• +359 2 90 33 999
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПРОЕКТИРАНЕ

NX CAM Feature Based Machinig

NX logoАвтоматизацията на процесите при NC програмирането предоставя голяма възможност за конкурентни бизнес предимства. Модулът на SIEMENS NX CAM за Feature-Based Machining осигурява възможности за създаване и модифициране на автоматизирани процеси за механична обработка, управлявани от правила в Machining Knowledge Editor в NX CAM. Тези възможности са особено ценни за производители, които искат да достигнат до следващото, по-високо ниво на NC автоматизация за бързо генериране на високо производителни програми за механична обработка върху машини с ЦПУ.

NX20CAM201020Drilling20sequence


Модулни дефиниции на фичъри

NX CAM Feature-Based Author дефинира “фичъри” като съвкупност от най-базови компоненти на детайла. Вие можете да задавате опции за обработка на всеки отделен компонент, така че промените да засягат всички фичъри, които използват този компонент. Тази модулност на процеса на създаване поддържа нисък брой процеси и минимизира поддръжката, необходима за актуализиране на процесите на автоматизация..

Интеграция със NX Product Manufactiring Information (PMI)

PMI решението на Siemens в NX предлага 3D анотации, което позволяват на продуктовите екипи да улавят и свързват производствените изисквания директно към 3D модела, както и да предават тази информация до производствените приложения надолу по веригата. В правилата на NC процеса Вие можете да включите данни за модела, включително данни за PMI, като данни за обработка на повърхнини или закръгленост. Това увеличава интелигентността на процеса на автоматизация с връзки към всички данни, свързани със Solid модела.

Интерактивно обучение на функции

Вие можете интерактивно да дефинирате различни типове нови NC операции в графичната среда. След това лесно да дефинирате процеса на обработка в NX CAM и да определите специфичните за всяка отделна операция параметри.

 Ползи

 •  Значителни подобрения в ефективност на програмирането с автоматизирана обработка на добре дефинирани функции
 • Последователна обработка в мрежата с организацията общи методи
 •  Стандартизация на най-добрите практики

Характеристики

 •  Модулни функции за механична обработка с CNC машини
 •  Интерактивно обучение на функции

 

NX CAM за производство на матрици

Повечето производители на матрици разчитат на триосeви машини за по-голямата част от техните механични обработки. 5-осевите машини не се считат за достатъчно здрави, за да обработват твърдите метали, използвани във формо-oбразуващите. Нещо повече, 5-осевите обработки са по-трудни за научаване и програмиране. Тези предизвикателства ограничават използването на 5-осеви обработки при по-сложни детайли, често срещани в аеро-космически продукти, които не могат да бъдат обработени само по три оси. 
 
moldtoolЗначителните функционални възможности на SIEMENS NX CAM предлагат по-лесно от всякога преминаване от 3 към 5 осево програмиране „в движение“, позволяващо по-добро използване на 5 осевите машини и от производителите на матрици:
 
 3 + 2 осеви обработки
 

Поради сложността на програмиране на 5-осови обработка, някои производители използват по-проста, по-гъвкава алтернатива 3 + 2 осова обработка. Тук зоната за обработка е разделена на подзони и всяка една е изработена с различен инструмент, с фиксирана ос (виж фигура 1).

Оста на инструмента се променя, когато инструментът не е в режим на рязане и след това остава фиксирана, докато инструментът изрязва материала в дадена зона. 3 + 2 осовата обработка е стандартна за NX CAM, в които операциите за обработка на повърхности поддържат локална обработка в зона с граници и позволяват ползване на инструмент с ос различна от Z оста на координатна система. С проверка за колизии на държача, тези 3 + 2 операции за машинна обработка използват възможно най-късият инструмент, който моментното направление на оста позволява. Областите, които не могат да бъдат обработени, са маркирани с граничен контур, създаден автоматично.

0512 MMT Siemens 3to5 Image2 300dpi

Фигура 1

 
Това позволява на потребителите да ги локализират и да добавят обработка на тези неизрязани зони със  същия инструмент, но с различна ос. Макар, че 3 + 2 осовата обработка осигурява по-добра кинематична стабилност по време на рязане, тя има някои недостатъци. Стратегията на „разделяй и владей“- програмиране изисква създаване на граници. Също така, в преходните зони между региони с различни ос инструмента остават следи върху повърхността, които изискват полиране на ръка.
 
Традиционни 5-осови обработки в NX CAM
Едновременната 5-осова обработка изисква добре конструирани водещи повърхности, които трудно се намират в компонентите на матрицата/поансона. NX, като модерен CAM софтуер предлага процесор, който използва „streamline“ техника, която повишава гладкостта и непрекъснатостта на повърхностите, които се обработват. Този тип процесор позволява управление на оста на инструмента на базата на водещите повърхности, определени от водещи криви, независими от повърхностите които се обработват. Това води до по-гладка, по-точно траектория и направление на оста на инструмента.

 

NX CAM - 5-осово програмиране за „3-осeви“ програмисти

NX CAM предлага нови софтуерни асистенти, които подпомагат програмистите в прилагането на техники за много-осево CNC програмиране - директно от традиционни операции с фиксирана ос. Например, при 5-осовият  CAM процесор със стратегията „ватерлиния“ входните данни са подобни на тези при 3-осово програмиране. Получената траектория също прилича на триосна траектория, с изключение на променливата ос на инструмента (виж фиг. 2).

 

0512 MMT Siemens 3to5 Image3 300dpi

 Фигура 2

Остта на инструмента се накланя автоматично - предпазвайки стените, което позволява използването на по-къси инструменти. Тази операция поддържа изключително прецизен толеранс и дълбочина на рязане, които са често срещани при механична обработка на инструментална екипировка. NX CAM (фигура 3) разширява тази концепция за всички довършителни триосови операции. В допълнение към познати на потребителя триосни инструментални пътища са предвидени няколко прости, лесни за разбиране допълнителни параметри, които контролират наклона и гладкостта на траекторията при наклон на инструмента.

 

 SIEMENS 3

Фигура 3

Инструменталния път прилича на традиционния при фиксирани оси. При изграждане на инструменталния път процесора постоянно проверява напред за колизии. Когато не се идентифицират колизии се генерира 3-осова траектория. Когато се предвижда потенциален сблъсък, оста на инструмента постепенно се накланя встрани от зоната на сблъсък, в резултат се получава 5-осова траектория. 

Обобщение

Последните софтуерни разработки в NX CAM подпомагат конверсията от 3-осово и 3 + 2 осево позициониране към едновременни 5-осови машинни обработки да стане достъпна за NC програмистите. Въпреки че някоя от тези техники може да изисква допълнително време за програмиране, ползите от намалената механична обработка, време за настройка и намаляване на ръчното полиране надвишават разходите за това.


 

NX CAM Robotics - off-line програмиране на промишлени роботи

NX logoNX CAM Robotics автоматизира процесите на проектиране, симулация, валидиране, оптимизирне и offline програмиране на промишлени роботи от KUKA, ABB, FANUC, Universal Robots, Mitsubishi и други водещи производители. 
 
Съчетавайки в един продукт NX CAD, NX CAM и NX CAM Robotics за off-line програмиране на роботи и процедури за измерване, SIEMENS предлага уникалните функционални възможности на високия клас решения, иначе предлагани в три отделни продукта.  

 

 

Заредете брошура с подрoбно описание на NX CAM Robotics от тази връзка ....

Общи функции:

Предлаганият софтуер поддържа всички типове промишлени операции върху широк кръг роботи, включително:

 • повдигане, преместване и позициониране, боядисване, заваряване, фрезоване, шлифоване, обрязване, смилане, изрязване, полиране, залепване, други

NX CAM Robotics предлага:

 • Позициониране по 6 оси и поддръжка на външни оси, като регулиращи механизми и релси
 • Включва 3D кинематично моделиране на асемблирания модел
 • Предлага средства за дефиниране на глави, държачи, позициониращи, релси и друга роботизирана периферия
 • Статичен и динамичен анализ на сблъсъци, достъп и ексцентричности
 • Правила на роботиката за контрол ориентацията на инструмента, конфигурацията на робота, начало и край, позициониране на  робот по релси и поведение при OLP команди
 • Интуитивен интерфейс на програмиране, идентичен по вид и усещане за NX CAD, NX CAM и NX CAM Robotics 
 • Автоматизация чрез шаблони за бързо генериране на пътища и прилагане на правила

Ползи за потребителя:

 • Бързо създаване на комплексни програми за управление операциите на робота
 • Лесно графично валидиране на новите програми с проверка на обхват, достъп и избягване на сблъсъци
 • Удобни възможности за бързо реагиране при промени в поръчките с чрез поддръжка на асоциативни траектории на движение
 • Премахване на стъпки за транслиране на кодове и команди за намаляване на разходите
 • Икономия на ресурси чрез използване на една единствена IT платформа за CAD, CAM и роботика
 • Възможности за въвеждане на собствени правила за роботика с цел поддържане на гъвкавост
 • Оптимизиране на процеса на програмиране чрез автоматизация на процесите на всички нива

Заредете брошура с подрoбно описание на NX CAM Robotics от тази връзка ....

 

 

Постпроцесиране

NX logoNX CAM предлага богата библиотека с налични, доказани в реалната работа пост-процесори за най-разпространените CNC системи и машини за механична обработка, вкл. за HERMLE, HAAS, DMG MORI, MAZAK, FANUC, MAKINO, FAGOR, OKUMA, MICRON, HEIDENHEIN и други. 
 
Вижте всички пълния списък налични пост-процесори за машинни конфигурации и поддържани контролери на тази връзка
 
Cam systems NX 22 b
 
Потребителите на NX CAM с договор за обновяване и техническа поддръжка могат да зареждат директно нужните им постпроцесори след въвеждане на своята парола в глобалния сайт за техническа поддръжка на SIEMENS Digital Industries Software.   
 

NX PostBuilder за разработка на собствени пост процесори

NX CAM се доставя стандартно със специализирания модул PostBuilder, който ви позволява да създавате собствени и/или редактирате съществуващи постпроцесори. Използвайки вградения графичен потребителски интерфейс, можете да зададете параметри за изискваните NC кодове без програмиране на ниско ниво. Вижте как да създадете бързо и лесно собствен пост процесор без програмиране ....

 

 


Оптимизиран постпроцесор за Siemens Sinumerik контролери

NX CAM предлага разширено програмиране за оптимално използване на мощните възможности на SINUMERIK контролерите. NX съчетава както напълно автоматични, така и избрани от потребителя опции, за да се гарантира, че пост процесора осигурява оптимизиран изход за контролери SINUMERIK в области като висока скорост на рязане и 5-осови обработки. Ядрото в софтуера на SINUMERIK (VNCK) се доставя с NX CAM като добавка за осигуряване симулация, задвижвана от G-кода на контролера, с цел прецизно и точно валидиране на изходния код към машината. NX предлага широка гама от пост-процесорни шаблони и доказани пост процесори  за широк спектър от оборудвани със SINUMERIK машини.

sinumericДоставка, разработка и внедряване на постпороцесори

1. След инсталиране на NX, Вие разполагате безплатно с 12 примерни постпроцесора за Fanuc, Heidenhain и Sinumerik, готови за механична обработка с 16 типови машини с различна кинематика и брой управляеми оси. Важно е да се знае, че за тези машини са налични съответните симулационни модели. Можете да ги намерите на Вашяи компютър в инсталационна папка:

...\Siemens\NX10.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines 

2. Потребители с активен договор за обновяване и техническа поддръжка за Siemens NX с WebKey и парола могат да зареждат над 300 готови постпроцесора  300 постпроцесора за различни CNC машини от тук:
https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/unigraphics/pb_posts/post_index.htm

3. След инсталиране на NX разполагате и с приложението PostBuilder, което ще намерите в стартовата папка на Siemens NX – Manufacturing. С него можете да отворите и коригирате всеки от споменатите по-горе постпроцесори, за да го пригодите към Вашите специфични изисквания.

4. Ако описаните дотук варианти не са достатъчни, екипът на СпейсКАД ООД ще настрои съществуващ, или ще разработи специализиран нов постпроцесор за конкретна Ваша машина. Вижте готовите пост-процесори за NX CAM на СпейсКАД на тази връзка ...

5. Ако въпреки това не сте намерите желания от Вас постпроцесор, свържете се с нас на https://www.spacecad.bg/za-spacecad/kontakti  


 

Нови блог публикации

Вземете под наем

Контакти

6100 Казанлък, БЪЛГАРИЯ
ул. "Стара река" 2, етаж 3, офис 310
в Дом на културата "Арсенал", 
Тел.: +359 2 90 33 999, +359 431 6 35 68
e-mail: [email protected]

SpaceCAD

История

СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност от създаването си през 1996 г.

С решения от SIEMENS DIGITAL INDUSTRIES Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
3d_systems.png
Shining 3D
Kuka
quinx.png
FAUSER AG
ZOLLER
E-Plus-3D
Industry Info
ESI ProCAST
MOLDEX 3D
zuken.png

Контакти

6100 Казанлък, БЪЛГАРИЯ
ул. "Стара река" 2, етаж 3, офис 310
в Дом на културата "Арсенал"

Тел.: +359 2 90 33 999, +359 431 6 35 68
e-mail: [email protected]

SpaceCAD
Copyright © 2023 SpaceCAD. A DAVID Holding Company. All rights reserved.