Блог

SIEMENS Virtual Commissioning

SIEMENS Virtual Commissioning

Днешните високо автоматизирани гъвкави производствени системи се контролират от програмируеми логически контролери (PLC), които включват сложни инструменти за упраление на роботи, линии за асмблиране, машинни контролери и други системи за безопасност и контрол в цеха.

PLC програмирането позволява на производителите да настройват производствените линии, без да се налага да реконструират цялото съоръжение. Когато се правят промени, инженерите трябва да спрат производството за продължителен период от време, докато при програмите за откриване на грешки с PLC процеса на производство не се спира. С решенията за виртуално пускане в експлоатация на SIEMENS Tecnomatix можете да откриете и отстраните грешките във вашите PLC кодове във виртуална среда, преди да ги установите в реална работа с физическото оборудване. Чрез симулиране на материалните потоци и производствени процеси за валидиране на вашето оборудване за производствена автоматизация, Вие можете да се уверите, че те ще работят както се очаква, и така значително ще намалите времето за стартиране на производствените процеси.

SIEMENS Virtual Commissioning включва два продукта:
• SIEMENS Process Simulation за Роботи
• SIEMENS Plant Simulation


SIEMENS Process Simulation за Роботи

Процесната симулация за Роботи Ви позволява да отстранявате грешки да симулирате PLC кодове, за автоматизация на оборудването, инструменталната екипировка и устройствата за сигурност.

Ключови възможности:

• Проектиране и симулация на 3D процеси въз основа на стандартни JT данни за визуализация
• Планиране на роботизирани линии, тест за обхват и „умно” разполаганеМодели на 3D производствени ресурси с интегрирана логика за управление
• Симулация, управлявана от логиката, използваща булева и аналогова сигнализация
• Симулация въз основа на събития, управлявана от действителния програмен код на логически контролер (PLC) и хардуер над стандартния протокол OLE за управление на процесите (OPC)

Предимства:

• Намаля разходите за промяна с ранно откриване на проблеми в дизайна на продукта
• Намален брой физически прототипи чрез виртуално валидиране
• Оптимизирани времена на цикъл, чрез симулация
• Виртуално валидиране, както на механичните, така и на електрическите (PLC и роботиката) системни компоненти и процеси
• Насърчава сътрудничеството между отделите за механично проектиране и автоматизация


SIEMENS Plant Simulation

SIEMENS Plant Simulation ви позволява да симулирате и оптимизирате материални потоци, производствени операции и поредици за отстранявате грешки чрез симулиране с PLC кодовете, които управляват системите за управление на материалите в производството, вкл. В конвейерни, трансферни и кабелни линии.

Ключови възможности:

• Обектно-ориентирани модели с йерархия и наследство
• Отворена архитектура с поддръжка на няколко интерфейса
• Управление на библиотеки и обекти
• Генетичен алгоритъм за оптимизация
• Симулация и анализ на потреблението на енергия
• Картографиране на потока от стойности и симулация
• Автоматичен анализ на резултатите от симулацията
• Създател на отчети въз основа на HTML

Предимства:

• До 6% икономии при първоначална инвестиция
• Увеличава съществуващата производителност с до 20 %
• Намаля разходите за нови системи с до 20 %
• Оптимизира на потреблението на ресурси и повторната им употреба
• Намалява материалните запасите с до 60 %
• Намаля времето за пускане в експлоатация с до 60 %
• Оптимизира системите за намаляване на консумацията на енергия


Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
zuken-all.png
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: [email protected]

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD