ПРОИЗВОДСТВО

Как помага Teamcenter?

TC logo new 

tabs

Teamcenter помага на производствени организации да оптимизират процесите при разработка и техническа подготовка чрез въвеждането на един единствен източник на данни за продукта и централизирано управление на ежедневните инженерни задачи и процеси. Доказано е. че организациите, използващи Teamcenter Express могат да:

 • Намаляват времето за търсене на данни и да осигуряват коректните версии на данните, използвани за производство;
 • Повишават унификацията и повишат многократното използване на вече налични дизайнерски решения;
 • Подредят и опростят управлението на ежедневните задачи от конструирането до производството;
 • Оптимизират използването на ресурсите и премахнат „тесните места”, да изготвят точни спецификации на материалите;
 • Намаляват грешките чрез по-ефикасно сътрудничество и премахване на "ръчното" пренасяне на информация; 
 • Управляват данни от множество CAD системи в една единствена среда за по-ефективни и работни практики;
 • Защитават по-сигурно фирмените данни, като наред с това осигуряват нужния достъп на упълномощен персонал.

В резултат на тези подобрения, потребителите получават ключови ползи от внедряване на Teamcenter:

 • Ускоряване на продуктовата иновация-  PLM предоставя набор от инструменти за визуализация и съвместна работа, които позволяват на обединените екипи по проекта да оценяват много повече концепции и да възприемат по-ефективни процеси. В резултат на това, те успяват да направят така, че по-добрите продукти да извличат по-бързо полза от възможностите, които пазарът предлага в рамките на дадената индустрия.

 • Намаляване на времето до пазара  - PLM създава среда за управление на интелектуална собственост /intellectual asset management/, позволяваща на клиентите да укрепват стойността на марката в съществуващите продукти, без да създават нова такава. Това намалява времето на цикъла при дейности, принадлежащи към критични работни потоци (при промяна на изображение или съдържание на оригиналния шаблон) и повишава ефективността като подава точните данни на точните хора в точния момент.

 • Намаляване на себестойносттa - посредством интегриране (обединяване) на доставчици, поощряване на комплексното проектиране и повторното използване на информацията, PLM позволява на клиентите да си създадат условия за успешно пускане на продукт с по-ниска себестойност на пазара при по-дълго отворен пазарен "прозорец" с възможност за запазване на цената.

Независимите анализатори от Aberdeen Group потвърждават, че малки и средни производствени компании, използващи Teamcenter Express и считани за най-добри при въвеждане на нови изделия в своя производствен сегмент са: 

 • 2.1 пъти по-способни да спазват планираната дата за начало на производство
 • 2.4 пъти по-способни да постигнат планираните приходи от продажби
 • 2.3 пъти по-способни да влязат в планираната себестойност
 • 2.7 пъти по-способни да се вместят в планираната цена на разработката
 • 2.2 пъти по-способни да постигнат целите по качеството на продуктите.

Доказано е също така, че тези фирми са доставяли новите си продукти до пазара средно с 22 % по-бързо от своите конкуренти, постигайки  едно значително пазарно предимство. * Източник: Profitable Product Development, Aberdeen Group Inc. March 2007

 Вижте функционалната спецификация на Teamcenter v.10 (2014) тук, PDF файл ... 

 

 


SIEMENS Teamcenter PLM

Допълващи продукти

Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
zuken-all.png
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: [email protected]

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD