ПРОИЗВОДСТВО

TC logo new 

teamwork gears

Производителите и техните нужди са се променили значително през последните години. Двете ключови технологии - планиране на ресурсите на предприятието (ERP) и управление на жизнения цикъл на продукта (PLM), се налагат като критични фактори за техния пазарен успех. Всяка от двете инициативи носи уникална стойност за предприятието, а когато се комбинират, ERP и PLM осигуряват завършена среда за съвместна работа, която има голямо влияние върху успешното изпълнение на разработването на продукта и способността да се поддържа конкурентно предимство.

ЕRP и PLM обслужват различни бизнес нужди на производителите. Налице е известно объркване в индустрията - каква роля играе в една компания всяка от тези системи? Важно за успеха на производителите да разберат основните характеристики на ERP и PLM, как те се вписват в разработването на продукта и производствен процес, как се интегрират тези среди за постигане на положителни резултати.

PLM решение

PLM системата е проектиранa за управление на пълната гама от инженерни информация, съхранявана на едно единствено място през всички етапи на проектиране на продукта. Производителят използва PLM система за управление на жизнения цикъл и всички ревизии на спецификациите на материалите (BOM - списък на компонентите, използвани в даден продукт), за преглед и утвърждаване на инженерни документи (като например монтаж чертежи, схеми и таблици с данни), съгласуване и одобрение по електронен маршрут на заявки за изменения и електроно рaзнасяне на утвърдените заповеди за изменения, рaзапращане на графици за изпълнение на задачи от проектите за въвеждане на нови изделия (NPI) и контрол на сроковете, степента на изпълнение и преразхода на заложените бюджетни средства. По-важното е, PLM системата помага за преодоляването на пропастта между инженеринг и производство. Чрез предоставяне на пряк обмен на данни с ERP системата, всички промени, направени в системата за PLM са качени автоматично в ERP.

ERP решение

ERP системата е инструмент за планиране на ресурсите и управление на бизнеса, използван за да отговори на нуждите на множество аспекти на бизнеса в една компания, включително, финанси и счетоводство, дистрибуция, човешките ресурси, обслужване на клиенти и производството. ERP подкрепя тези отдели с предоставянето на оптимизирани бизнес процеси, като например автоматизиран метод за изпълнение на поръчки, автоматизирано проследяване на информация за разходите и себестойността, автоматизирано посменно планиране и други. ERP е насочена към събиране на информация в етапа на производството на даден продукт - прототипи, писти за производство, промени в дизайна и т.н. Тази информация обикновено се състои от спецификация на материалите (BOM), разходни норми и себестойност, процедури за изпитване, технологични карти, графици и логистика, които след това се използват за извършване на целия производствен процес.

Синхронизиране на информацията
 
Интеграцията между ERP и PLM системи позволява директно споделяне на данните от инженерните звена и производството чрез автоматизиран процес. Тя премахва досадените грешка от ръчното въвеждане на информация, като води до подобряване целостта на данните в цялата организация. Интегрираната PLM/ERP среда намалява непроизводителните усилия и гарантира, че всички отдели, участващи в разработването на продукта и производствения цикъл имат достъп до актуални и точни данни за продукта. Чрез синхронизиране на тези две системи, PLM системата на инженерните екипи може да ползва бизнес-данните в ERP системата избор на правилната стратегия при проектиране на продукта. От друга страна, ERP системата на производството получава от PLM гарантирано най-актуалната информация за дизайна, за по-ефективни производствени процеси без грешки, брак и доработки.
 
Една интегрирана информационна система за управление (IMS), включваща ERP система, интегрирана с PLM намалява дублирането на данни, ускорява циклите за разработка на продукта, съкращава времето до пазарната реализация, оптимизира производствените разходи и намалява себестойността, и в крайна сметка повишава и поддържа конкурентната способност на фирмата.

SIEMENS Teamcenter PLM

Допълващи продукти

Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
zuken-all.png
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: [email protected]

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD