Блог

SpaceCAD трансформира иновационните процеси в Guala Closures Tools

SpaceCAD трансформира иновационните процеси в Guala Closures Tools

Основана в Италия през 1954 г., Guala Closures Group днес е мултинационален лидер в производството на пластмасови и алуминиеви капачки за спиртни напитки, вино, масло и оцет, вода и напитки, храни и фармацевтични продукти. Guala Closures работи на 5 континента чрез 25 производствени предприятия и търговска мрежа, обхващаща над 100 страни.

Благодарение на политиката на непрекъснато развитие на бизнеса и технологичните иновации, Групата е призната на световно ниво, в динамична среда на силно диференцирани и постоянно развиващи се пазари.

Като световен лидер в производството на затварящи се спирачки за спиртни напитки и в производството на алуминиеви капачки, Guala също участва в проектирането и производството на PET бутилки. Като част от групата, Guala Closures Bulgaria е специализирана в производството и доставката на формообразуващи инструменти за производството на продуктите в предприятията на цялата група.

guala tappi

Бързият ръст на производството и все по-обхватната диверсификация на портфолиото на Guala Closures Group поставиха нови предизвикателства пред Guala Closures Tools - как да се произвеждат повече все по-сложни инструменти, за по-кратки срокове и с по-ниска себестойност.

Съществуващите инструменти за проектиране и производство, наред с дискретните процеси и разнородните продуктови данни очевидно не бяха в състояние да осигурят средствата за посрещане на това предизвикателство. За постигане на амбиционата цел бе необходима трансформация към интегриран работен процес и дигитализация на целия работен процес, позволяваща многократно използване на съществуващите конструктивни и технологични решения при минимална операторка намеса. 

След демонстрация на функционалните възможности, Guala Closures Group и Guala Closures Tools взеха единодушно решение за преход към SIEMENS NX - CAD/CAM § Mold, решение с интегриран работен поток и еднородни продуктови данни в цялата верига задачи при конструиране, валидиране и производство на матрици. 

AAA top 119 2

Основните причини за този избор бяха:

  • Работата с "дигитален" двойник на матрицата, описана в компютърен 3D "master" модел
  • Автоматизираният работен поток с подредени стъпки при конструиране на матрици
  • Специализираните CAE инструменти за симулация на процесите при запълване на матриците  
  • Интегрирани инструменти за моделиране на електроди в контекста на матрицата
  • Интегрираният CAM от висок клас, поддържащ всички налични в  Guala Closures Bulgaria машини с ЦПУ
  • Пълната асоциативност на инженерните изменения с инструменталните пътища за механична обработка
  • Широкият спектър професионални услуги при вендряване, предлагани от SpaceCAD

Към началото на Октомври 2017 са проведени специализирани CAD/Mold обучения за конструктори и CAM обучения за технолози, разработени и настроени са 3, 4 и 5 осеви постпроцесори за основните CNC машини, в процес е пилотно проектиране на първи матрици.

По план, редовната експлоатация на система следва да започне в началото на 2018 година.


Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
zuken-all.png
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: [email protected]

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD