Всички новини

архивни публикации

Олекотяването на детайла може да доведе до добавяне на разходи и сложност, когато се използват стандартни методи като леене под налягане, формоване и механична обработка.Предимството на адитивното производство е способността му да избегне тези проблеми. 
От видеото  научаваме, какви са другите предимства предлага индустриалния 3D печат от Патрик Дюн,  вицепрезидент стратегическа разработка в 3D Systems.
„Добавената стойност на адитивното производство започва от дизайна” казва Дюн. „” Традиционно, това което наричаме „Дизайн за производство”е компромис с функционалността за да се направи изделие, което е изгодно за производство с традиционните методи. С адитивните технологии можете да проектирате от нулата без ограничения за функционалността, тъй като тук няма пряка зависимост между разходите и сложността на продукта.
Във видеото, Дюн илюстрира, как аерокомсмическата индустрия са възползва от адитивното производство за олекотяване. Разглеждат се два смукателни колектора – един, кой то тежи 968гр, направен с традиционната технология, и друг с тегло 417,2гр. Изработен чрез 3D печат.
 
 87520789 12a5f4f1 4c52 43aa 8468 36b3ded13dbd
           Детайли изработени чрез 3D печат
 
 „Детайла произведен чрез 3D печат е с наполовина по-ниско тегло и има забележително ниво на консолидация на компонентите или по друг начин казано намаляване на броя на частите” обяснява Дюн. „ Традиционно, отливките е  необходимо да се комбинират с четири или пет компонента в процеса на асемблиране и има възможност за грешка , което изисква повече работа и теглото се удвоява. С 3D печата , в случая е използван DMP 320  принтер и материал титан,  детайла е олекотен с 50% и е от единична структура.
Както и при детайлите произведени с традиционните методи, така и при детайлите произведени с 3D печат в повечето случаи се изисква допълнителна обработка.
Изграждащите „пликове” за директен печат в метал, които използват високо енергийни лазери и селективно топене на пластовете материал, имат ограничителна кутия от  45 до 50см., разказва Дюн.
При леярските процеси, ограничението е върху размера на обекта, който можете да направите. Това не е така ограничено при 3D печата, но колко метал може дадена фабрика да стопи и излее. Съществуват множество примери  за отделни отливки, съставени от сглобени излети модели. Това ние наричаме „индиректен” 3D печат, където се печата модел , който има цялата сложност и оптимизиран  дизайн на 3D принтираната част, но се вписва в традиционния процес.”
Повече информация, за това как 3D Systems работят по отношение на намаляването на  сложността и разходите в адитивното производство ще намерите на сайта на 3D Systems.
 

 


428caa webcast landing page headerГлавна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

3D принтерите и софтуерните решения доставяни от Спейскад ООД, представляващи дълготрайни материални (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА), са допустим разход за постигане целите на програмата.

Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията. По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 68 454 050 лева.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А
1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Елемент Б
1. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
4. Визуализация на проекта.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 17:30 часа на 26.09.2017 г.


Най-нова версия на CADSTAR 18 отговаря на изискванията на индустрията за висока скорост на дизайн, повишаване на производителността и лекота на използване. Това включва повишаване за водещия в индустрията Activ-45 router, което прави работата с опроводяването много по-интуитивна и бърза и дава възможност на потребителите за повече контрол върху процеса на дизайн.

Zuken CADSTAR e водеща експертна EDA система за проектиране на електронни схеми и печатни платки (PCB), оптимизирана за работа върху персонални компютри.

Подробност за всички нови функционалности може да научите от страницата на разработчика Zuken.

Тествайте CADSTAR Express 18 безплатно!

 

 


Подкатегории

Страница 1 от 18

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
Факс: 0431 63365
e-mail: spacecad@david.bg

 

© 2015 SpaceCAD