ПРОИЗВОДСТВО

Tecnomatix QA

TC logo new


SIEMENS Tecnomatix е завършено софтуерен набор от дигитални решения за производство, които доставят иновации чрез свързването на всички производствени дисциплини с продуктовия инженеринг - от процеса на конструиране на продукта, до симулацията и валидиране на оптималния процес за производството. Построен върху SIEMENS Teamcenter – водещата  отворена платформа за управление на жизнения цикъл на продукта (PLM), Tecnomatix осигурява най-богат набор на пазара днес от решения за цифрово производство.

Портфолиото на Tecnomatix съдържа следните продукти:

 • Tecnomatix Part Planer & Resource manager – за симулация и  планиране на оптимален технологичен процес за производство на детайли
 • Tecnomatix Assembly Planning and Validation – за симулация и планиране на оптимални процеси за асемблиране на крайния продукти
 • Tecnomatix Quality Management – за симулации и планиране на процедури по измерване и контрол на качеството
 • Robotics & Automation planning – за програмиране и симулация на роботизирани производствени операции
 • Production management – за планиране и управление на производствения процес с обратна връзка от изпълнението „в реално време“
 • Manufacturing process management – за симулация и оптимизация на производствената логистика в контекста на продукта, процеса, ресурсите и производствената среда.

Tecnomatix Quality Management

QM1Tecnomatix Quality Management e единственото в света решение «от край до край» за управление на качеството, което позволява на производителите да определят, анализират, улавят и управляват критични за качеството на продукта характеристики през неговия жизнения цикъл. Решението също така позволява да се оптимизират, симулират и валидират данните за проверка на качеството, захващани и анализирани в звената за планиране и в производствените цехове. Чрез поддръжка на информацията за планиране и оценка качеството в конструктивен, технологичен и производствен отдели, Tecnomatix® Quality Management дава възможност на всеки инженер, който се нуждае от такава информация да получава това, от което има нужда тогава, когато е необходимо в контекста на неговите нужди и задължения.

Tecnomatix® Quality Management има следните основни възможности:

 • Потребителски дефинирани процедури за симулация, параметри за оценка на качеството, включително разстояния, ъгли, клирънс и виртуални размери
 • Използва CAD-неутрален вариант за анализ и дефиниране на характеристики за окачествяване
 • Извършва валидиране и анализ на толерансни вериги в неутрален CAD модели
 • Подреждане на допустимите отклонения въз основа на приноса им към вариацията
 • Автоматизирани инструменти за определяне на монтажни последователности и методи
 • Аналитично дефиниране на параметри за оценка на качеството
 • Офлайн програмиране и инспекция на резултати от измервателни машини (CMM)
 • Автоматизирано планиране и програмиране на процесите на инспекция в производствени участъци
 • Проверка на толеранси срещу проектни параметри
 • 3D изображение на толеранси и допуски в размерите ("softgauge")
 • Автоматично управление от модела на контролни функции, допустими отклонения и актуализации на пътя за измерване
 • Автоматизирани шаблони за отчети, налични за извикване в процеса на проверка
 • 3D статистически анализ на контролните данни, за анотации и многократно зареждане при рутинна инспекция
 • Исторически справки и възможности за проследяване на качеството през определени периоди от време.

Tecnomatix® Quality Management носи следните ползи и подобрения:

 • Намалява себестойността чрез свеждане до минимум на инженерните изменения и преработките в производството
 • Оптимизира дизайна чрез предсказване вариациите на основните качествени характеристики
 • Приоритизира ключовите характеристики на качеството, за да се съсредоточи вниманието върху най-важните детайли и размери
 • Намалява разходите за инструментална екипировка и метрология
 • Директно използва данните от наличните в производството измерващи машини  CMM (DML)
 • Поддържа стандартните формати за математически анализи и изпълнение на  инспекции на няколко работни места с измервателни машини
 • Повишава качеството на дизайна чрез свързване на процесите в реалния свят с възможностите на инженерни дейности с CAD\CAM.

Повече за продуктите от тази линия на Siemens PLM software може да намерите на http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/tecnomatix


SIEMENS Teamcenter PLM

Допълващи продукти

Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
zuken-all.png
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: [email protected]

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD