ПРОИЗВОДСТВО

Вариационен анализ и оптимизация на толерансни вериги

Logo i40Чрез поддръжката на интегриран процеса на анализ,. оптимизация на толерансни вериги, планиране и контрол, решението на SIEMENS позволява на всеки, който се нуждае от информация за планирането и инспекцията на качеството, да я получава когато му е нужна и в контекст, който да отговаря на неговите задачи. Решението на SIEMENS се базира върху три основни стълба:

1. Вариационен анализ и оптимизация на толерансни вериги

variation-analysis-2

Познаването на това, кога можете да увеличите допуските и премахването на нуждата от скъпи механични обработки, без да се жертва качеството на продукта - това е логичната цел на процеса за планиране на качеството. Всеки път, когато се оптимизира балансът между допуските и нужната механична обработка, качеството на продукта се увеличава и едновременно с това общите разходи за качеството намалява. С вариационните анализи, вашите проектни екипи могат да определят и анализират всички триизмерни характеристики в неутрална среда CAD. Това осигурява много гъвкаво решение за определяне на оптималните продуктови и производствени стратегии, които имат и положително въздействие върху намаляване на общите разходи за качеството. Използването на продуктовата и производствената информация, вградени в CAD модела също осигурява точност и ефективност на процесите по веригата.

2. Програмиране за активно измерване с NX CAM/CMM - вижте на тази връзка .....

3. Цифрова валидация на продукта за производствени анализи и отчети 

siemensdpv cloud

DPV е решение за събиране, анализ и управление на резултатите за качество на продукта на в цялото предприятие. Позволява ви да записвате и управлявате точките на измерване и планове за инспекция в напълно асоциативна 3D среда, която включва вашия продукт, процес, ресурсите и производствената информация. Този уникален подход позволява на вземащите решения и решават проблеми на всяко ниво на достъп и да отчитат цялата събрана информация по всяко време, от всяко място. Достъпът до 3D модели на продукти, 3D модели на инструментална екипировка и други 3D ресурси помага на вашите екипи по-бързо да разберат какво се случва и как тези фактори въздействат върху качеството.  

 Решението предлага следните основни възможности:

 • Проверка за съответствие на толеранси с проектни параметри
 • Извършва валидиране, анализ и оптимизация  на толерансни вериги в неутрален CAD модел
 • Автоматизирано определяне на оптималните монтажни последователности и методи
 • Потребителски дефинирани процедури за пълно измерване и на качеството
 • Използва CAD-неутрален формат за анализ и дефиниране на характеристики при окачествяване
 • Подреждане на допустимите отклонения на база приноса им към вариацията
 • Аналитично дефиниране на параметри за оценка на качеството
 • Графично, текстово и HTML показване на резултатите от симулация
 • Офлайн програмиране и инспекция на резултати от измервателни машини (CMM)
 • Автоматизирано планиране и програмиране на процесите на инспекция
 • 3D изображение на толеранси и допуски в размерите ("softgauge")
 • Автоматично управление на контролни функции, допустими отклонения и актуализации на пътя за измерване
 • Стандартен XML формат за обмен на информация за модела «както е изграден»
 • Събиране и разпространение на данни от измерване в реално време
 • Автоматизирани шаблони за отчети, налични в процеса на проверка
 • 3D статистически анализ на контролираните данни, за анотации и многократно зареждане при рутинна инспекция
 • Хронологични справки и възможности за проследяване на качеството през определени периоди от време.

Решението носи следните ползи:

 • Намалява себестойността чрез свеждане до минимум на инженерните изменения и доработките в производството
 • Оптимизира дизайна чрез предсказване вариациите на основните качествени характеристики
 • Дава приоритет на ключовите характеристики на качеството, за да се съсредоточи вниманието върху най-важните детайли и размери
 • Намалява разходите за инструментална екипировка и метрология
 • Автоматично актуализира функциите за контрол на размерите и качество, чрез генериране на път за измерване на толеранси и размери, съобразно с  промените в геометрията на детайла
 • Директно използва данните от наличните в производството измерващи машини  
 • Поддържа стандартните формати за математически анализи и изпълнение на  инспекции на няколко работни места с измервателни машини
 • Предоставя общи изгледи за анализ на различни дисциплини и бизнес процеси
 • Повишава качеството на дизайна чрез свързване на процесите в реалния свят с възможностите на инженерни дейности с CAD\CAM.

SIEMENS Tecnomatix

Допълващи продукти

Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
zuken-all.png
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: [email protected]

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD