Блог

Оптимално леене на метали с "дигитален близнак" на процеса

3 temp filling

Използването на дигитални близнаци - "Digital Twins" на продукти във фазата на проектиране и на технологични процеси при производство позволява съществено съкращаване на цикъла, намаляване на себестойността на продукта и гарантиране на качеството. С помощта на дигиталната симулация, налична в ESI PROCAST производителите на отливки знаят как ще протече технологичния процес, без нужда от физическо изпълнение на отливката - софтуерът "предсказва" всички параметри и характеристики както на процеса на леене, така и на получената отливка:

 • Влияние на разположението на точките на вливане (stock)
 • Време и скорост на запълване на формата
 • Движение на фронта на течния метал
 • Предвиждане на въздушни капани
 • Време за солидификация
 • Структура на отливката
 • Термични въздействия
 • Изкривявания
 • Остатъчни напрежения
 • Още ...

Изтеглете подробно описание в брошурата на този адрес ...

Тези подобрения са съществени при изпълнение на високо отговорни отливки, защото гарантират крайния продукт и печалбата, за сметка избягването на заплащане на компенсации и неустойки за закъснение или лошо качество. 

СпейсКАД внедрява водещи специализирани решения за симулация и оптимизация на технологичните процеси за:

 • Леене на метали по всички промишлени методи
 • Топло и студено формоване на метали
 • Термообработка
 • Заваряване на метални конструкции
 • Шприцоване на пластмаси
 • Производство на детайли с композитни материали

Вижте подробно тук ...

СпейсКАД  предлага пълния цикъл трансфер на технология за симулация и оптимизация на продукти и технологични процеси:

 • Проучване на предметната област на производителя
 • Анализ на състоянието и изолиране на проблеми и дефицити
 • Изготвяне на решение
 • Изпълнение на пилотен проект за доказване ефективността на решение
 • Инсталиране и настройка при потребителя
 • Обучение и трансфер на технология за симулация
 • Инженерни услуги

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
Факс: 0431 63365
e-mail: spacecad@david.bg

 

© 2015 SpaceCAD