ПРОИЗВОДСТВО

Управление и проследяване на инструментите в цеха

wintool png

WinTool е водещо решение за прозрачно управление на инструменти, оборудване, инструкции и NC-програми и признат LEAN инструмент.

WinTool e централизирана база данни за инструментите, позволяваща интеграция с повечето софтуерни продукти , които вече използвате /ERP, CAM, Пресетери, автоматизирани шкафове и др./ Централизираната база данни ви позволява ефикасно и ефективно организиране на инструментите и оборудването за производството. Използвайки едно единствено, централизирано хранилище за транзакции е ключов елемент за постигането на лесно и безпроблемно управление на инструментите.

Заредете представяне на WinTool (PDF) от тази връзка ...WT layout

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ползи
• Поддържането на в една обща база за инструментите данни премахва хаоса от  обмяната на информация между различните системи /складова, ERP, технолози и др/
• Възможност за автоматично генериране на подробни отчети и списъци за инструментите
• Възможност за бърз избор на най-подходящите инструменти и режими на рязане
• Прозрачност за използваемостта на инструментите и подобряване на условията за рязане
• Съкращаване на времето на престой на машината поради проблеми с настройката на инструментите
• Гаранция за използване на точната инструментална екипировка от закупуването, през програмиста до оператора на машината

wt1
Цели
• Лесно записване на инструменти със съответствие указания, геометрия, ID номер и намирането им навсякъде
• Лесно дефиниране на нов комплект инструменти и автоматично генериране на документацията за него
• Лесно създаване на списъци инструменти за планирането, извънмашинната настройка, измерването и машинната настройка
• Лесен достъп както до текущите данни за инструментите ,така и до историята на всички предишни записи.
schema wintool

В сърцето на модулното WinTool решение е неговия базов пакет. Той включва база данни и потребителски настройки за управление на инструменти, приспособления и измервателна екипировка. Тази проверена, лесна за инсталиране и ползване инструментална библиотека предлага пълен набор функции за бързо въвеждане на данните на производителя, както и възможности за автоматизация на сглобяването на инструментите и генериране на инструкции за сглобяване.

Работещите в планирането, програмирането и производството могат да намерят нужните ресурси лесно, и да ги използват с увереност.

free of charge query terminalБиблиотека  с инструменти:

 • Лесно създаване на собствена библиотека инструменти.
 • Импортиране готови каталози на производители.
 • Сглобяване на инструменти, създаване на указания и инструкции.
 • Архив на режими на рязане.
 • Безплатени лицензии за преглед и печат.
 • Сървърно лицензиране и управление правата на потребители.
 • Работи с терминални сървъри
 • Работи с SQL Server (или Access)

Графичен интерфейс:

 • DXF-генератор за инструменти и държачи.
 • Интерактивно графично сглобяване с измерване.
 • 3D контур-генератор.
 • 3D модел-генератор за STL и STEP формати.
 • Вградена векторна CAD система.

Опции за разширяване:

 • Контрол на инструменталните данни.
 • Стандартни CAM интерфейси.
 • NC файл мениджър (CNC Архив).

WinTool-Process-Module-DEДопълващите модули на WinTool  решават различни задачи по подготовката на CNC производството по лесен и ефективен начин. Дублирането на инструменти по машините и шкафовете се управлява прозрачно и гъвкаво. Залага се на прецизна и навременна доставка на консумативи. Ефективността на процеса се подобрява допълнително при свързване на WinTool с ERP системи, разпределителни и складови системи, баркод четци и устройства за извън машинна настройка на инструменти.

Модули:

Модул Логистика

 • Контрол на наличностите и автоматични заявки.
 • Заприхождава, отписва, прехвърля или променя инструменти към съответните потребители и складове.
 • Контрол, анализ и оптимизация на подбора и ползването на инструменти.
 • Поддържа работа с баркодове.

Модул Процеси

 • Управлява информация за дублирането на инструменти по машините, шкафовете и склада.
 • Пресмята нужните по машините инструменти при работа по няколко поръчки.

Модул NC- Архив

 • Управлява техническата документация за производство в една обща база 

Модул Интерфейси

 • Стандартен интерфейс за извън машинна настройка за прехвърляне на размери на инструмента и инструкции.
 • ERP трансфер на данни, бройки и изисквания.
 • Контрол на складови системи. Интеграция за данни от външни системи към WinTool.
 • CAM интерфейс към NX, Delcam, Esprit, Future CAM и други.

Допълващи продукти

Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
zuken-all.png
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: [email protected]

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD