SIEMENS Teamcenter PLM

SIEMENS Teamcenter PLM

SIEMENS Teamcenter PLM

TC logo newSIEMENS Teamcenter, "гръбнакът" на Индустри 4.0 е водещата в световен мащаб софтуерна платформа за дигитализация на бизнеса в производствени предприятия.
 
Teamcenter централизира управлението на продуктовите данни, управлява екипното сътрудничество и автоматизира процесите през целия жизнен цикъл на продукта - от концептуалната идея, през проектирането, техническата подготовка до сервизното обслужване и рециклирането на материалите.
 
Teamcenter типично автоматизира следните процеси и екипни взаимодействия:
 
 • Централизирано PDM управление на CAD данни (SIEMENS NXSolid EdgeCatia,  SolidWorksProE и AutoCAD)
 • Захващане, управление и следене на изискванията 
 • Управление на  проектни графици, ресурси и бюджети
 • Управление на инженерните CAD/CAM данни 
 • Управление на фирмени класификатори 
 • Управление на инженерните изменения
 • Управление на опциите и вариантите на продукта
 • Управление на инженерните изменения, версиите на продукта и ревизиите на чертежите
 • Управление на спецификациите на материалите (BOM)
 • Още ...
Решенията с Teamcenter подкрепят въвеждане на LEAN, като управляват данните за продукта и оптимизират всички процеси през жизнения цикъл - от концептуалното моделиране и оптимизация на плановата себестойност, през вграждане на изискванията, PDM управлението на CAD данните и екипните взаимодействия през разработката, техническа подготовка, производството, и до сервизното поддържане и рециклиране на продукта. 
 
Функционалноста на Teamcenter е разделен на 3 нива: Start, Extend и Transform:
 
 • Start включва управление на проектни данни и инженерна документация, BOM (спецификации на материали) и въвеждането на електронни процеси (workflows).
 • Extend надгражда ниво Start и включва управление на изискванията, управление на жизнения цикъл, управление на производствени данни и управление на взаимоотношенията с доставчици.
 • Transform добавя управлението на данни за качеството, способността за управление на данните за себестойността, управлението на устойчивост и функционалност за системен инженеринг.
Създавайки предпоставки за многократна употреба на фирмените познания, Teamcenter гарантира вземането на оптималните управленски решения, гарантиращи най-кратък цикъл до пазара и най-ниска производствена себестойност на продукта.Teamcenter променя драстично начина на управление на проектите и поръчките, като позволява на ръководителите, проектните мениджъри и производствените звена да подобряват видимостта на измененията и ефективността на процесите.
 
Teamcenter премахва проблемите при управление на проекти и програми (NPI) чрез привързване на проектните графици и ресурси към работните потоци и задачите, създавайки свързани дейности, които ангажират всеки участник във “виртуалното” предприятие. 

SIEMENS Teamcenter PLM

Допълващи продукти

Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
zuken-all.png
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: [email protected]

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD