• +359 2 90 33 999
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

PDM&PLM

Teamcenter приложения

TC logo new

Mechanical Design Management NX Integration tcm60 26472 


Управление на проекти и програми (NPI)
. Teamcenter помага на развойните екипи да изпълняват по-успешно проектите и да спазват планираните срокове за начало на производството. Увеличава видимостта на данните за по успешно управление на продуктите през целия  жизнен цикъл. Електронни табла за  мениджмънта доставят цялата информация, необходима за подравняване на изпълнението към продуктовата стратегия.

Управление на продуктови портфейли. Управление на продуктови портфейли с Teamcenter помага да се поеме контрола над процесите при разработване на нови продукти. Прилагане на последователна дисциплина при инвестиционните решения и подравняването на вашите продуктови портфейли с целевите приходи и бизнес стратегията може да ви даде средства за развитие и доставка на печеливши продуктови портфейли. 

Управление на изискваниятa. Teamcenter ви помага да доставяте по-разнообразни продукти, за да отговаряте на променящите се нужди на клиентите. С използването на един-единствен източник на изискванията на клиентите, Teamcenter осигурява видимост към изискванията на всички екипи в цялата организация, за да подравни решенията при планирането, разработката и производство с двупосочно проследяване, за пълно отразяване на променящите се изисквания. 

Управление на съдържание и  документи. Teamcenter управлява съдържанието и документите в рамките на процесите през жизнения цикъл на вашия продукт, така че намалява времетраенето на циклите и съкращава времето за реакция при изменения. Интеграцията на Teamcenter с Microsoft Office помага на потребителите  да заработят веднага, без загуба на данни и документи! Тeamcenter поддържа индустриалните стандарти за организация на данните и спазването на регулаторните изисквания.

Управление на данните на продуктa. Teamcenter обединява знанията за продукти и процеси на вашата компания в един-единствен източник - на обективната истината. Teamcenter подобрява индивидуалната производителност и екипното сътрудничество. Автоматизираните работни потоци и отличната видимост на спецификацията на материалите (BOM) гарантират управлявани процеси и видими инженерни изменения. 

Справяне с проектната сложност. Teamcenter ви помага да управлявате сложността на продукта чрез преход от базов PDM към PLM. Лидерите в индустрията използват PLM за управление на комплексни проектни данни и процеси, сложни продуктови конфигурации и развойни екипи за увеличаване на скоростта до пазара, и същевременно за подобряване на качеството и надеждността на продукта. 

 

Резултат с изображение за teamcenter requirements


Управление на продуктова разработка
в NX, Solid Edge, AutoCAD, CATIA, SolidWorks и PTC. Teamcenter управлява SIEMENS NX и Solid Edge, AutoCAD, CATIA, SolidWorks и PTC Pro-E проектни данни в единна, сигурна система, което ги прави лесни за намиране и повторно използване, за спестяване на ценно инженерно време и съсредоточаване върху иновациите. С повторно използване, анализ на въздействието и BOM синхронизация, Вие можете да оптимизирате съществуващи проекти, за по-ниски разходи и увеличаване на иновациите. 

Инженерно сътрудничество с поддоставчици и партньори. С един единствен източник на данни за продукта и управление на информационен процес, Teamcenter гарантира точността и подобрява времето на цикъла до пазара. Гъвкава и сигурна среда на Teamcenter разширява сътрудничеството по цялата верига на стойността – включително в маркетинга, продажбите, управлението на качеството, производството, както и с Вашите партньори и доставчици. 

Жива интеграция с Microsfot Officе. Интеграцията на Teamcenter и Microsoft Office опростява обучение и възприемането от  потребителите, като ви дава възможност да използвате PLM в същите вече познати инструменти на десктопа, които използвате всеки ден. От MS Outlook, Excel или Word, Вие можете да общувате и да си сътрудничите във всяка стъпка при разработването на продукта и производствения процес. 

Teamcenter Mobility. Teamcenter Mobility позволява на мобилната работна ръка безпроблемно свързване към вашата PLM среда - независимо дали те са в среща, в производствените цехове или на половината път по целия свят. Те могат да преглеждат, одобряват и добавят корекции в реално време към проекти и програми, за премахване на закъсненията и спазване на проектните срокове. 

Управление на спецификациите на материалите. Teamcenter ви помага да управлявате ефективно спецификациите на материалите, като критична част от жизнения цикъл на продукта, като предоставя ясни, актуални и точни дефиниции и конфигурации на продуктите, специфични за нуждите на екипите и потребителите. Можете да разширите управлението на BOM отвъд дизайна и разработката, за да включите предварително конфигуриране и планиране, както и тези, нужни за производството, сервиза и поддръжката надолу по веригата.

Изпълнение на PLM процеси. Teamcenter може да ви помогне да управлявате и изпълнявате многобройните процеси, необходими за да получите подходящите продукти на пазара в точното време. Можете ефективно да координирате хората и информацията, от която се нуждаят, за да вземат правилните решения и да свършат работата си. От планирането на графиците в проектите и координирането на кръстосано-функционалните програми, до действителното изпълнение на задачите - всеки през целия жизнен цикъл на продукта има това, от което се нуждае, за да върши работата си ефективно.

Управление на жизнения цикъл при обслужването (SLM). Teamcenter обединява стратегията за управление на жизнения цикъл с визията за PLM, като осигурява единствен източник на информация за услугите и знанията Ви за логистиката, техническата поддръжка и инженерните задачи. Общата среда на SLM-PLM ви помага да постигнете печеливш растеж на услугите за техническа поддръжка, по-лесни операции по обслужване и подобряване на ефективността на сервизните ресурси и активи.

Управление на производствения процес. Teamcenter, в съчетание с Tecnomatix, ви предоставя един единствен, мащабируем и сигурен източник на производствени данни, които поддържат процесите на жизнения цикъл от инженеринг чрез производство. С напълно управляван, единствен източник на знания за продукти, процеси, ресурси и производствени центрове, Вие можете да увеличите влиянието на производството върху продуктовата иновация, за да подобрите драстично рентабилността, времето за пускане на пазара и качеството.

Взаимодействия с доставчици. Teamcenter предлага решения за интеграция с доставчици, които ви позволяват да ангажирате по-ефективно доставчиците, инженеринга и обществените поръчки в процеса на снабдяване и управление на доставчиците. Teamcenter дава възможност за обмен на продуктови данни между производителите на оригинално оборудване и доставчиците (дори доставчици, които нямат Teamcenter) за по-добро управление на разходите, както и по-ефективно разработване и производство на продукти.

Управление на качеството с CAPA. Teamcenter може да ви помогне да идентифицирате, анализирате и споделяте важни данни за проблемите с качеството на продуктите във вашето предприятие. Вашите екипи за проектиране, производство и подобряване на качеството могат да споделят същите виждания на информацията, от която се нуждаят, за да повлияят директно на инициативите SixSigma и LEAN. С помощта на Teamcenter CAPA можете да регистрирате оплаквания, дефекти и несъответствия в рамките на официалния процес за систематично разследване и разрешаване на тези проблеми.

Резултат с изображение за Teamcenter costing

 

Управление на продуктовата себестойност на матрици и инструменти. Чрез интегрирането на анализа на греометрията на марициата с оценка на разходите в PLM процеса, Teamcenter може да окаже положително въздействие върху печалбата на вашата компания. Можете да намалите риска, да подобрите времето за пускане на пазара и да увеличите рентабилността с решения на Teamcenter за управление на разходите и себестойността при производство на матрици и формо образуващи инструменти.

Съответствие с изискванията за чиста околна среда и устойчивост. Teamcenter може да ви помогне да установите рамка за устойчиво развитие и проектиране за екологични инициативи (DfE) с решение за съблюдаване на съдържанието на веществата, за да подпомогне разработването на екологосъобразни продукти. Teamcenter ви позволява бързо да разберете колко добре вашият продукт отговаря на специфичните регионални екологични разпоредби в световен мащаб.

 

Резултат с изображение за teamcenter requirements

 

Системен Инженеринг. С възможностите на Teamcenter за системен инженеринг, можете да изградите систематично поведенческо, функционално и логическо определение, за да гарантирате, че продуктите ще работят по предназначение. Използвайки системния анализ и проверка, можете да заснемете, моделирате и симулирате взаимодействието на системата и подсистемата, преди да генерирате физически прототипи. 


Нови блог публикации

Контакти

6100 Казанлък, БЪЛГАРИЯ
ул. "Стара река" 2, етаж 3, офис 310
в Дом на културата "Арсенал", 
Тел.: +359 2 90 33 999, +359 431 6 35 68
e-mail: [email protected]

SpaceCAD

История

СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност от създаването си през 1996 г.

С решения от SIEMENS DIGITAL INDUSTRIES Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
3d_systems.png
Shining 3D
Kuka
quinx.png
FAUSER AG
ZOLLER
E-Plus-3D
Industry Info
ESI ProCAST
MOLDEX 3D
zuken.png

Контакти

6100 Казанлък, БЪЛГАРИЯ
ул. "Стара река" 2, етаж 3, офис 310
в Дом на културата "Арсенал"

Тел.: +359 2 90 33 999, +359 431 6 35 68
e-mail: [email protected]

SpaceCAD
Copyright © 2023 SpaceCAD. A DAVID Holding Company. All rights reserved.