• +359 2 90 33 999
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПРОЕКТИРАНЕ

NX - моделиране и асемблиране

Belgorod State Technological University

NX treatment RGB Sand

Насочен към проектиране и производство на комплексни продукти, NX създава и поддържа т.н „етапни" модели, произхождащи от общ „мастер" модел. Етапните модели са 3D представяния на модела за всеки отделен етап от процеса на обработка. Те могат да се използват за проверка, документация, проектиране на приспособления и повече.

Тези процеси са асоциативно свързани с „мастер" модела на детайла и се актуализират автоматично, когато той се променя. NX предоставя най-мощният набор от интуитивни инструменти за моделиране на призматични детайли и комплексни тела със свободни форми. Възможностите за моделиране включват следните функции:  

  • Създаване на солиди от листове и обратно
  • Базово изтегляне по дължината на криви
  • Обгръщане на форми по 1, 2 или 3 „релсови" криви
  • Обличане на повърхнина по криви
  • Специални "A class" повърхнини - разширение на съществуващи, с офсет от граници
  • Операции за манипулиране на повърхнини
  • Моделиране на тела със свободни форми чрез "Subdivision surfaces" 
  • Изрязване на тела, повърхнини и криви

 Вижте повече за възможностите на NX при моделиране и асемблиране тук ...  

Развито моделиране с повърхнини  

Резултат с изображение за nx surface modeling

Този модул предлага разширени функции за създаване на повърхнини по математически закони, изтегляне на силуети, лентови повърхнини и изтегляне на сечения до повърхнини. Дизайнерите могат да оформят повърхнини чрез директна манипулация на точки и полюси, както и с управление на границите, степента и стръмността. Има функции за изрязване, разширяване, офсетиране, комбиниране, разделяне и разтегляне на повърхнини. Специализирани инструменти за анализ на гладкостта на повърхнините подпомагат дизайнерите при тяхната аналитична и визуална оценка на качеството.

Естетичен дизайн на тела със свободни форми

Резултат с изображение за nx free form

Този специализиран модул позволява на дизайнерите да създават повърхнини на концептуални модели за бърза оценка на първоначалния проектен замисъл, наред с възможността да създават и редактират криви директно върху повърхността. Модулът предлага възможности за директна манипулация на повърхнини със запазване на асоциативността на границите в обхвата от G0 до G3. Инструменти за стилно изтегляне позволяват моделиране на гладки тела чрез профили по множество водещи криви, а създаването на нови повърхности чрез изрязването на парчета от съществуващи тела, позволява бързо създаване на множество варианти на формата. 

Модeлиране със Subdivision Surfaces

NX предлага алтернативно моделиране на флуидни тела чрез Subdivision surfaces - метод, широко използван за бързо моделиране чрез промяна на формата с контролни криви. Предимството на метода се състои в това, че на практика дизайнерът работи с формата на продукта като цяло, а не чрез отделни нейни части. Това позволява създаване на множество варианти на дизайна, които са директно на разположение за последващо работно проектиране. 

Моделиране на призматични детайли със Синхронната Технология

Моделирането в NX e базирано върху революционната Синхронна Технология на Siemens, осигуряваща уникален подход към 3D дизайна за ускоряване на работата на конструктора до 100 пъти в сравнение с традиционните техники, използвани в момента. NX комбинира най-доброто от методите за моделирането с ограничения/фючъри и моделирането без история на създаване.

Конструиране чрез интелигентни шаблони и вграждане на знания  

NX Design Logic предлага развити инструменти за управление на параметрите както при създаване, така и по всяко време при последващо редактиране на модела. Мощен набор от асоциативно свързани инструменти за дименсионален контрол следят и управляват критичните размери. Потребителите могат да добавят проверки за валидация на всеки параметър, както и контроли за проверка на асоциативно свързани обекти. Това  позволява добавяне на проектен замисъл „в движение" - под формата на формули и математически изрази за управление на параметрите както при създаване, така и по всяко време при последващо редактиране. Design Logic помага на конструктора да създава по-интелигентни, самоконтолиращи се модели, които автоматично следват проектния замисъл.

Конструиране с потребителски дефинирани фичъри (UDF)
  
NX предоставя интерактивни средства за „захващане" и запазване на „семейства" от фючъри за лесно извличане, редактирана и многократно използване. Те позволяват на потребителя да зареди един асоциативен solid модел, създаден със стандартните инструменти в NX, да дефинира релации между параметрите, да дефинира променливите на фичърите, да установи стойности „по премълчаване", за да реши каква да бъде началната форма на UDF при неговото първоначално извикване. Така създадените UDF се съхраняват в библиотеки, които могат да бъдат достъпвани от всеки оператор при работа с приложението Features Modeling. 
 
Асемблиране с витруален "Master" модел
 NCT Kft. Hungary jpg
 
Модулът за асемблиране в NX поддържа асемблиране на модели по методите "top-down" (отгоре-надолу) и "bottom-up" (отдолу-нагоре). Той осигурява инструменти за бърза навигация в моделната йерархия, позволяващи директен достъп до всеки възел и детайл в контекста на асемблирания модел. NX предоставя удобни инструменти и функции за описание и манипулиране на продуктовата структура. Инструментите за управление на взаимоотношенията между компонентите (inter part relationships) позволяват създаването на параметрични асемблирани модели, които следват и запазват проектния замисъл независимо от настъпващите промени. 

Важно е да се знае! С помощта на Синхроната технология, Вие сте в състояние да редактирате детайлите директно в асемблирания модел, запазвайки връзките  и ограниченията в него! С използването на навигатора на структурата и интелигентните средства за търсене в модела, прехода между отделните възли и компоненти става бързо, и с директна визуална обратна връзка. Асемблирането на модели в NX, поддържа и включването на стандартни параметрични компоненти от различни типове и с различни размери, като пружини, бутала и други.

NX aктивен макет (Active Mock-up)

NX Active Mock-up rазширява набора инструменти за изграждане, редактиране и оценка на асемблираните модели. Той е особено полезен за потребители, работещи с големи асемблирани модели, но наред с това подобрява значително производителността на конструктори, работещи често в контекста на сглобени изделия. NX Active mock-up осигурява допълнителна гъвкавост чрез „вграждането" на стандартния JT файлове в NX. Това значително подобрява бързодействието и употребата на оперативната памет при зареждане и реадктиране в контекста на масивни асемблирани модели. Специализирани инструменти за взаимно пресичане и управление на теглото, налични в модула за разширено асемблиране (Advanced assemblies) са оптимизирани за анализиране на потенциални проблеми, причинени от несъвпадане, пресичане или проблеми с теглото.

 Вижте повече за възможностите на NX при моделиране и асемблиране тук ... 


Нови блог публикации

Контакти

6100 Казанлък, БЪЛГАРИЯ
ул. "Стара река" 2, етаж 3, офис 310
в Дом на културата "Арсенал", 
Тел.: +359 2 90 33 999, +359 431 6 35 68
e-mail: [email protected]

SpaceCAD

История

СпейсКАД доставя първокласни CAD/CAM/CAE решения и инженерни услуги за разработка и производство на продукти с висока добавена стойност от създаването си през 1996 г.

С решения от SIEMENS DIGITAL INDUSTRIES Software, ние предлагаме технологиите на Industry 4.0, позволяващи на нашите потребители да иновират по-бързо, да произвеждат по-ефективно, да печелят повече!

Партньори

siemens.png
3d_systems.png
Shining 3D
Kuka
quinx.png
FAUSER AG
ZOLLER
E-Plus-3D
Industry Info
ESI ProCAST
MOLDEX 3D
zuken.png

Контакти

6100 Казанлък, БЪЛГАРИЯ
ул. "Стара река" 2, етаж 3, офис 310
в Дом на културата "Арсенал"

Тел.: +359 2 90 33 999, +359 431 6 35 68
e-mail: [email protected]

SpaceCAD
Copyright © 2023 SpaceCAD. A DAVID Holding Company. All rights reserved.