ПРОИЗВОДСТВО

Управление на данните и процесите в CNC производства

Teamcenter Manufacturing Process Management, работещ като транспортна магистрала на Tecnomatix, предоставя среда за създаване, утвърждаване и оптимизиране на производствени планове в пълно съответствие с изискванията на производствената програма.  Чрез предоставяне на обща среда за множество дисциплини, които споделят едни и същи изисквания, Teamcenter Manufacturing Process Management драстично подобрява производителността през жизнения цикъл в инженерните звена при техническа подготовка и производството.

 

1 coonect

 Тeamcenter Manufacturing Process Management предоставя:

 • Естествена информационна връзка на инженерните данни към производството
 • Един единствен източник на продуктова и производствена информация
 • Безпрецедентен контрол на взаимодействията между отделите
 • Доказана оперативна съвместимост за интеграция на данни от различни работни места
 • Автоматизация и централизация на процесите на инженерни изменения
 • Напълно интегриран процес на генериране документация за производството.

Teamcenter Manufacturing Process Management автоматизира:

 • Автоматизирано създаване на документация за асемблиране от NX CAD
 • Автоматизирано създаване на технологична документация от NX CAM
 • Шаблони на често използвани технологични процеси
 • Възможност за създаване и управление на библиотека на фирмените производствени активи
 • Автоматично генериране на технологични отчети.

Тeamcenter Manufacturing Process Management води до следните ползи:

 • Увеличава скоростта и намалява времето до редовното производство
 • Намалява себестойността на продукцията
 • Идентифицира въпроси, преди те да станат критични проблеми
 • Централизира и автоматизира процесите на изменения
 • Увеличава видимостта на инженерните изменения
 • Захваща и стандартизира най-добрите производствени практики в предприятието
 • Увеличава ефективността чрез предоставяне на повече възможности за повторно използване на производствени активи
 • Намалява разходите за доработки и риска от несъответствия.

Тясната интеграция на Teamcenter с Tecnomatix позволява на вашата PLM среда да използва данни, генерирани от най-добрите в класа си дигитални решения за производство, от технолозите и производствените инженери до тези от производствените участъци. Вие можете да използвате Tecnomatix решенията самостоятелно или да използвате Teamcenter за интегриране на Tecnomatix с вашата съществуваща производствена инфраструктура, което ще ви даде PLM решение с мощност от световна класа.

Shop Floor Connect for Teamcenter

Shop Flor Connest e приложение към Teamcenter, което доставя програмни файлове за CNC машини от Teamcenter директно в контролера на машината.
 
Повече от традиционната DNC система, то е връзката с централизирана база данни на Teamcenter, като служи за избягване дублирането на данни и управлението на ревизии и дава сигурност, че в производството се използват винаги точни данни. Shop Floor Connect for Teamcenter позволява на производствения персонал достъп до текущите и нови CNC програми, чертежи, 3D модели и други източници на данни през Web-базиран потребителски интерфейс, който работи на всеки браузър, устройство или машинен контролер.  

Shop Floor Connect for Teamcenter е приложение, което комуникира директно с Teamcenter, цялостна система на Siemens PLM Software за управление на данни и процеси през жизнения цикъл на продукта (PLM) - от проектиране и инженеринг до производство.

 Ползите - ред и прозрачност

 • Контролира разпространението на данните от производствения план до точката на производство
 • Поддържа прозрачност при организацията на производството
 • Изпълнява нормативни изисквания за проследимост на операциите
 • Премахва отделни бази и несвързани бази данни в производствените участъци
 • Осигурява отчетност чрез документиране на производствените процеси.

Функционални възможности:

 • Изтегляне и качване на NC данни и данни за инструменти към/от NC контролери
 • Зареждане на машинни NC програми към/от машини в цеха директно от Teamcenter
 • Качване и администриране на параметрите на машината в Teamcenter за гарантиране на сигурността
 • Свързване на всички видове NC контролери на машини и инструментални станции
 • Свързване през сериен (с хардуерен адаптер) или Ethernet интерфейс на контролера на NC
 • Преглед на производствената информация в Teamcenter чрез интерфейс, базиран на браузър
 • Потребителски интерфейс с подходящите права в зависимост от ролята
 • Запис на данните от всички дейности с доклади за дейността
 • Многократно използване на наследени производствени данни.

SIEMENS Tecnomatix

Допълващи продукти

Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
zuken-all.png
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: [email protected]

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD