Всички новини

архивни публикации

Спечелете 3D принтер от конкурса "Генериране на идеи"

Solid Edge Community и списание Design World обявиха конкурс „Генериране на идеи”. Наградата е настолен 3D принтер от BeeVeryCreative заедно с 1-годишен абонамент за Solid Edge Premium!
С този конкурс Design World и екипът на Solid Edge ви предизвикват да проучите възможностите за генеративения дизайн за един от вашите ключови компоненти или предизвикателства в дизайна на продукти.

large

Това, което трябва да направите е да представите Вашата идея за компонент или продукт, желателно е да изпратите изображение/я на вашата идея, както и с 500 или по-малко думи да опишете предизвикателството да проектирате този компонент или продукт, използвайки подхода за генеративно проектиране, заедно с технологията за 3D печат.

Крайният срок е 28 Февруари 2018 г. Победителят ще бъде обявен на 09 Март 2018.

Повече инфромация за конкурса и формата за участие можете да намерите на този линк: https://www.designworldonline.com/generative-design-contest/.

Спейскад пожелава успех на всички участници!


Повишете ефективността на ресурсите с до 70% безвъзмездно финансиране

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

3D принтерите и софтуерните решения доставяни от Спейскад ООД, представляващи дълготрайни материални (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА), са допустим разход за постигане целите на програмата.

3d print

Целта на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи.

Допустими по процедура са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А „Внедряване“ (задължителен)
1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.
2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.
3. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.
4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.
5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.
6. Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.

Елемент Б „Консултантски услуги“ (незадължителен)
1. Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване.

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ (задължителен)
1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води;
3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите.
4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.
5. Визуализация на проекта – стикери, временен билборд, постоянна табела или постоянен билборд
6. Одит на проекта – приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро
7. Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории (в случай, че е приложимо)

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:00 часа на 23.04.2018 г.

 


Десктоп 3D принтер FabPro 1000 от 3D Systems

На международното изложение NextForm 2017, 3D Systems представи най-новото си попълнение  FabPRo 1000. 3D Systems FabPRo 1000 е десктоп машина от индустриален клас насочена към инженери и бижутери, идеална за печат на кратки серии детайли, малки прототипи и крайни изделия с високо качествени материали, течни фотополимери.

Предимства на FabPRo 1000:

3DS1017 image4

  • 4 пъти по-висока скорост на печат от тази на аналозите.
  • FabPro 1000 осигурява ефективно използване на материалите и отлична възпроизводимост, правейки 3D прототипирането и производството по-достъпни от всякога.
  • Материалите, поддържани от FabPro 1000, от твърди и издръжливи инженерни пластмаси до фотополимери за леене по стопяеми модели за бижутерията, са разработени да произвеждат точни и висококачествени продукти.
  • Тази десктоп система съчетава издръжливостта и надеждността на индустриално устройство с компактност, необходима за ежедневната професионална употреба.

Новият SLA десктоп 3D принтер e с изграждащ обем 125 x 70 x 120mm и резолюция 65 микрона по XY. Очаква се машината да бъде налична за продажба в началото на 2018година на цена около 5 000 евро.

 

 

 


Подкатегории

Допълващи продукти

Вземете под наем

img_3807_004.jpg

Историята...

Вече 20 години СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност.

С решения от SIEMENS PLM Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
quinx.jpg
3d_systems.png
zuken-all.png
industryinfo_logo_b_o.gif

Контакти

6100 Казанлък, България
ул. Стара река 2
Дом на културата "Арсенал", ет.3, офис 310
Тел.: 02 90 33 999
          0431 63568
e-mail: [email protected]

 

Най-четеното

© 2015 SpaceCAD