СИМУЛАЦИЯ

QForm 3D/2D - коване и формоване на метали

qf3d7

QFORM 3D/2D е софтуерно приложение за симулация и оптимизация на инструменти и технологии за „топло“ или „студено“ формоване на метални детайли – включително чрез коване/щамповане/изтегляне, която позволява да се доведе до минимум и даже напълно да се изключат пробните серии и доработки на инструментите.

Предназначение

QFORM 3D/2D  позволява да се анализира цялата технологична верига от моделирането до производството на изковката, включително симулиране и анализ процесите на нагряване, пластична деформация на всички преходи, охлаждане и промяна на свойствата на материала. Продуктът позволява ранно откриване и коригиране на конструктивни решения и инструменти, които могат да причинят брак и дефекти в метала на крайните продукти. Типични технологични процеси, подходящи за моделиране в QFORM 3D/2D включват:

 • Горещо и студено обемно щамповане
 • Свободно коване
 • Валцоване/екструдиране
 • Прах - в свободно насипно състояние, порести щампи
 • Предварително уплътнени заготовки
 • Электровысадка - единствена в света програма за симулиране на този процес.

Процес

Този имитационен начин на моделиране на такава технологична верига се изпълнява автоматично и дава възможност бързо и ефективно да се анализират различни варианти като се използва Data Preparation Wizard, свеждащ до минимум случайните грешки.

Етап 1. Подготовка на модела на инструмента и заготовката в CAD-система и импорт в графичния редактор QShape (при 3D моделиране) или QDraft (при 2D моделиране). Solid моделът се запазва във формат IGES или STEP и се отваря в модула QShape. За 2D задачи входящата геометрия се запазва в DXF формат и се импортира в QDraft. Повърхнинни модели от PowerShape (Delcam Plc) се импортират през специално разработена опция.

Етап 2. Задаване   на   необходимите  технологични  параметри:  начална температура на заготовката, време на охлаждане, дебелина на слоя и други. Избират се подходящо оборудване, материал на заготовката и смазка.

Етап 3. Изпълнява се автоматично пресмятане на данните от генератора за омрежване на системата на всеки етап от моделирането и се извеждат текущите резултати.

Етап 4.  Анализ на  резултатите – пост процесорът осигурява преглед на резултатите, получени при моделирането: деформация, напрежения и температура, контактни напрежения, усилия, работа и енергия на деформацията взависимост от преместване на прес щампата, напрежения, деформация и износване на инструмента.

Приложения

 • Пресмятане на щампа с един до двадесет броя инструменти
 • Деформацията на заготовката се разглежда с отчитане на топлинни процеси
 • Пресмятат се операции при формоизменение на заготовката за кривошипна преса, чук, хидравлична и винтова преса
 • Деформиране на въртящото се оборудване при решаване на задачи за симулация на коване на ковашки валци
 • Автоматично пресмятане на всички операции до 99
 • 2D и 3D деформация при симулация на формоването
 • Автоматично симулиране на повтарящи се удари на чук и винтова преса
 • Изрязване  по  зададен  контур  на  «излишния» метал  извън  границите на  огнището  на деформация непосредствено в хода на пресмятане
 • Симулиране на движението на заготовката като твърдо тяло под въздействието на силата на тежестта, триене и инерция
 • Симулиране при възникване на дефекти
 • Симулиране на състоянието на цял и съставен инструмент
 • Пресмятане на параметри в определени точки на трасиране
 • Автоматично пресмятане на няколко задачи в «Пакетен режим»
 • Анимация на няколко операции от веригата и няколко удара на чук и винтова преса
 • Експорт на повърхността на инструмента в STL-файл в деформиран и профилен вид
 • Експорт на сечение на заготовка и инструмент в DXF-файл
 • Пресмятане на износването на инструмента.

Ползи

Предсказване и отстраняване на дефекти при протичане на метал

 • Гънки
 • “Прострел”
 • Повишаване здравината на инструмента

Икономическа ефективност на процеса на оптимизация:

 • Снижаване на разхода на метал
 • Съкращаване на броя на ударите на чука, което осигурява увеличение от около 30% в продуктивността на чука
 • Намалено теглото на изковката
 • Увеличен брой изковки до 50 % (от 1000 за комплект инструмент до 1500)
 • Спестяване на разходи над USD 100,000/година.

Симулация

Допълващи продукти

Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
zuken-all.png
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: [email protected]

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD