ПРОИЗВОДСТВО

Управление на инструментите в цеха

Siemens предлага едно от малкото завършени решения за управление на инструменти, напълно интегрирано с CAM и "вградено" в работния поток "конструиране - техническа подготовка - производство - контрол на качеството". Решението се състои от два самостоятелни, или напълно интегрирани модула:

 • База данни за информационно обслужване на инструментите
 • Управление движението на инструментите в цеха 

SiemensPLM-PPV-ResourceManager 2

 

Бази данни за инструментите и централизирано управление на данните за инструменти, приспособления, екипировка и шаблони

Стандартизирани ресурси за максимална ефективност.

 • Пълна, дефинирана от потребителя, структура на класификатора на инструменти
 • Работа в база данни със стандартни режещи инструменти и компоненти.
 • Лесно търсене и извличане в пълната структура на класификатора.
 • Интегрирана 2D/3D визуализация, базирана на JT файлов формат.

Библиотека с компоненти от ключовите доставчици.

 • Достъп до 30,000 инструмента, вложки, поставки, разширения и цанги.
 • Изберете стандартни инструменти и инструментални компоненти от каталози на Sandvik, Kennametal, Walter, Titex.
 • Разработване на конкретни инструментални възли съгласно вашите изисквания.

Напълно интегрирани в NX CAM за максимална ефективност на NC програмирането.

 • Достъп направляващите данни директно от програмния среда NC.
 • Импорт на 3D модели на асемблирани модели на инструментална екипировка
 • Изберете бързо инструментална екипировка от предварително установен библиотека на предпочитани конфигурации.

Осигуряване на непрекъснат процес чрез свързване на планирането и производството:

 • Маркиране на библиотечните ресурси съгласно предпочитанията на цеха.
 • Гарантира, че планирането съответства на стандартите за производство.
 • Създаване на нови записи, синхронно с доставката на нови инструменти
 • Поощрява употребата на одобрени производствени процеси.

MRL-Connect-for-NX

Винаги актуална информация за състоянието на инструментите по обработващи центри, навсякъде в цеха!

Управление на инструментите в цеха

Tool Data Informaton (TDI) е система за управление на  инструментите в цеха,  част от Motion Control Information системата на Siemens (MCIS). MCIS-TDI осигурява пълен преглед на състоянието на всички съществуващи и необходими инструменти в цеха, по всяко време.

 • Преглед на актуалните данни за инструментите в металорежещите машини и инструменталните магазини.
 • Инвентарен опис по инструменти, включително за местоположение и остатъчен ресурс на инструмента.

Наблюдение и планиране използването на инструмента

Чрез интегрираните средства на системата за управление и идентификация на инструмента, Вие можете да наблюдавате живота на всеки отделен инструмент. Това дава удобства за да:

 • Определяте реалните нужди от инструмент за следващия производствен период чрез сравнение с текущото състояние на инструмента в машината.
 • Автоматизирате измерването и проверката с мрежова станции за улавяне на важни данни за подготвения инструмент, включително дължина на инструмента, диаметър, радиус на ъглите, експлоатационен живот, качество на режещи ръб, и след това да изчислявате офсети и оставащите цикли за всеки инструмент или вложка.

MCIS-TDI поддържа много видове инструментални държачи, включително Moby, Balluf, Bilz и Barcode. Чипът/бар-кодът на държача се използва за автоматично идентифициране и проследяване на инструмента. При използване на Сименс SINUMERIK контролери на MCIS-TDI системи могат да проверяват и сравняват наличните инструменти спрямо изискваните от заданието за операцията.

Мащабируемо решение

MCIS-TDI е разширяемо решение в подкрепа на широк спектър от производствени изисквания. Започнете с решението за управление на инструментите в цеха, което се свързва с готовите настройки на функцията за пренос на данни и зареждане/разтоварване на инструменти на една отделна машина. Или разширявайте производствена инфраструктура за управление на инструменти за цялата производствена база, така наред с това я свързване към системата за планиране Teamcenter за директен трансфер на данните за планиране на производството. 


SIEMENS Tecnomatix

Допълващи продукти

Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
zuken-all.png
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: [email protected]

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD