялата статия на тази връзка ...

Какви са предимствата на Parasolid пред конкурентните продукти?

Основно предимство е културата на Parasolid, която винаги е била фокусирана върху решаването на най-сложните проблеми с геометрията, чрез иновации и прецизен софтуер. От това следва набиране на най-добрите таланти, изграждане на дългосрочни връзки с клиентите и инвестиране в процеси за оптимизиране на функционалността, производителността и качеството на нашия продукт. Това се потвърждава от многобройните технологични новости, които са реализирани на пазара, включително толерантно моделиране, двустранна съвместимост на данните, поддръжка на iOS устройства и в момента Convergent Modeling. Също така предоставената възможност на малки и големи компании да тестват технологията и поддръжката на клиента, преди да вземат крайното решение за взаимно сътрудничество.

parasolid designer tcm55 24946


Какъв процент от световните
solid модели са създадени с Parasolid?

Трудно е да се оцени точно колко модела са създадени с Parasolid ядрото. Въпреки това, ние сме лицензирали над 130 независими доставчици на софтуер и преценяваме (консервативно), че имаме 4,000,000 крайни потребители, които създават и редактират своите моделите. Компании като SoldWorks, Onshape, Vero, Missler, Vectorworks, Bentley, Fujitsu и разбира се, Siemens PLM (NX, Solid Edge, Tecnomatix, SimCenter) използват Parasolid-базирани приложения.  Може би два, до три пъти по-голям брой крайни потребители използват приложения, базирани на Parasolid, за по-малко взискателни модели, за визуализиране, маркировка, оперативна съвместимост и подобни задачи.  Файловият формат на Parasolid XT се публикува като част от спецификацията ISO JT и се поддържа от JT Open Toolkit. Това означава, че много милиони модели, съдържащи точна геометрия, съвместима с дефиницията на Parasolid XT, се създават и споделят глобално в цялата индустрия.

Вижте компаниите, които използват Parasolid в своите продукти на тази връзка ...

По–близо ли е Parasolid до монопол след избледняването на ACIS? 

По отношение на Parasolid лицензо-получателите, ние имаме водеща позиция на пазара, но не виждаме да се развива монополна ситуация. Често се конкурираме с други ядрa в ситуации на продажби и сме наясно с нововъзникващите технологии и пазарните промени, които представляват нови предизвикателства, например генеративните модели. Имаме много възможности да направим Parasolid по-силен, за да помогнем на лицензираните от Parasolid да станат по-конкурентоспособни на своите пазари.

Можете да прочетете цялата статия на тази връзка ...


Страница 1 от 8

Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
images.jpg
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: spacecad@david.bg

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD