ПРОИЗВОДСТВО

Внедряване на TC

TC logo new 

Типично, изпълнението на проект за внедряване на управлявана среда чрез Teamcenter се изпълнява както следва:

Дефиниране на продуктовата структура

 • Създадава се виртуална структура на продукта/съоръжението с йерархия за нивата "детайл/под-възел/възел/продукт"
 • Дефиниране на релации между компонентите в продуктовата структура
 • Дефиниране на пакетни файлове на обектите (item) - 3D модел + 2D чертежи + MS Office документи + PDF файлове + TIFF/JPEG/WMF и други
 • Дефинират се атрибутните данни за всеки всеки отделен тип файл, използван в продуктовата структура

Дефиниране на организация, права на потребители и потребителски роли

 • От структурата на организацията се присвояват потребители с различни роли и права на достъп, в зависимост от всяка роля
 • Дефинират се шаблони на работните за проекта файлове - .doc, .xls., .dwg и други
 • Дефинират се задачи с описание на доставимите документи и изискванията към изпълнението на задачата
 • Всяка дефинирана задача се асоциира със съответния проектен график и тригери за стартиране
 • Всяка последователност от задачи, дефинираща повторяем процес се управлява на базата на бизнес правила, описана в "workflow"" редактора
 • Teamcenter автоматично придвижва "в пакети" документите от задача към задача, при изпълнение на заложените в бизнес логиката условия
 • Прехода от една задача към друга се извършва по методологията "Phase & Gate"" за управление на проекта

Изграждане на шаблони за многократна употреба

 • Teamcenter поощрява многократното ползване на шаблони на документите и файлове, като автоматично попълва полетата в зависимост от проекта
 • Проектните мениджъри имат пълен визуален контрол над изпълнението на всяка задача, вкл. с достъп до 3D данните и бюджетните разходи
 • Във всеки момент от изпълнение на проекта, Teamcenter дава на проектния мениджър информация за застрашени/просрочени задачи и надвишени бюджети
 • Системата автоматично заключва/отключва компоненти от проекта за внасяне на инженерни изменения по специфичен за всяка организация правила
 • При изпълнение на проекта, Teamcenter генерира автоматично проектна документация, wkl. BOM/BOP, опис на документите и титулен списък
 • След завършване на проекта, той се архивира в Базата данни с възможност за последващо извикване за повторно изпълнение с ново задание

SIEMENS Teamcenter PLM

Допълващи продукти

Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
zuken-all.png
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: [email protected]

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD