ПРОИЗВОДСТВО

TC logo new

hitechs

Teamcenter High Tech Electronics e предназначен за компании, които се конкурират в динамични условия, където необходимостта по-бързо да излязат на пазара е ключов двигател. Teamcenter High Tech Electronics подпомага съвместната работа и интегрирането на информационните системи в цялото предприятие, като скъсява цикъла на проектиране на изделието и съдейства за повторното използване на стандартни компоненти и под-доставчици, като по този начин драстично намалява времето за появяване на изделието на пазара и свързаните с това и разходи.

Уникалните способности на Teamcenter High Tech Electronics включват класификация на компоненти и управление на библиотека от компоненти, управление на взаимоотношенията с под-доставчиците с помощта на Одобрени Списъци с Търговци /Approved Vendor Lists/, таблично редактиране на BOM, графично представяне на жизнения цикъл и интеграция с данните от системи като Mentor Graphics, CADENCE, ZUKEN VISULA/CADSTAR и InterComm.

 • Enterprise Project Management – предоставя оптимизирана работнa среда за проектните мениджъри, в която бързо да формират екипи и да обсъждат състоянието на проекта.
 • Създава един източник на данните за продукта - отстранява объркването на "къде да търсим" данни като прави възможна еволюцията на информацията от дизайна до произвеждането.
 • Автоматизирани работни потоци с пакетирани документи, в които екипите могат да си сътрудничат чрез правила за действия и глобално хранилище на данни със сигурно съхранение и контрол на достъпа.
 • Интелигентно визуално сътрудничество чрез захващане и управляване на обхвата и разнообразието на цифровите данни, създадени през жизнения цикъл на разработването на продукта.
 • Управление на данните от MCAD и ECAD системи – интегрира се с водещи MCAD и ECAD инструменти, включително Siemens NX, SolidEdge, Catia, PTC, SolidWorks, Mentor Graphics, CADENCE, ZUKEN VISULA/CADSTAR и InterComm.

Вижте функционалната спецификация на Teamcenter v.10 (2014) тук, PDF файл ... 

Ценното за клиента

Със своя специфичен за индустрията модел на данни, Teamcenter High Tech Electronics поддържа MCAD и ECAD програмно управление на данни, MCAD и ECAD визуализация и специфични за индустрията работни процеси и управление на жизнени цикли. Teamcenter High Tech Electronics осигурява следните ползи за доставчиците и производителите:

 • Интегрирана среда за разработка на продуктите
 • Кръстосана функционална дефиниция на продукта
 • Съвместна работа върху изделието на отдалечени екипи
 • Класификация на компонентите /частите/
 • Управление на компонентни библиотеки
 • Управление на взаимоотношенията с под доставчиците
 • Интегрирана визуализация

Ключови ползи от решението:

 • Подобрява процесите при разработването на продукта, като дава възможност на клиентите да се възползват от световната верига за доставки за да максимизират ефикасността и намалят разходите.
 • Управлява жизнения цикъл на изделието, като елиминира бариерите, които изолират знанието в рамките на отделни системи и производители и налагат дублиране на данните.
 • Решението създава среда за управление на интелектуалните активи, която захваща и съхранява данните във формат, пожелан от крайните потребители и съхранява познание, създадено от различни авторски системи.
 • Управлява екипната работа на всички заинтересовани екипи чрез предоставяне на лесен за използване WEB интерфейс, осигуряващ комуникациите в "глобалното" предприятие. Решението трансформира управлението на жизнения цикъл на изделието чрез преодоляване на пречките, които ограничават комуникацията и създава общност, в която точната информация се предава на точните хора в точния момент.

Референции от клиенти

Teamcenter решенията се прилагат във водещи високо технологични фирми за електроника в цял свят, включително Danfoss Drives, Ericsson, Motorola, OKI Electric, Seagate, Seiko Epson, Wincor Nixdorf и други.


SIEMENS Teamcenter PLM

Допълващи продукти

Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
zuken-all.png
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: [email protected]

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD