Simatic IT UA DM - основни функции

Резултат с изображение за simatic it uadm architecture

Управление на дискретно производство

В производството на високотехнологични продукти трябва да се управлява сложността на производствения процес, да се подобрява качеството, да се намаляват разходите и времето за пускане на нови продукти. В изпълнение на тези задачи, SIMATIC IT за Дискетно Производство изпълнява следните функции:

 • Управление на производствения процес и контрол на материалния поток
 • MES/MOM интеграция с управлението на жизнения цикъл на продукта (PLM)
 • Контрол на производствения маршрут
 • Управление на изпълнението
 • Наблюдение и проследяване
 • Откриване на дефекти и управление на несъответствия
 • Производство и отчитане “без хартия”
 • Електронно събиране на данни
 • Поддръжка на производства с адитивни процеси

Резултат с изображение за simatic it uadm architecture

Производствен процес и контрол на потока

 • Определяне действията на оператор в производствени операции, стъпки, материали и ресурси
 • Точно управление на поръчките в ход, операции, партиди и серийни номера
 • Разпределете работното натоварване между операторите при стартиране на смени с отчитане на правата и уменията на оператора

MES/MOM интегриран с PLM

 • Възможност за получаване на технологичните поредици на производствени процеси - обикновени или вложени - готови за изпълнение от PLM система
 • Възможност за анализ на въздействието на промените върху планираните и изпълнявани работни поръчки
 • Обратна връзка към PLM за открити технологични несъответствия към PLM
 • Възможност за изпращане на данни производствени ресурси от MES/MOM към PLM за изготвяне на коректни технологични планове за производство

Резултат с изображение за simatic it uadm screen

Управление на производствения маршрут

 • Описание на поредицата операции на екрана на всеки оператор съобразно неговата квалификация и права
 • Следене на операторската активност - начало/край на операции, с отчитане на времето
 • Проверка на верността на изпълнението на стъпките на процеса
 • Изпълнение на производствен график, генериран от SIMATIC IT Preactor AS

Управление на операциите

 • Показване на подробности за дейностите, които трябва да бъдат изпълнени
 • Проследяване на детайли за асемблиране
 • Проследяване за използване на инструменти
 • Проверка за коректност на детайли/инструменти
 • Възможност за взаимодействие с външна DNC система за трансфер на CNC програми за производство на детайли върху машини с ЦПУ

Резултат с изображение за simatic it uadm tracing

Наблюдение и проследяване

 • Серийни номера на сглобени материали
 • Идентификатори на партиди на трансформираните материали
 • Натрупване на данни от измерване за контрол на качеството
 • Отчет за произведеното
 • Генеалогичен отчет

Модули

SIMATIC IT за Дискретно Производство се състои от различни специфично ориентирани модули за да покрие специфични ключови функционалности. Този модулен подход дава предимства, включително:

 • Приспособяване на решението към изискванията на клиента
 • Подобряване на конкурентоспособността чрез намаляване на цените
 • Мащабируемост

SIMATIC IT за Дискретно Производство се предлага в следните модулни конфигурации:

 • Стандарт (задължително)
 • Управление на операторите
 • DM EWI и DC

Допълващи продукти

Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
zuken-all.png
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: [email protected]

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD