ProCAST/QuickCAST - леене на метали

Image PR 

ProCAST/QuickCASTе специализиран софтуер за симулация на леярски процеси и инструменти за леене на метали , който предлага съчетан анализ oт типа „температура-поток-напрежения“, заедно с уникални металургични възможности за всички ваши процеси на леене на леярски сплави.

Предназначение

ProCAST/QuickCAST предлага едно от най-завършените приложения за симулация, анализ и оптимизация на леярски процеси и инструменти, чрез математическо симулиране на процесите във виртуален модел на леярската екипировка, за предсказване на процесите на запълване на леярската форма, изстиване на метала и свързаните с този процес въздействия върху отливката и формообразуващите инструменти, вкл. въздушни джобове, не метални включвания, порьозност, напрежения и деформации в отливката и други.  

Процес

Симулацията се извършва в няколко последователни стъпки:

 • Импорт на CAD модел на формообразуващия инструмент за леене от CAD формат
 • Омрежване на импортирания CAD модел за нуждите на анализа (пре-процесор)
 • Симулация чрез специализирани математически алгоритми (солвъри)
 • Анализ на резултатите от симулацията и визуализация (пост-процесор)
 • Оптимизация дизайна на инструментите и режимите на процеса на леенe

Заредете подробна брошура от тази връзка ...

Приложения

ProCAST/QuickCAST симулира и оптимизира всеки леярски процес и леярски инструменти за черни и цветни метали, включително:

 • Леене под налягане
 • Леене с противо-налягане (ниско налягане)
 • Леене с гравитация и под наклон
 • Леене със стопяеми модели
 • Леене в черупки
 • Леене в пясъчни калъпи
 • Порьозност в стоманени отливки
 • „Студени“ области и не запълване
 • Газова порьозност
 • Въздушни капани, окислени области, възраст на метала, дължина на потока, газове в ядрото, оцветен поток
 • Тръбно свиване
 • Термален шок, пукнатини, пластична деформация, остатъчни напрежения и деформации
 • Оптимизация дизайна на инструментите
 • Оптимизация на процеса на леене
 • Още …

Заредете подробна брошура от тази връзка ...

Ползи

 • Премахване на брака на отливки до 100
 • Изпълнение на поръчките в договорения срок
 • Защита на планираната печалба на всяка отделна поръчка.

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
zuken-all.png
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: [email protected]

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD