Блог

Решения за SolidWorks потребители

DS SolidWorks е най-широко използваната CAD система днес. Изграден върху безспорно най-надеждното и функционално графично ядро - Siemens Parasolid, SolidWorks предлага широк набор функции за проектиране на продукти. Ние предлагаме допълващи продукти, разширяваши обхвата на възможностите на SolidWorks:

Client/Server управление на инженерните данни и изменения

Резултат с изображение за „teamcenter solidworks“


Предлагащ много повече от обикновените PDM решения, Teamcenter за SolidWorks предлага централизирано съхранение на проектите, базирано на ролите и правата на конструкторите. Управлението на измененията, версиите и ревизиите на документите в проекта се извършва с  автоматизирани процедури на базата на електронен работен поток, в CAD средата на SolidWorks. Вижте повече тук ...

CAM Еxpress – висок клас CAM за SolidWorks

Резултат с изображение за „cam express“


CAM Express осигурява най-доброто NC програмиране за CNC машини, роботи и метрология – всичко, в една единствена система! От 2,5-осева обработка и производство на матрици, до 5-осево фрезоване и струго-фрезови операции, CAM Express ви позволява да използвате един CAM софтуер, за да произвеждате по-добри детайли, по-бързо. С наличната библиотека от над 100 надеждни пост-процесора, Вие ще започнете да произвеждате по-ефективно – веднага, и без забавяне! Научете повече за NX CAM тук ... 

Moldex 3D: Формообразуване на пластмаси

 

Резултат с изображение за „moldex 3d“

 

Симулацията на формообразуването с Moldex3D eDesign помага на компаниите да създават продукти с високо качество, като наред с това намаляват разходите за развойна дейност и да съкращават времето до пазара. Moldex3D поддържа оперативна съвместимост със SolidWorks - това позволява изграждането на гъвкави интегрирани решения за целия процес конструиране – валидация - техническа подготовка - производство на детайли от пластмаси. Повече за Modlex 3D ...

Q-Form: Коване и формоване на метали

Резултат с изображение за „Qform“


Q-Form позволява да се анализират процесите в цялата технологична верига от моделирането до производството на изковката, включително анализи на процесите на нагряване, пластична деформация на всички преходи, охлаждане и промяна на свойствата на материала. Продуктът позволява ранно откриване и коригиране на конструктивни решения и инструменти, които могат да причинят брак и дефекти в метала на крайните продукти. Вижте подробно тук ...

Q-Form: Термообработка на метали

Резултат с изображение за „Qform heat tratment“


Q-Form Heat Treatment симулира процесите при термо-механична обработка – термична обработка, съчетана с деформация, типично при процесите на коване, пресоване или валцоване. Продуктът може да се използва и отделно, за да симулира само термична обработка. В този случай е достатъчно да има геометричен модел на детайла в STEP или IGES файлов формат. В двата случая, изчисляването започва от температурата на аустенитната фаза и продължава до достигане на стайна температура с дадените условия на повърхността на термообработваното тяло. Вижте още ...

ESI ProCast: Симулация на леярски процеси

 

Резултат с изображение за „esi procast“

 

ESI ProCAST предлага най-завършенoтo решениe за симулация, анализ и оптимизация на леярски процеси и инструменти. ESI ProCAST предсказва процесите на запълване на леярската форма, изстиването на метала и свързаните с това въздействия върху отливката и формо образуващите инструменти, вкл. въздушни джобове, неметални включвания, порьозност, напрежения, деформации и други. Продуктът работи директрно със SolidWorks и всички стандартни CAD данни. Вижте повече тук ...

ESI SysWeld: Симулация на заварени конструкции

 

Резултат с изображение за „esi sysweld“

 

ESI SysWeld e иновативен софтуерен инструмент, който предлага несравнима производителност за големи заварени възли чрез DMP (Distributed Multi Processing). За симулации, включващи физиката на сложни материали, се използва най-точният мулти-физичен солвър на пазара – този на ESI за заваряване и топлинна обработка. Въпреки сложността, решението е напълно автоматизирано. Прочетете още тук ..

Rocky DEM: Симулация на процеси с насипни материали

 

Резултат с изображение за „rocky dem“ 

Rocky DEM бързо и точно симулира поведението на потока на насипни материали със сложна форма на частици и разпределения на размерите. Уникалните мулти-GPU възможности, поддръжката на не-кръгли форми на частиците, симулирането на потоци със счупване без загуба на маса или обем, визуализация на намаляване на граничната повърхност поради износване и други дават уникални възможности за широк кръг CAD задачи в множество индустрии. Запознайте се подробно тук ...


Zuken CADSTAR 2020

ZUKEN обяви CADSTAR v.2020 - професионално, интегрирано решение за проектиране на електронни схеми и печатни платки за електроника.

CADSTAR е интуитивна програма, базирана на Windows, която е лесна за използване, бърза при трасиране, и защитена от дизайнерските грешки, и помага на производители на електроника да изпълняват нови проекти за по-малко време.

 

Polar Zuken 1

 

 • CADSTAR предлага разширени възможности за оформление на печатни платки, които позволяват на проектиращият инженер бързо и ефективно реализиране на дизайнерските намерения.
 • Технологията и индустриалната позиция на Zuken, един от най-дълго опериращите доставчици на софтуерни инструменти за автоматизация в електрониката (EDA) предлагат широчината, възможностите и мощността, от която се нуждаят днешните взискателни проектанти на електроника.
 • CADSTAR осигурява широка функционалност и производителност на достъпна цена. Една трета от световни печатни платки са проектирани с помощта на инструменти на Zuken - защо да не се присъедините към тях?
 • CADSTAR преодолява пропастта между електронния и механичния дизайн, позволявайки на дизайнера на печатни платки да работи в 3D среда чрез IDF 3D-MCAD/ECAD интерфейс за комуникация с 3D CAD системи

Заредете описание на новото в CADSTAR 2020 от тук ...

 

CADSTAR Professional 3D предлага:

 • Достъп до on-line библиотеки
 • Транслатори за миграция на дизайна
 • Схемен редактор
 • Зареждане на компоненти по стандартите на IPC7351
 • Редактор на библиотеки
 • Контрол на версиите на дизайна
 • PCB проектиране (неограничен брой  пинове)
 • Ауто рутер за неограничен брой слоеве
 • Неограничен брой слоеве при ръчно трасиране
 • Трасиране с опции за дължина на пътечки и/или закъснение на сигнала
 • Мениджър на варианти
 • EMC експертен съветник
 • Поддръжка на 3D модели на асемблирани платки
 • И още много ...

В България, с Zuken CADSTAR работят Датекс ООД, СТС Електроникс ООД, Фадата, Сет АД, Мантов ЕООД, МДМ 97 ООД, Дигалог техника ООД,  Електроинвент ООД и други.


Работа с големи асемблирани модели

Създавайте и управлявайте големи асемблирани модели, без да жертвате производителността!

Тъй като проектите стават все по-сложни, броят на детайлите в един монтаж често нараства. Siemens Solid Edge помага на потребителите бързо и лесно да създават и управляват дори най-големите асемблирани модели, без изчаквания или сривове.

Създайте точно представяне на всички компоненти - включително тръби, тръби, проводници, заварки и метални листове - в цялостен цифров макет, който позволява по-прецизно моделиране и анализи.

Solid Edge ви помага бързо да откривате и коригирате проблеми от сблъсъци и проникване, да генерирате инструкции за сглобяване и да провеждате представяния пред клиентите - намалявайки необходимостта от скъпи прототипи.

Заредете този PDF, за да научите петте най-важни неща за работа с големи асемблирани модели в Solid Edge 

Вижте представянето на работа с големи асемблирани модели на фирма Донидо Машин Индъстри - Хасково, избрано като илюстрация на възмпжностите за управление на големи модели от Siemens:

 

 

Научете повече за превъзходните възможности на Solid Edge за работа с големи асемблирани модели на тази връзка ...

 


Siemens NX и/или Solid Edge?

NX или Solid Edge?

Siemens има ясна и последователна стратегия за развитие и осигуряване ниво на интеграция между Solid Edge и NX, уникална за CAD индустрията. Solid Edge е ключов елемент в тази стратегия за интеграция и помага на много потребители да мащабират системите за проектиране и управление на данни, съответстващи на техните нужди.

 

Резултат с изображение за „nx solid edge“

 

Нивото на оперативна съвместимост позволява на компаниите, предпочели Solid Edge и NX на Siemens да увеличат максимално потенциала си за разработка и доставка на продукти, като същевременно оптимизират инвестициите си в CAD/CAM решения.

Асоциативната технология на Siemens е доказана при много клиенти, използващи различни комбинации от NX и Solid Edge софтуер. Всеки от двата продукта съдържа изключителна технология, която позволява безпроблемно прехвърлянето на информацията за детайли, асемблирани модели и атрибути между двата продукта. 

 • Детайлите на Solid Edge могат да се използват в NX асемблирани модели, като конструкторите имат възможност да актуализират всеки детайл в асемблирания модел в NX. Атрибути като информация за отвори, които са дефинирани в Solid Edge, могат да бъдат прехвърлени в NX за използване при генериране на CAM програми за механична обработка.

 • Детайли, създадени в NX  могат да бъдат отворени в Solid Edge за операции надолу по веригата, като например при проектиране на приспособления. Така 3D модели на всяка от двете системи ще бъдат разпознати от другата, и това позволява  поддръжка на съвместни проекти по всяко време.

Наред с това, трябва да се има предвид, че някои 3D модели на NX ще бъдат безпроблемно прехвърлени с тяхната геометрия в Solid Edge, но атрибутната им информация, свързана с някои специфични за NX процесни функции няма да бъде четима в Solid Edge.  

Тази съвместимост между двата продукта на SIEMENS позволява на потребителите да получават уникално предимство да конфигурират гъвкаво хибридни решения с NX и Solid Edge, без транслиране на геометрия!

Често срещаме и въпросът: „ Кой продукт да избера? Трябва ли да работя със Solid Edge или с NX?“ Нашият отговор на този въпрос е: „Нуждата и задачите определят с какво да работите.“

 Ето нашите въпросите, чиито отговори ще ви датат отговора:

 • Очаква ли някой да използвате NX? Ако дадена компания изисква от своите доставчици да използват NX, това е краят на дискусията - Вие се нуждаете от NX.

 • Имате ли нужда от напълно интегрирана CAD/CAM/CAE среда? Ако имате нужда от CAD/CAM и CAE заедно, първо трябва да разгледате NX. Solid Edge има добри инструменти в тези области, но те не са така 100% интегрирани, както в NX.

 • Имате ли нужда от специализирани приложения, които са насочени към вашия бизнес? В нашата област това обикновено е дизайн и производство на матрици и шанци с прогресивно изтегляне, за които NX има отлични приложения. Ако имате нужда от тях, първо трябва да разгледате NX.

 • Има ли други специализирани инструменти в NX, от които се нуждаете? Това, което е най-видимо, е много висококачественото моделиране на тела с естетични повърхностти клас "А" - типично необходими за дизайн на луксозни потребителски продукти (парфюмери и козметика) или автомобилни каросерии. Solid Edge има много добри инструменти за моделиране на повърхнини, но те не са от класа на NX. 

Има няколко други инструмента в NX, които не съществуват в Solid Edge и които може да са от ключова важност за дадена компания. Студиото за продуктови шаблони в NX е добър пример за това.

Като цяло, ще намерите Solid Edge по-лесен за учене и използване, но в някои случаи по-малко гъвкав от NX. 

Ако търсите продукт за конструиране и генериране на техническа документация, първо погледнете Solid Edge. Оценявайки решението в процеса на тестване, Вие сами ще прецените дали Solid Edge покрива Вашите нужди или имате нужда от NX.

Другият въпрос е цената - хората имат убеждението, че NX струва скъпо като начална инвестиция, но не така. Можете да получите конфигурация на NX за конструиране, асемблиране, чертане и симулации с фиксирана към компютъра лицензия за 11,500 EUR. 

И накрая, това не са мнения на Siemens, но поемаме пълната отговорност за тях!


Страница 1 от 10

Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
zuken-all.png
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: [email protected]

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD