ПРОИЗВОДСТВО

Мониторинг на производството и оценка на ефективността (ProVis 5000)

Quinx Logo 2014 ManSol sml

Събирането на данни за машините и производството е основният елемент на увеличаването на производителността, подобряването на планирането на капацитета и планирането на поддръжката. OEE / обща ефективност на оборудването / се изчислява в реално време и показва производителността и натоварването на машинните, и отчитайки постигнатото качеството.

 

PROVIS 5000 e софтуерна система насочена към серийни производства в областта на машиностроенето, металообработката, автомобилостроенето, производство на пластмасови изделия чрез леене под налягане, производството на медицински изделия и други.
ProVis означава «Production Visualisation» или визуализация на производството и е модерна система за събиране на данни за производство /MDC/, която е разработена в обектно-ориентирана системна архитектура с графичен потребителски интерфейс и най-модерна клиент / сървър технология. ProVis 5000 е един от основните компоненти на MES системата. ProVis 5000 работи, както като самостоятелна система, така и интегрирано с Модула за детайно производствено планиране  и Модула за управление на качеството и процедурите по измерване.

Ползи за потребителите:
 • Съкращаване на времето за производство и доставка
 • Оптимизиране на капацитета и натоварването на ресурсите
 • Увеличаване на производителността
 • Прозрачност на производственото планиране
 • Автоматично изчисляване на разходите
 

Събиране на данни от машините. MDC Provis 5000 регистрира всяка промяна в състоянието на машината и я визуализира. Информация, която не може да бъде предоставена от интерфейсите на машинен CNC контролер се въвежда от индустриален терминал, с баркодскенер или сензорен екран. MDC Provis 5000 събира и следните по-важни производствени данни:

• Причина за престой
• Брой произведени детайли
• Брой на дефектни детайли
• Причина за дефектите
• Данни от активни измервания за контрол на качеството
• Име на оператора на машината
• Поръчка, продуктов код, партиден номер на материала.

MDC control desk компютър
На този компютър се събират данните от машините и се визуализира статуса на всички машини в реално време. Машините могат да са групирани по продуктови групи и за графично изобразени на екрана. Ако дадена машина не работи нейната икона се променя в съответния цвят на екрана.
Също така на съответната икона на машината се показват номер на артикула, текущото време на обработка, текуща повреда, оставащия брой детайли от поръчката. Прогреса на дадена поръчка също се може да си види След кликване върху иконата за дадена машина може да се види и допълнителна информация. Всичката информация се събира и визуализира онлайн и в реално време ProVis мониторинг ProVis уеб базиран интерфейс - позволява цялата събирана информация, включително диаграми да се визуализират на екран навсякъде и по всяко време, от неограничен брой потребители. Видове анализи, които можете да правите с ProVis 5000:

 

  • По Машини: Натоварването на отделна машина, група машини и разходен център за свободно избран период от време или по смени; Изчисляване на OEE общата ефективност на машината; Диаграми за работата на машините в реално време или за минал период; Диаграми за изпълнение по смени, прогрес по поръчки, престои на машината и оставащо време на работа; Анализ по смени; Преглед на прекъсване и възобновяване на работата по поръчките; Други специализирани анализи
  • По поръчки: Анализ по поръчки; Използване и разходи на материали и инструменти; Анализ на причините за прекъсванията; анализ на рентабилността
  • По материали: Използваемостта на материалите на ден, по поръчки, за брой; Наличност на материалите за следващия ден или следващата поръчка; Анализ по видове материали
Информация за поръчка
ProVis 5000 показва дадена поръчка и всичката свързана с нея информация, например детайли за изделието, чертежи, материал, план за доставка и други. Коефициента на ефективност OEE /общата ефективност на машините/ и прогреса на всяка поръчка се преизчисляват непрекъснато. По всяко време имате пълната картина на статуса на вашите поръчки по време на производствения процес.
MDC Provis 5000 събира всички производствени данни в реално време и го споделя с други системи като ERP, PPS, CAQ, APS и т.н. А с интегрираният в продукта инструментариум могат да бъдат генерирани всеки тип
MDC отчети и справки.
 

 


Допълващи продукти

Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
zuken-all.png
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: [email protected]

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD