Блог

Реверсивен инженеринг на комплексни машини

P 006

Техническата поддръжка, капиталните и аварийните ремонти в авиацията, комплексните машини и друга едрогабаритна техника е сериозно предизвикателство, свързано с решаване на редица технически, логистични и финансови проблеми.

Вижте подробно нашият метода за реверсивно проектиране на големи машини тук ...

В общият случай, производителите предоставят на потребителя някакъв набор от инструкции за ремонт и техническа поддръжка, но в много случаи тази информация не е достатъчна за планиране и техническа подготовка за ремонт и/или модернизация, особено в след гаранционната част от жизнения цикъл на машината. Този дефицит на информация ограничава силно възможността на ремонтите заводи и звена да планират, подготвят и осъществяват ремонти и модернизации за своя сметка, запазвайки интереса на производителя на машината да доставя компоненти, модули и услуги до края на нейния жизнен цикъл.

Наличието на ремонтни инструкции, илюстрации и фотоси не решава проблема, и само прецизен 3D CAD реверсивен модел може да стане основа за достоверни технически и технологични решения за производство на резервни компоненти и планиране на операции за тяхното монтиране в машината. Използвайки последните разработки в областта на сканирането, софтуера и моделиране на продукти и технологични процеси с т.н. „дигитални двойници“, СпейсКАД ООД разработи и успешно валидира високо надежден метод и работен поток прецизно реверсивно моделиране на големи машини – самолети, хеликоптери, бойни машини и друга техника за нуждите на отбраната.

Вижте подробно нашият метода за реверсивно проектиране на големи машини тук ...

Работният поток се състои от няколко взаимно свързани, подредени стъпки:

1) Планиране на заснемане с лазерен скенер с висока разделителна способност
2) Лазерно сканиране на обекта от няколко гледни точки за пълно сканиране на зоните на интерес, външно и вътрешно, ако това се налага. Сканирането следва да се извършва с най-високата разделителна способност на сканиращото устройство.
3) Обработка на сканираните координати и запис в „облаци“ от точки, подходящи за обработка в компютърна среда
4) Паралелна работа в две допълващи се направление – конвенционално и автоматично реверсивно моделиране на детайли, вкл. създаване на обекти атрибути – вкл. материали и характеристики, тръбни класове други
5) Конвенционалното реверсивно проектиране се базира на опорни профили, извлечени от полигоналните мрежи в STL модел, генериран автоматично на база облаците от точки. Извлечените опорни скици се използват за моделиране на отделни 3D детайли на дигиталния двойник. 
6) Там, където това е приложимо, използваме софтуерно автоматизирано разпознаване на детайли с автоматично извличане на тръбни класове. Този клон на работния процес е приложим в моделирането на процесна/химическа, строителни конструкции, вкл. корабни системи и друг
7) Асемблиране на дигиталния двойник се извършва в среда за 3D CAD моделиране на сглобени модели, с отчитане на позицията и взаимодействията на всеки детайл с всички свързани детайли в общата конфигурация на продукта.
8) Така създаденият дигитален двойник се валидира чрез създаване на хибриден асемблиран модел, включващ опорните облаци от точки, за сравнение на създадената прецизна геометрия, с изходната такава, заснета с лазерния скенер в стъпка 1.
9) След валидацията и необходимите корекции (ако се окаже, че има нужда от такива) , Вие разполагате с прецизен, готов за CAE симулации дигитален модел (digital mock-up) на Вашата машина.
10) Едно примерно използване на дигиталния макет за симулация и планиране на ремонтната дейност - якостна симулация и анализ на конструкцията при ремонтна модификация...

Fig 3

Вижте подробно нашият метода за реверсивно проектиране на големи машини тук ...


Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
images.jpg
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: spacecad@david.bg

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD