За SpaceCAD

първокласни CAD/CAM/CAE решения

За SpaceCAD

smart expertОт 1996 година до днес, SpaceCAD Ltd. доставя първокласни софтуерни инженерни решения на производствени и развойни компании, търсещи ръст на конкурентната способност чрез високо ефективни работни процеси.

Ние работим с екипи, които се стремят да бъдат лидери чрез изграждане на устойчива инженерна среда, способна да гарантира ръст на приходите и печалбата чрез постоянно внедряване на иновации.

Нашите решения са насочени към внедряване на един или повече интелигентни компоненти на инициативата ИНДУСТРИЯ 4.0, за постигане на следните бизнес цели:

 • Повече спечелени договори
 • По кратък цикъл до пазара
 • По-ефективна техническа подготовка и производство
 • По-високо качество на продуктите
 • По-ниска развойна и производствена себестойност

Основни сфери на приложение на нашите софтуерни решения са :

 • Проектиране и производство на машини и механизми (CAD/CAM)
 • Симулация и оптимизация на продуктови характеристики и производствени технологии (CAE)
 • Проектиране и производство на инструменти и инструментална екипировка
 • Управление на инженерни данни, изменения, процеси и жизнен цикъл (cPDM/PLM) 
 • Дигитализация чрез DNC и MES/MOM решения за цифрови производства
 • Адитивни производства чрез 3D печат на метални и пластмасови детайли

Съществена част от нашата дейност е предоставянето на допълващи инженерни услуги за разработка и оптимизация на продукти и технологии за тяхното производство. 

Успехите на потребителите на нашите решения и техните бизнес постижения през последните 15 години ни дават основание да считаме, че сме в състояние да предложим сътрудничество за внедряване на висок клас софтуерни решения, способни да решават най-важните предизвикателства пред производителите на продукти:

 • По-добри продукти и по-ефективни технологични процеси чрез компютърна симулация
 • По-малко заповеди за инженерни изменения и по-голяма видимост в цялата фирма
 • Готова за производството документация, без грешки и доработки „в движение"
 • Ефективни процеди, NC програми и технологии за производство върху CNC машини
 • Прозрачно управление на поръчките, проектите и задачите.

Нашето партньорство с водещата световна инженерна компания SIEMENS е гаранция за иновативност на нашите решения, ефективност на дигиталните процеси и бърза възвръщаемост на инвестициите в дигитализация на проектирането, симулацията и производството на продукти.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО ISO 9001:2015


Допълващи продукти

Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
images.jpg
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: spacecad@david.bg

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD