Блог

Решения за SolidWorks потребители

DS SolidWorks е най-широко използваната CAD система днес. Изграден върху безспорно най-надеждното и функционално графично ядро - Siemens Parasolid, SolidWorks предлага широк набор функции за проектиране на продукти. Ние предлагаме допълващи продукти, разширяваши обхвата на възможностите на SolidWorks:

Client/Server управление на инженерните данни и изменения

Резултат с изображение за „teamcenter solidworks“


Предлагащ много повече от обикновените PDM решения, Teamcenter за SolidWorks предлага централизирано съхранение на проектите, базирано на ролите и правата на конструкторите. Управлението на измененията, версиите и ревизиите на документите в проекта се извършва с  автоматизирани процедури на базата на електронен работен поток, в CAD средата на SolidWorks. Вижте повече тук ...

CAM Еxpress – висок клас CAM за SolidWorks

Резултат с изображение за „cam express“


CAM Express осигурява най-доброто NC програмиране за CNC машини, роботи и метрология – всичко, в една единствена система! От 2,5-осева обработка и производство на матрици, до 5-осево фрезоване и струго-фрезови операции, CAM Express ви позволява да използвате един CAM софтуер, за да произвеждате по-добри детайли, по-бързо. С наличната библиотека от над 100 надеждни пост-процесора, Вие ще започнете да произвеждате по-ефективно – веднага, и без забавяне! Научете повече за NX CAM тук ... 

Moldex 3D: Формообразуване на пластмаси

 

Резултат с изображение за „moldex 3d“

 

Симулацията на формообразуването с Moldex3D eDesign помага на компаниите да създават продукти с високо качество, като наред с това намаляват разходите за развойна дейност и да съкращават времето до пазара. Moldex3D поддържа оперативна съвместимост със SolidWorks - това позволява изграждането на гъвкави интегрирани решения за целия процес конструиране – валидация - техническа подготовка - производство на детайли от пластмаси. Повече за Modlex 3D ...

Q-Form: Коване и формоване на метали

Резултат с изображение за „Qform“


Q-Form позволява да се анализират процесите в цялата технологична верига от моделирането до производството на изковката, включително анализи на процесите на нагряване, пластична деформация на всички преходи, охлаждане и промяна на свойствата на материала. Продуктът позволява ранно откриване и коригиране на конструктивни решения и инструменти, които могат да причинят брак и дефекти в метала на крайните продукти. Вижте подробно тук ...

Q-Form: Термообработка на метали

Резултат с изображение за „Qform heat tratment“


Q-Form Heat Treatment симулира процесите при термо-механична обработка – термична обработка, съчетана с деформация, типично при процесите на коване, пресоване или валцоване. Продуктът може да се използва и отделно, за да симулира само термична обработка. В този случай е достатъчно да има геометричен модел на детайла в STEP или IGES файлов формат. В двата случая, изчисляването започва от температурата на аустенитната фаза и продължава до достигане на стайна температура с дадените условия на повърхността на термообработваното тяло. Вижте още ...

ESI ProCast: Симулация на леярски процеси

 

Резултат с изображение за „esi procast“

 

ESI ProCAST предлага най-завършенoтo решениe за симулация, анализ и оптимизация на леярски процеси и инструменти. ESI ProCAST предсказва процесите на запълване на леярската форма, изстиването на метала и свързаните с това въздействия върху отливката и формо образуващите инструменти, вкл. въздушни джобове, неметални включвания, порьозност, напрежения, деформации и други. Продуктът работи директрно със SolidWorks и всички стандартни CAD данни. Вижте повече тук ...

ESI SysWeld: Симулация на заварени конструкции

 

Резултат с изображение за „esi sysweld“

 

ESI SysWeld e иновативен софтуерен инструмент, който предлага несравнима производителност за големи заварени възли чрез DMP (Distributed Multi Processing). За симулации, включващи физиката на сложни материали, се използва най-точният мулти-физичен солвър на пазара – този на ESI за заваряване и топлинна обработка. Въпреки сложността, решението е напълно автоматизирано. Прочетете още тук ..

Rocky DEM: Симулация на процеси с насипни материали

 

Резултат с изображение за „rocky dem“ 

Rocky DEM бързо и точно симулира поведението на потока на насипни материали със сложна форма на частици и разпределения на размерите. Уникалните мулти-GPU възможности, поддръжката на не-кръгли форми на частиците, симулирането на потоци със счупване без загуба на маса или обем, визуализация на намаляване на граничната повърхност поради износване и други дават уникални възможности за широк кръг CAD задачи в множество индустрии. Запознайте се подробно тук ...


Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
zuken-all.png
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: [email protected]

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD