Всички новини

архивни публикации

Олекотяването на детайла може да доведе до добавяне на разходи и сложност, когато се използват стандартни методи като леене под налягане, формоване и механична обработка.Предимството на адитивното производство е способността му да избегне тези проблеми. 
От видеото  научаваме, какви са другите предимства предлага индустриалния 3D печат от Патрик Дюн,  вицепрезидент стратегическа разработка в 3D Systems.
„Добавената стойност на адитивното производство започва от дизайна” казва Дюн. „” Традиционно, това което наричаме „Дизайн за производство”е компромис с функционалността за да се направи изделие, което е изгодно за производство с традиционните методи. С адитивните технологии можете да проектирате от нулата без ограничения за функционалността, тъй като тук няма пряка зависимост между разходите и сложността на продукта.
Във видеото, Дюн илюстрира, как аерокомсмическата индустрия са възползва от адитивното производство за олекотяване. Разглеждат се два смукателни колектора – един, кой то тежи 968гр, направен с традиционната технология, и друг с тегло 417,2гр. Изработен чрез 3D печат.
 
 87520789 12a5f4f1 4c52 43aa 8468 36b3ded13dbd
           Детайли изработени чрез 3D печат
 
 „Детайла произведен чрез 3D печат е с наполовина по-ниско тегло и има забележително ниво на консолидация на компонентите или по друг начин казано намаляване на броя на частите” обяснява Дюн. „ Традиционно, отливките е  необходимо да се комбинират с четири или пет компонента в процеса на асемблиране и има възможност за грешка , което изисква повече работа и теглото се удвоява. С 3D печата , в случая е използван DMP 320  принтер и материал титан,  детайла е олекотен с 50% и е от единична структура.
Както и при детайлите произведени с традиционните методи, така и при детайлите произведени с 3D печат в повечето случаи се изисква допълнителна обработка.
Изграждащите „пликове” за директен печат в метал, които използват високо енергийни лазери и селективно топене на пластовете материал, имат ограничителна кутия от  45 до 50см., разказва Дюн.
При леярските процеси, ограничението е върху размера на обекта, който можете да направите. Това не е така ограничено при 3D печата, но колко метал може дадена фабрика да стопи и излее. Съществуват множество примери  за отделни отливки, съставени от сглобени излети модели. Това ние наричаме „индиректен” 3D печат, където се печата модел , който има цялата сложност и оптимизиран  дизайн на 3D принтираната част, но се вписва в традиционния процес.”
Повече информация, за това как 3D Systems работят по отношение на намаляването на  сложността и разходите в адитивното производство ще намерите на сайта на 3D Systems.
 

 


428caa webcast landing page headerГлавна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

3D принтерите и софтуерните решения доставяни от Спейскад ООД, представляващи дълготрайни материални (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА), са допустим разход за постигане целите на програмата.

Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията. По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 68 454 050 лева.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А
1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Елемент Б
1. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
4. Визуализация на проекта.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 17:30 часа на 26.09.2017 г.


Най-нова версия на CADSTAR 2018 отговаря на изискванията на индустрията за висока скорост на дизайн, повишаване на производителността и лекота на използване. Това включва повишаване за водещия в индустрията Activ-45 router, което прави работата с опроводяването много по-интуитивна и бърза и дава възможност на потребителите за повече контрол върху процеса на дизайн.

Zuken CADSTAR e водеща експертна EDA система за проектиране на електронни схеми и печатни платки (PCB), оптимизирана за работа върху персонални компютри.

Подробност за всички нови функционалности може да научите от страницата на разработчика Zuken.

Тествайте CADSTAR Express 2018 безплатно!

 

 


Подкатегории

Допълващи продукти

Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
images.jpg
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: spacecad@david.bg

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD