Plant Simulation - логистична симулация и оптимизация на производството

Резултат с изображение за siemens plant simulation

 

Във времена на нарастващ натиск върху разходите и времето в производството, заедно с продължаващата глобализация, производствената логистика е ключов фактор за успеха на една компания. Парите на производителите могат да бъдат губени ежедневно - чрез неефективни графици, чрез кокална, вместо глобална оптимизация, неефективно разпределение на ресурсите и ниска производителност. Необходимостта от въвеждането на LEAN, JIT (Just-in-Time) или  JIS (just-in-sequence) Kanban, планирането и изграждане на нови производствени линии и управлението на глобални производствени мрежи изисква обективни критерии за вземане на решения, за да помогне на ръководството да оценява и сравнява алтернативни подходи.

SIEMENS Plant Simulation е инструмент за симулиране на дискретни събития, който ви помага да създавате цифрови модели на логистични системи (като производство), така че да можете да изследвате характеристиките на системата и да оптимизирате ефективността й. Тези цифрови модели ви позволяват да провеждате експерименти и сценарии, без да нарушавате съществуващите производствени системи или - когато се използват в процеса на планиране - дълго преди инсталирането на реалните производствени системи. Разширените инструменти за анализ, като анализ на "тесни" места, статистически данни и графики Ви позволяват да оценявате различни производствени сценарии. Резултатите ви дават необходимата информация за бързото, надеждно и по-разумно решение в ранните етапи на планирането на производството.

Заредете PDF описание на Plant Simulation на Български език тук ...

Заредете описание на функциите за енергийна оптимизация тук ....

Използвайки Plant Simulation, Вие можете да моделирате и симулирате производствените системи и техните процеси. Освен това можете да оптимизирате материалните потоци, използването на ресурсите и логистиката на всички нива - от локални производствени участъци или на нивото на целия завод. Чрез разработването на триизмерни виртуални модели на производствени системи, Вие ще можете да оптимизирате фабричните характеристики за да се уверите, че фактори като разположение, енергийна ефективност, шум и безопасност са взети под внимание преди да започнете производството. Като давате на производствените екипи възможността да видят резултата от плановете чрез виртуални съоръжения, можете да избегнете скъпо струващите разходи и загубените ресурси, които възникват, когато се открият проблеми в реално работещите съоръжения.

По-важни възможности и предимства

 

Резултат с изображение за siemens plant simulation l

 

Възможности 

 • Обектно-ориентирани модели с йерархия и наследяване
 • Отворена архитектура с поддръжка на няколко интерфейса
 • Управление на библиотеки и обекти
 • Генетични алгоритми за оптимизация
 • Симулация и анализ на консумацията на енергия
 • Картографиране и симулация на потока от създаване на стойност 
 • Автоматичен анализ на резултатите от симулацията
 • Създател на отчети въз основа на HTML

Резултат с изображение за tecnomatix energy simulation 

 

Ползи

 • До 6% икономии на средства при първоначалната инвестиция
 • Увеличаване на съществуващата производителност на системите с до 20%
 • Намаляване на новите системни разходи с до 20%
 • Оптимизиране на потреблението на ресурси
 • Повишаване на повторната употреба
 • Намаляване на материалните запаси с до 60% (JIT/LEAN)
 • Намаляване на времето за престои с до 60%
 • Оптимизиране на системите за понижено потребление на енергия

Научете повече:

 


SIEMENS Tecnomatix

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
zuken-all.png
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: [email protected]

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD